Projectleider | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0146
Startdatum:
14-02-2022
Verwachte einddatum:
13-02-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
03-02-2022 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek naar een Projectleider op basis van 36 uur per week. 

Wij zoeken een(deel)projectleider die het programma Open op Orde van RVO ondersteunt. Hij/zij ondersteunt daarbij de projectleiders van de divere actielijnen en/of voert een aantal deelprojecten uit . Deze actielijnen richten zich op het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Het gaat hierbij om het geordend en toegankleijk opslaan van informatie, het tijdig en volledig kunnen terugvinden hiervan en het verwijderen met inachtnemening van de bewaartermijnen. Tevens wordt van deze (deel) projectleider een bijdrage verwacht in het totstandbrengen en implementeren van een RVO visie op Documentair Informatiemanagement (informatiestructuurplan, metadata model, etc) en op de aansluiting op externe DMS systemen. Daarbij rekening houdend met de kadergeving vanuit BZK en EZK/LNV. De projectleider ondersteunt de programmamanager bij het bewaken van de samenhang tussen de 4 actielijnen en levert vanuit zijn/haar deskundigheid de bouwstenen aan. Denk hierbij aan het opzetten van governance Informatiehuishouding, het ontwikkelen van KPI’s en een bijbehorend dashboard. Hij opereert op het snijvlak van de disciplines DIV en ICT en kan een substantiele bijdrage leveren aan het schrijven van het programmaplan Transparantie in Informatie 2022- 2025.

Achtergrond opdracht:
In het actieplan ‘Open op Orde’ is uitgewerkt hoe de Rijksoverheid benodigde verbeteringen op het terrein van de informatiehuishouding met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wil uitvoeren , waarbij een doorlooptijd tot 2025 is voorzien. Hiervoor is rijksbreed een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Het betreft onder meer knelpunten bij de capaciteit en beschikbare expertise van informatieprofessionals en de rol van medewerkers in het primaire proces, de grote hoeveelheid en aard van informatie, de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen en de sturing en naleving op dit gebied.

Om de ambitie RVO om te voorzien in een hoogwaardige informatiehuishouding te kunnen realiseren is het programma “Transparantie In Informatie” (TII) opgestart. TII richt zich op het versterken van de informatiehuishouding, het organiseren en implementeren van actieve en passieve openbaarmaking en het begeleiden van medewerkers in die nieuwe werkwijzen.

Deze eerste slag is bedoeld om de meest urgente knelpunten door middel van relatief eenvoudige maatregelen aan te pakken (“quick wins, no regrets”), met een uitvoerbaarheid binnen de eerste twee jaar (i.c. tot eind 2022) en daarnaast de aanpak verder uit te werken en in te richten. De eerste slag heeft tot doel een minimaal acceptabel niveau van de informatiehuishouding te realiseren voor de informatieverstrekking aan parlement, burgers en bedrijven.

Hiertoe beperkt het zich tot:

 • Informatie die van belang is voor verantwoording over beleid en wetgeving tegenover het parlement en over uitvoering voor zover deze raakt aan rechten en plichten van burgers en bedrijven;
 • Het aspect vindbaarheid en beschikbaarheid van deze informatie.

Organisatie:
Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • IPMA-C of hoger of IPMA-Agile, vergelijkbare zware certificering;
 • Bestuurlijke academie;
 • Proces en Informatiemanagement binnen de publike sector;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring bij een grote overheidsorganisatie in de rol van (deel) projectleider;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met inrichting van processen gericht op dienstverlening binnen de publieke sector;
 • WO werk- en denkniveau ( 1 jaar);
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in training geven ( bij voorkeur DMS).

Wensen:

 • Competenties: Verbinder tussen business cq IV-organisatie en project. Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief Zorgt voor een haalbare fasering. Is in control: – Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged) – Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat) – Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing) – Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek) – Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde);
 • Enige werkervaring als (deel)projectleider binnen de rijksoverheid, bij voorkeur binnen grote uitvoeringsorganisaties;
 • Betrouwbaar (transparant, open, eerlijk, gedreven); – Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

De kandidaat moet er rekening mee houden dat in verband met de coronamaatregelen hoofdzakelijk thuis wordt gewerkt. Indien de maatregelen het toelasten wordt er één tot twee dagen op de hoofdstandplaats gewerkt. En mogelijk incidenteel elders.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-02-01 09:44:02

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden