Projectleider | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0649
Startdatum:
13-06-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
07-06-2022 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Directoraat-generaal Migratie (DGM) onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Projectleider op basis van 36 uur per week. 

De afdeling TR&N is opzoek naar een externe inhuur Projectleider “Visie en verkenning Grensbeheer”. Dat betreft de uitwerking van een Visie Grensbeheer en organisatie van een high level stakeholdersbijeenkomst (ronde tafel).

De beoogde vernieuwing van het grensbeheer is o.a. ingegeven door Europese wet- en regelgeving, met als doel verregaande digitalisering en data gedreven grenstoezicht. Dat betekent dat het grensbeheer geactualiseerd wordt in nauwe afstemming met publiek-private stakeholders met als doel een gedragen beleid en uitvoering van het grensbeheer in Nederland. De uitwerking van de visie is in samenwerking met de Directie Migratiebeleid en de Koninklijke Marechaussee in hoofdlijnen opgesteld en dient een nadere redactieslag te krijgen en afgestemd te worden met betrokken stakeholders.

Wij zoeken een projectleider om het team dat werkt aan de beleidsthema’s op het gebied van grenstoezicht tijdelijk te versterken. Je werkt nauw samen met het team binnen het DG Migratie en met andere partners binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid zoals het programma grenzen en veiligheid, de KMar, IND en andere ministeries (BZ en IenW).

Beoogd is om voor het zomerreceseen rondetafelgesprek te hebben om het visiedocument vernieuwing grensbeheer, inclusief routekaart, te presenteren en draagvlak te genereren voor de implementatie daarvan. Werken bij de beleidsafdeling TR&N betekent werken in een omgeving waar veel politieke aandacht voor is en die een sterk internationaal karakter heeft.

Beschrijving werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

De projectleider is:
1. verantwoordelijk voor het opstellen en de eindredactie van een visie document vernieuwing grensbeheer inclusief routekaart (planning);
2. de organisatie van een rondetafelgesprek met alle publieke en private stakeholders die betrokken zijn bij ¨vernieuwing grensmanagement;
3. de verkenning van de transitie van de aanpak van “innovatieve grensprojecten” naar de Koninklijke Marechaussee. Deze verkenning ligt in het verlengde van de visie op grens, gezien de ambitie dat rol, verantwoordelijkheid en governance eenduidiger wordt.

De beoogde vernieuwing van het grensbeheer is o.a. ingegeven door Europese wet-en regelgeving, met als doel verregaande digitalisering en data gedreven grenstoezicht. Dat betekent dat het grensbeheer geactualiseerd wordt in nauwe afstemming met publiek-private stakeholders met als doel een gedragen beleid en uitvoering van het grensbeheer in Nederland. De uitwerking van de visie is in samenwerking met de Directie Migratiebeleid en de Koninklijke Marechaussee in hoofdlijnen opgesteld en dient een nadere redactieslag te krijgen en afgestemd te worden met betrokken stakeholders. Beoogd is medio 2022 een rondetafelgesprek te hebben om het visiedocument, inclusief routekaart, te presenteren en draagvlak te genereren voor de implementatie daarvan.

Organisatie:
Het Directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een op maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met internationale verplichtingen gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland van vreemdelingen, alsmede verkrijging van het Nederlanderschap of de intrekking daarvan. Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

DGM draagt zorg voor:
a. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in – en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
c. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
d. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • de Directie Regie Migratieketen (DRM);
 • de Directie Migratiebeleid (DMB);
 • het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM).

Verder wordt binnen de migratieketen nauw samengewerkt met: de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Koninklijke Marechaussee, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Binnen DGM is bij de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TRN) van de Directie Migratiebeleid (DMB) een tijdelijke functie beschikbaar als projectleider voor de uitwerking van de Visie Grenzen.

De Directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het vormgeven van het (inter)nationaal beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen, dat voorziet in de maatschappelijke behoefte en invulling geeft aan de internationale verplichtingen. Ook stelt zij in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen de voorwaarden en kaders voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen vast.

De Directie Migratiebeleid formuleert kaderstellend beleid en laat ruimte aan de uitvoering. Waar mogelijk wordt gewerkt in project- of programmavorm, waarbij de medewerkers van de directie zo flexibel mogelijk worden ingezet. Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. DMB zorgt er bovendien voor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief en met waarborgen omkleed kan worden uitgevoerd. De partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

De directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AOT), de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TRN) en de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Bij eventuele gunning levert de Kandidaat voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden;
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst;
 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24 uur per week en maximaal 36 uur per week;
 • De Kandidaat heeft een HBO/WO werk- en/of denkniveau;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het grensbeheer/migratie/veiligheid domein en stakeholdersmanagement. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft binnen de publieke sector ( minimaal 1 jaar);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat ervaring heeft als projectleider binnen de publieke sector. ( Minimaal 1 jaar).

Wensen:

 • Kandidaat is beschikbaar binnen 7 weken. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 juni 2022. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-05-27 11:38:15

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden