Senior Projectleider ICT 24uur | Gouda

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor kortere of langere tijd ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd, maar insluiting vindt ook plaats in speciale inrichtingen voor jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl. De Directie Informatievoorziening (DI) is een onderdeel van het hoofdkantoor van DJI en dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI. Het project DSW (Digitaal samenwerken & Infra upgrade) richt zich op de doorontwikkeling en dimensionering van de ICT infrastructuur aansluitend op de I-Strategie van DJI. Vanuit deze I-strategie en het DJI-Informatieplan worden steeds meer pilots, projecten en initiatieven opgestart voor het realiseren van (ICT-)specifieke functionaliteiten die de organisatie nodig heeft, zoals ZBJ, e-learning en videogesprekken. Dit heeft zowel impact op bestaande diensten als op het aantal gebruikers dat hiervan gebruik maakt. Doel van het project DSW is de impact hiervan op de ICT infrastructuur (inclusief werkplekken) te bepalen en noodzakelijke aanpassingen hierop uit te (laten) voeren, zodat deze voorbereid is op de toekomst. Dit project zal zich daarbij vooral richten op de samenhang, zowel in budgettaire/financiële als uitvoerende zin, tussen de hiervoor reeds lopende en noodzakelijke projecten.

De projectleider DSW fungeert als rechterhand van de projectmanager DSW, die als opdrachtnemer over het gehele project verantwoording aflegt over voortgang, financiën en investeringen aan de Commissie infrastructuur DSW en daarmee de Verdiepingsstuurgroep Generieke ICT diensten. Voor de projectleider DSW zal daarbij de focus komen te liggen op de op te leveren producten en diensten binnen de “Pilot Basis Functies DSW”. Dat geldt dus zowel op voortgang als het testproces voor oplevering. Aansluitend zal er een implementatieperiode van 3 maanden plaatsvinden (de zogenaamde Praktijktest). Ook hierin zal de projectleider een sturende rol vervullen in voorbereiding en uitvoering. Er wordt dan ook van hem/haar verwacht dat hij/zij de samenhang met de diverse projecten van infrastructurele aard monitort en bewaakt en sturing geeft op de wijze waarop deze projecten invulling geven aan de opleveringen voor de Pilot omgeving. Daarbij zal de projectleider intensief gaan samenwerken met de technische projectleiding van SSC-I, de interne leverancier van de ICT Infrastructuur van DJI en de lokale projectleiders implementatie op de 5 pilotlocaties van DSW.

Functie eisen

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
•HBO/WO
•Prince II certificering
Functie-eisen:
•Academisch werk- en denkniveau
•Ruime ervaring met het managen, begeleiden van, en adviseren over, complexe ICT-projecten,
bij voorkeur binnen de overheid;
•Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
•Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie
•Aantoonbare ervaring op het gebied van samenwerking realiseren tussen verschillende partijen
binnen 1 organsatie
•Aantoonbare ervaring op het gebied van testtrajecten binnen complexe omgevingen
•Aantoonbare ervaring op het gebied van begeleiding op en evaluatie van innovatieve ICT
omgevingen op het gebied van infrastructuur en werkplekomgevingen
Functiewensen (is een pré in de selectie)
•Kennis en ervaring binnen de DJI organisatie en/of binnen het domein van Veiligheid en Justitie.
•Ten minste drie benoemde, succesvol afgesloten projecten binnen de Rijksoverheid en bij
voorkeur binnen het Justitiele en/of Veiligheidsdomein, met referenties.
Competenties (op senior niveau):
•Je bent daadkrachtig en kunt inspirerend leidinggeven en vormgeven.
•Je hebt ervaring met procesoptimalisatie en weet de balans te houden tussen vernieuwingsdrang
en randvoorwaarden in termen van tijd en budget
•Analytisch;
•Klantgericht, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht;
•Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
•Creatief;
•Uitstekende Communicatieve en adviesvaardigheden;
•Affiniteit met ICT (systemen).
Overige vaardigheden:
•Teamplayer;
•Gedisciplineerd;
•Pragmatische inslag;
•Accuraat/systematisch;
•Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
1167
Startdatum:
2017-09-15
Verwachte einddatum
2018-03-31
Aantal uur per week:
24-36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-13
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina´s en in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-09-12 11:24:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden