Projectleider | Diemen

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Diemen
Aanvraagnummer:
A2022-0613
Startdatum:
01-07-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
07-06-2022 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland op zoek naar een  Projectleider op basis van 36 uur per week. 

Omschrijving opdracht:
De afdeling Fondsen & Informatiemanagement vertaalt functionele ideeën en wensen uit het zorgveld naar specificaties voor informatievoorziening in de drie domeinen. Eenvoudig, snel en natuurlijk veilig. Het goed inrichten van de informatievoorziening hoort hoog op onze agenda te staan. Vanwege toename in de werkzaamheden zoekt Zorginstituut Nederland een implementatieadviseur met relevante kennis van zorg en IT in de periode van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 voor gemiddeld 32 uren per week.

Binnen het programma KIK-V² wordt gewerkt aan tooling om de implementatie van de gebruikte technieken en concepten in KIK-V² te ondersteunen. Een van de uitgangspunten van KIK-V² is het lanceren van de KIK-Starter tool voor zorgaanbieders. De doelstelling is om de beheer organisatie rondom de KIK-Starter tool in te richten en te begeleiden. Om ervoor te zorgen dat aanbieders en afnemers ondersteund worden in de implementatie van KIK-V² werkt het programma aan validatie, conversie en andere manieren van aanlevering van data.

De implementatie adviseur zal zich bezig houden met verschillende taken, waaronder het:

 • Begeleiden van de aanbesteding KIK-Starter in samenwerking met de beheerorganisatie iWlz;
 • Vertalen en beschrijven van processen tussen de ketenpartijen in de gegevensuitwisseling;
 • Vertalen van de mogelijkheden van de techniek naar kansen voor het beleid en de uitvoering;
 • Advies leveren en ondersteuning bieden bij issuelijst Afspraken KIK-V²;
 • Adviseren van en het onderhouden van de relatie met interne stakeholders voor het programma.”

Organisatie:
Zorginstituut Nederland (ZIN) is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. ZIN heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert ZIN onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Naast deze taken is ZIN tevens actief in het beheer, de doorontwikkeling en de innovatie van de informatieuitwisseling in de zorg.

Beschrijving Programma KIK-V:
Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zorginstituut een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

De lange termijn-oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht in het definiëren van afspraken met de partijen betrokken bij de informatie-uitwisseling, inclusief een structuur om de opvolging van die afspraken door deze partijen te volgen en te toetsen. De oplossing zal niet direct liggen in de realisatie van informatiesystemen of techniek door het programma. De afspraken staan centraal, ook afspraken over techniek. De verantwoordelijkheid om op basis van de afspraken de systemen hierop aan te passen ligt bij de (toekomstige) deelnemers aan het stelsel van afspraken. En de toekomstige beheerorganisatie van de afspraken biedt (mogelijk) enkele ondersteunende functies die de uitwisseling tussen deelnemers mogelijk maken.

Uitgangspunt is om de informatievoorziening samen beter te organiseren, niet vrijblijvende afspraken te maken en, enkel waar strikt noodzakelijk, voorzieningen te ontwikkelen. De afspraken moeten veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk maken en gaan daarom onder andere over thema’s zoals doelbinding, beveiliging, besturing, de gegevens en de te gebruiken techniek. Ook van belang zijn bijvoorbeeld afspraken over afgestemde planningen, standaarden, transparantie over gebruik van gegevens en hergebruik van/aansluiting bij bestaande oplossingen.

Onlangs is een nieuw initiatief opgestart om met behulp van ‘Fair data’ de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en ketenpartners te verbeteren. KIK-V² focust op hergebruik van bestaande data in de bronsystemen van zorgaanbieders, door deze data conform FAIR-principes beschikbaar te stellen. De brondata worden getransformeerd naar gegevens die op betekenisniveau zijn geüniformeerd. De beschikbare gegevens worden vervolgens gebruikt om eenduidig en geautomatiseerd vragen te beantwoorden die ketenpartijen stellen in de vorm van een query. Betrokkenen uit de verpleegzorg en ketenpartners zijn het er over eens dat FAIR data van toegevoegde waarde zijn in de verpleeghuiszorg.

Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding, met WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met gegevensmodellering en daarvoor relevante standaarden, methoden en tooling;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met opstellen en toepassen van (informatie)architectuur en daarvoor relevante standaarden, methoden en tooling;
 • Sterk analytisch vermogen, dat blijkt uit aantoonbare ervaring (minimaal twee relevante projecten)met informatiesystemen en verbanden;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gegevensmodelleringsvraagstukken. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en toepassen van (informatie)architectuur. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Je hebt minimaal 2 projectervaring met informatiesystemen en verbanden. Geef aan hoeveel projectervaringen je hebt.

Wensen:

 • Flexibel en sociale vaardigheden om een brug te kunnen vormen tussen de diverse gegevensmodelleringsprojecten;
 • Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden om af te stemmen met verschillende belanghebbenden op het gebied van standaardisatie; je bent gesprekspartner voor business analisten, informatieanalisten, informatiearchitecten en technisch specialisten;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse taal.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 juni 2022 of 9 juni 2022. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-05-19 08:29:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden