Projectleider Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming – A0513537 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Projectleider Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming – A0513537 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-769
Startdatum:
01-06-2024
Verwachte einddatum:
31-05-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
15-05-2024 17:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming – A0513537

Opdrachtomschrijving

De projectleider Digitalisering executieketen is binnen het ketenproject Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming verantwoordelijk voor de realisatie van benodigde aanpassingen aan interne IV-voorzieningen binnen DJI. De projectleider rapporteert aan de verdiepingsmanager Detentie en Verblijf en aan de projectmanager Digitalisering executieketen, opereert binnen het projectteam en staat in nauw contact met de betrokken collega’s uit het primaire proces en stafdiensten van DJI en ketenpartners. Je houdt je bezig met het de dagelijkse aansturing van projectactiviteiten en rapportage over de projectvoortgang.

Van de deelprojectleider wordt verwacht dat deze de volgende taken verricht:

 • Actief participeren in het projectteam Digitalisering executieketen;
 • Medeverantwoordelijk zijn voor het gezamenlijke resultaat het ketenproject;
 • Opstellen van projectdoelstellingen en –definitie;
 • Opstellen van een projectplan;
 • Realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages;
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de staande organisatie(s);
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projectonderdelen;
 • Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam;
 • Aangaan en onderhouden van relaties met relevante stakeholders binnen en buiten de DJI-organisatie.

Achtergrond

DJI is een belangrijke partner in meerdere ketens: de strafrechtketen en jeugdketen (voorlopige hechtenis, ten uitvoerlegging), jeugdketen, vreemdelingenketen (vreemdelingenbewaring) en de zorgketen (forensische en medische zorgverlening). Deelname in ketens en in keteninformatievoorziening vraagt om een andere benadering dan de gebruikelijke informatievoorziening binnen organisaties. Het gaat bij ketens immers om samenwerking tussen autonome organisaties, die lang niet altijd dezelfde doelen nastreven. De Dienst Justitiële Inrichtingen investeert in verbetering van samenwerking met zijn partners in de strafrechtsketen. Een belangrijke bouwsteen voor verbeterde samenwerking binnen de keten is informatievoorziening die moet blijven aansluiten op de behoeften. Daarom heeft DJI diverse trajecten geïnitieerd om de bedrijfsvoering te verbeteren met als doel de processen te versnellen, de productiviteit te verhogen en de informatiepositie te verbeteren. Een van deze trajecten betreft het ketenproject Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming, dat ziet op het realiseren van een koppelvlak t.b.v. informatie-uitwisseling tussen CJIB/AICE en DJI c.q. het digitaliseren en automatiseren van deze informatie-uitwisseling.

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-OfficeDe CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI)De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming – A0513537

Harde eisen

 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgerond volwaardige HBO opleiding;
 • Kandidaat beschikt over een PRINCE2 Practitioner certificaat, PSA Scrum master certificaat of vergelijkbaar;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider bij de (semi) overheid;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met ketenprojecten, waarbij meerdere organisaties met elkaar samenwerken binnen de Rijksoverheid;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de implementatie van elektronische gegevensuitwisseling tussen organisaties.

Wensen

 • Kennis van en ervaring binnen het werkveld Justitie en Veiligheid;
 • Kennis van en ervaring met het executiedomein binnen de strafrechtsketen;
 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen complexe programma’s en/of projecten in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt kennis van en ervaring met programma- en/of projectmanagementmethoden en -technieken;
 • Je hebt kennis van en ervaring in het kennisgebied informatievoorziening.

Competenties

 • Organisatie sensitiviteit; gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Overtuigend, beïnvloedend, draagvlak creëren;
 • Oordeelsvorming;
 • Netwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief;
 • Teamplayer;
 • Verbindend;
 • Zelfstandig;
 • Resultaatgericht;
 • Plannen en organiseren.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Extra standplaats: Den Haag, I.v.m. verhuizing in de loop van 2024 naar locatie Turfmarkt in Den Haag.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-05-08 12:56:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden