Projectleider | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Projectleider is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2024-846
Startdatum:
17-06-2024
Verwachte einddatum:
16-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
15
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
27-05-2024 10:00
Contactpersoon Quest4:
Gerard Tummers
Telefoonnummer:
0615021386
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via weten regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig. Daarom luidt de missie van het Ministerie van: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het bestuursdepartement houdt zich bezig met beleidsonderwerpen ter ondersteuning en advisering van de minister van Justitie en Veiligheid.

Het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) draagt bij aan de veilige en rechtvaardige samenleving door inzet op voorkomen, beschermen en genoegdoening.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en reintegratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Wij zijn momenteel bezig met het verkennen van de verdere inzet van de aanpak UHP KOT in de komende jaren. Een van de cruciale thema’s in dit proces is de wet Tijdelijke Uitwisseling Persoonsgegevens UHP KOT, waarvan wij overwegen de geldigheidsduur te verlengen. In het kader van deze verlenging onderzoeken wij de mogelijkheid en het potentieel aantal nieuwe datakoppelingen.

Om dit proces effectief te leiden, zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider die zich zal concentreren op de verdere implementatie van deze wetgeving binnen onze organisatie. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol leiden en uitvoeren van ketenbrede implementaties, met een focus op de naleving van wet- en regelgeving.

Het uiteindelijke doel van de projectleider is om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Wet Tijdelijke Uitwisseling Persoonsgegevens UHP KOT succesvol en efficiënt verloopt, met minimale verstoring van de operationele activiteiten van de organisatie en maximale bescherming van de privacy van de betrokken personen.

Projectleider Projectleiding voor de voorbereiding en uitvoering van de implementatie van volgende datakoppelingen en de navolgende analyses van de resultaten in het kader van de tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT.

 • Uitwerken scenario’s toekomstige datakoppelingen;
 • Bewerkstellingen dat de volgende datakoppelingen goed worden uitgevoerd inclusief de aansluitende analyses van de uitkomsten;
 • Realiseren van een zorgvuldig proces rond informeren van gedupeerde ouders en proces rond verwijderen van gegevens (inrichten verzendproces ouders, afspraken maken actualiseren adresgegevens (batch 3 en afsluiting), inrichten en monitoren verwijderproces);
 • Opleveren geactualiseerde UHP KOT Ouder- en kindlijsten;
 • Uitvoeren projectleiding autorisatieproces met RvIG en Justid waarmee het mogelijk is om een adresupdate uit te voeren t.b.v. het versturen van de afsluitbrief naar de gedupeerde ouders.
 • Borgen van de procesafspraken voor eventuele datakoppeling(en) in de toekomst die door anderen gaan worden uitgevoerd.

Competenties:

 • Analytisch Denken: Het vermogen om complexe wet- en regelgeving te begrijpen en te analyseren, en om deze te vertalen naar praktische implementatiestrategieën binnen het project.
 • Samenwerking: Effectief kunnen samenwerken met verschillende belanghebbenden, waaronder interne teams, overheidsinstanties en externe partners, om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Resultaatgerichtheid: Een sterke focus hebben op het behalen van meetbare resultaten en het succesvol afronden van projecten binnen de gestelde deadlines en budgetten.
 • Procesverbetering: Het vermogen om bestaande processen te evalueren, identificeren van mogelijkheden voor verbetering en het implementeren van efficiënte werkwijzen om de naleving van wetgeving te optimaliseren.
 • Communicatieve Vaardigheden: Duidelijke en effectieve communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe concepten en richtlijnen over te brengen aan verschillende doelgroepen, variërend van teamleden tot belanghebbenden op hoog niveau.
 • Risicobewustzijn: Het vermogen om potentiële risico’s te identificeren en te beoordelen die van invloed kunnen zijn op de naleving van wetgeving.
 • Besluitvaardigheid: In staat zijn om snel en doeltreffend beslissingen te nemen, zelfs onder druk, met oog voor de juridische en ethische implicaties van de genomen besluiten.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider

Harde eisen:

 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding WO;
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring als projectleider;
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare projectleider ervaring met het implementeren van complexe wetgeving;
 • De aangeboden Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in projecten met de uitwisseling van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op compliance en privacybescherming;
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met ketenbrede implementaties;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal halve A4 – niet in de 3e persoon geschreven)

Wensen:

 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft als projectleider;
 • Kandidaat heeft ervaring bij of met het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V);
 • Kandidaat heeft ervaring bij of met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Kandidaat heeft ervaring bij of met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR);
 • Kandidaat is zo snel mogelijk beschikbaar.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-05-17 08:22:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden