Projectleider digitale archiefachterstanden | Den Haag ( Hybride)

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag ( Hybride)
Aanvraagnummer:
A2022-0576
Startdatum:
01-06-2022
Verwachte einddatum:
31-05-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
18-05-2022 07:30
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor op zoek naar een Projectleider digitale archiefachterstanden op basis van 36 uur per week. 

Met het programma Open Op Orde is de rijksoverheid bezig haar informatiehuishouding te versterken. Voor het kerndepartement van MinJenV is één van de speerpunten het wegwerken van digitale archiefachterstanden. Dit betreft informatie die buiten het DMS DigiJust is opgeslagen in de afgelopen jaren, veelal op netwerkschijven en in Sharepoint-sites (de zogenoemde samenwerkruimten). Deze informatie is een mix van eerste versies van ‘werkdocumenten’, informele zaken als foto’s van de teamuitjes, verjaardagenoverzichten, etc. Maar er staat ook te archiveren (en tijdig te vernietigen) informatie op deze onbeheerde locaties die relevant is voor de beantwoording van WOO-verzoeken en/of Kamervragen.

Het wegwerken van deze achterstanden is een grote klus en we beginnen met enkele pilots bij twee organisatieonderdelen. Het eerste jaar dat deze pilots gaan duren, moeten een aanpak opleveren die elders kan worden toegepast, hopelijk met steeds meer inzet van softwarematige oplossingen. 

Werkzaamheden:
De projectleider Wegwerken Digitale Archiefachterstanden stuurt twee recordmanagers aan die de uitvoerende werkzaamheden verrichten: analyseren, waarderen, opschonen en veilig stellen van informatie. Waar mogelijk werkt de projectleider mee in deze uitvoering.

De projectleider maakt de afspraken met de betrokken directies over planning van de werkzaamheden en benodigde betrokkenheid van medewerkers vanuit die directies. Zij stuurt aan op voortgang, rapporteert maandelijks daarover.De projectleider ontwikkelt een generieke aanpak, op basis van de ervaringen, en verzamelt kengetallen zodat een planmatige werkwijze ontstaat.

Hierbij wordt de mogelijkheid van softwarematige oplossingen meegenomen: met welke oplossingen is al ervaring opgedaan, welke ontwikkelingen zijn er in de markt, wat is nodig om deze oplossingen te gaan gebruiken, etc.

De projectleider maakt deel uit van het team Advies Informatievoorziening (AIV) en werkt samen met adviseurs en recordmanagers uit dat team. De projectleider rapporteert aan de teammanager AIV.

Beschrijving afdeling:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider: eindverantwoordelijk voor het opleveren van een eindresultaat op basis van inhoudelijke deskundigheid;
  • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met trajecten gericht op digitalisering, van papier naar digitaal werken, procesverbetering, introductie van nieuwe proces-applicaties.

Wensen:

  • De kandidaat motiveert in zijn/haar cv werkervaring met het zich in een organisatie te bewegen, buiten het eigen team of afdeling, contacten te leggen, afspraken te maken en te rapporteren over voortgang;
  • De kandidaat heeft werkervaring met het ontwikkelen van een aanpak/werkwijze op basis van ervaring en het verzamelen van kengetallen;
  • De kandidaat heeft ervaring met informatiebeheer, het beoordelen en waarderen (vaststellen bewaartermijnen) van informatieverzamelingen;
  • De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van inhoudelijke voortgangsrapportages, verzamelen van gegevens over voortgang en resultaten, presenteren van deze gegevens op inzichtelijke wijze;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan bij de overheid in de afgelopen 3 jaar;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het inwerken op een nieuwe opdracht vanuit huis in de afgelopen 2 jaar.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-05-11 15:04:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden