Projectleider | Den Haag

De functie Projectleider kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2024-592
Startdatum:
01-05-2024
Verwachte einddatum:
31-10-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
23-04-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Gerard Tummers
Telefoonnummer:
0615021386
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider

Wij zoeken een projectleider (of ervaren PMO-er) die een prestatie neerzet. Die verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Je bent trots op de resultaten die je hebt gehaald met je team en met de ontwikkeling die je zelf doormaakt. Je hebt een visie op het managen van projecten, de meerwaarde van (scaled) agile/ Scrum en verdere professionalisering van je vakgebied.

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een projectleider (of ervaren PMO-er). De projectleider is procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van projectmatige werkzaamheden, gericht op het realiseren van verbetering, vernieuwing of uitbreiding van de informatievoorziening binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelen. Je wordt gewaardeerd als teambuilder, je motiveert en inspireert je collega’s. Als projectleider ga je de uitdaging aan om samen met de business en onze externe ICT-leverancier resultaten neer te zetten. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden en kunt dat ook overbrengen aan je team. Je kent het werken bij grote overheidsorganisaties en laat je niet uit het veld laat slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten.

Wij zoeken een verbinder die mensen meeneemt (draagvlak creëert en verandering begeleidt). Iemand die goed schakelt tussen situaties en tussen mensen en die omgevingsbewust is. Je bent zowel coördinator als doener, met ruime ervaring met (smart) Excel. Coördinatie van een team van experts. Om bij hen informatie op te halen, om die informatie op een smart wijze vast te leggen en toegankelijk te maken in een spreadsheet of andere tool. Smart, bijv. door gebruik van hyperlinks en andere technieken. Zodat een actueel en overzichtelijk overzicht wordt gegeven. En zo min als mogelijk informatie wordt overgeschreven. Bij voorkeur heeft deze persoon kennis van het GLB (en bijbehorende interventies of subsidies).

Je hoofdtaken zijn:
– Met de verschillende stakeholders stem jij de projectdoelstellingen af.
– Je bent verantwoordelijk voor het projectplan, de begroting, structuur, planning en het team. Jij zorgt voor een goed projectverloop conform de projectmanagementafspraken binnen RVO.
– Je zorgt ervoor dat resources op tijd ingezet en goed benut worden.
– Je coördineert alle activiteiten binnen het project. Inclusief het inrichting en actualisering van het projectdossier, inrichting van werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO.
– Je houdt de samenhang met andere projecten scherp in de gaten.
– Je inventariseert en minimaliseert eventuele risico’s.
– Je bent bekend met Agile projectmanagement, specifiek Kanban & Scrum en weet hoe je dit inpast in je project.

Achtergrond

RVO heeft de rol van Europees Betaalorgaan (EB), voor het doen van betalingen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In die rol moet RVO aan Europese eisen voldoen (de zogenaamde BUR-eisen). RVO moet aan de auditdienst ADR inzichtelijk kunnen maken hoe RVO aan die eisen voldoet.

Dit heeft RVO onlangs gedaan, voor een deel van deze eisen, d.m.v. een spreadsheet. Dit is een groter document geworden, met veel kolommen en regels. Bewerkelijk, zowel om te vullen, om te gebruiken als om te onderhouden. Bovendien zijn daarin veel (implementatieoplossingen voor deze) BUR-eisen tegen geschreven c.q. overgeschreven.

Vanaf 1 augustus a.s. zal RVO moeten beschikken over een document of tool aan de ADR om inzichtelijk te maken, hoe RVO aan de volledige lijst van BUR-eisen voldoet. Een smart spreadsheet zou een oplossing kunnen zijn voor de korte termijn. Het opleveren van dit spreadsheet of andere passende oplossing is het doel van dit project. Bij een smart spreadsheet zouden bijvoorbeeld hyperlinks naar de vindplaatsen van de informatie (bijv. kaders, bedrijfsregels) kunnen worden gebruikt. Binnen team EB is informatie beschikbaar over de BUR-eisen en over de plaatsen binnen RVO waar de eisen zijn geïmplementeerd.

Je maakt een analyse van het bestaande ‘verbindingsdocument’, maakt een plan van aanpak en gaat vervolgens met het team aan de slag om per regeling alle controlepunten in een volgbare en concrete ’trail’ vast te leggen. Het doel is om concreet, inzichtelijk en navolgbaar te maken hoe RVO de wet- en regelgeving per onderdeel/ stap heeft geborgd.

Organisatie

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Eisen en wensen voor de functie Projectleider

Harde-eisen

 • Ervaring bij een grote overheidsorganisatie in de rol van projectleider of senior PMO (5 jaar)
 • Ervaring met verbinden van wet- en regelgeving naar specifieke controlepunten in processen en vastlegging (3 jaar)
 • Ervaring in de rol van projectleider in een organisatie die werkt o.b.v. SAFe (3 jaar)
 • IPMA-Agile, of aantoonbare ervaring op dit niveau
 • SAFe 6.0

Wensen

 • Ervaring met stakeholder management.
 • Ervaring met het opzetten en coördineren van processen
 • Ervaring gewenst met Jira
 • Gevorderde kennis van Excel
 • Ervaring met Kanban/Scrum is een pré- Kennis van nationale en internationale regelingen zoals deze door RVO worden uitgevoerd is een pré
 • Kennis van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is een pré

Competenties

 • Individualisering: aanvoelen wat de ander nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren
 • Resultaatgericht: stelt realistische doelen, bewaakt koers en is vindingrijk in het inzetten van beschikbare middelen.
 • Sturingskracht: besluitvaardigheid met een positieve uitstraling
 • Analytisch: je bent een kritische denker, je ziet verbanden en hebt oog voor het grote plaatje

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-18 13:27:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????contactpersoon:

Gerard Tummers

Bel me nu!

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden