Projectleider | Groningen

Sorry, deze opdracht voor Projectleider is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Groningen
Aanvraagnummer:
A2024-676
Startdatum:
01-06-2024
Verwachte einddatum:
31-05-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
01-05-2024 13:00
Contactpersoon Quest4:
Gerard Tummers
Telefoonnummer:
0615021386
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider

Achtergrondinformatie
In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Het team Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en voert regie op exploitatie en verandering, zodat de informatievoorziening maximaal aansluit op de bedrijfswensen en de formele vereisten (bijvoorbeeld Archiefwet). Het gaat hierbij om meer dan 27000 adressen waarvan bepaald moet worden of en hoe ze versterkt gaan worden. Nationaal Coördinator Groningen is de organisatie die deze grote en complexe versterkingsoperatie coördineert. De organisatie is erg in ontwikkeling en volop in beweging. NCG heeft een groot aantal processen ingericht om deze operatie aan te sturen, te volgen en erover te kunnen rapporteren. Deze processen zijn nog volop in ontwikkeling. Nieuwe afspraken en wet- en regelgeving hebben impact op de processen. Deze processen worden steeds meer ondersteund door IT oplossingen die NCG momenteel ontwikkelt – zelf of in samenwerking met leveranciers. NCG is een dynamische organisatie die enerzijds hard werkt aan haar opgaven, zich aanpast aan veranderende opgaven en zich anderzijds professionaliseert in processen en werkwijze. Op zowel het verbeteren van de bestaande processen als het realiseren van nieuwe en gewijzigde processen en systemen richt een groot deel van de Informatievoorziening afdeling van de NCG zich. In het oog lopende projecten zijn o.a. het doorontwikkelen van het zaaksysteem dat de primaire processen ondersteunt, het realiseren van een bewoner portaal, het werken aan een verbetering van Datakwaliteit en meer datagedreven werken, het implementeren van een nieuwe Document Management en archief systeem, het beheerst uitfaseren van een oud groot systeem. De afdeling IV wordt geleid door een MT bestaande uit een manager, 3 teamleiders, een ciso en een architect. Alle 3 de teamleiders hebben, naast hun teamleider rol er nog een programma/projectmanagement rol bij. Dit legt veel (werk)druk bij het team. Een nieuwe potentieel grote opgave voor de NCG staat voor de deur. Dit maakt dat we behoefte hebben aan een senior Programma/Projectmanager ter versterking van de afdeling IV.

Functieomschrijving
Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in wanneer het een opdracht op ZZP-basis betreft. Wel vindt – voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is – afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. Als programma/projectmanager IV werk je voor het MT IV en rapporteer je formeel aan de teamleider Projectportfolio & Procesmanagement. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, leiden en realiseren van IT gerelateerde projecten en programma’s. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig definiëren van projecten om de IV-strategie te realiseren. Voor deze projecten stel je optimale projectteams samen. Je werkzaamheden zijn:
– Beheersing projecten en programma’s, uitvoeren risicoanalyses en zorgdragen voor het risicomanagement van projectresultaten en programmadoelstellingen
– Afstemmen met de opdrachtgever over de verwachtingen en de baten, effecten en doelen van het project/programma
– Sturen op besluitvorming met diverse partijen en hiermee zorgdragen voor een optimale realiseerbaarheid van het IV project
– Monitoren van de voortgang van projecten en stelt hierbij voortgangsrapportages op. Informeert op basis van deze rapportages de directie, het management en in- en externe stakeholders.
– Signaleert verstoringen en knelpunten op het gebied van informatievoorziening en analyseert de impact hiervan op de NCG en haar doelstellingen.
– Stelt verbeteringen voor aan het MT IV over vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, en producten.
– Creëren van draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties
– Formulering (eind)resultaten samen met de opdrachtgever met betrekking tot kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en governance van het project/programma en de randvoorwaarden
– Kwaliteitsborging op te leveren resultaten
Dat doe je door:
– Het gesprek aan te gaan met gebruikers en management vanuit de gehele NCG -organisatie en daarbuiten om daaruit de IT-behoefte te destilleren;
– Samen te werken met de andere leden van het MT-IV en de rest van de IV-collega’s en waar nodig ook externe leveranciers;
– De directie, het management en andere betrokkenen te adviseren en ondersteunen bij complexe vraagstukken omtrent processen, applicaties en functionaliteiten.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider

Harde-eisen

  • Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau.
  • Kandidaat heeft minstens vijf jaar ervaring met leiden van IT gerelateerde projecten en programma’s.

Wensen

  • Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis en ervaring (het invoeren van Datagedreven werken). Maximaal 200 punten.
  • Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden. Maximaal 200 punten.
  • Mate waarin de kandidaat beschikt over de ervaring met het opzetten en leiden van projecten en programma’s in een complexe (overheids) organisatie. Maximaal 300 punten.
  • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever (gesprek). Maximaal 100 punten.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-29 13:11:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden