Projectleider Community Building | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0829
Startdatum:
01-09-2022
Verwachte einddatum:
31-08-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
05-08-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op zoek naar een Projectleider Community Building op basis van 36 uur per week. 

Het project VSSR zoekt op korte termijn een projectleider met meer dan minimale affiniteit met cyber security en technische vraagstukken, die eraan kan meewerken dat de SOC’s van de diverse Rijksoverheidsorganisaties elkaar versterken door samen te gaan werken. Een SOC medewerker binnen de Rijksoverheid willen we het gevoel geven onderdeel te zijn van een community.

Hierbinnen ben je (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van diverse community- en kennisdelingsdiensten. Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, gericht op vertrouwen om de onderlinge samenwerking van SOCs te bewerkstelligen, is een continue activiteit van jou. Je bent hierbij in staat om zelfstandig te werken en tegelijk veel af te stemmen. Je kunt makkelijk schakelen tussen visie en strategie en het zetten van concrete stappen die daaraan bijdragen. Je voert je werkzaamheden bovendien uit binnen een gezichtsbepalend Rijksbreed project, waarvoor politiek-bestuurlijke sensitiviteit een vereiste is. Je gaat graag een uitdaging aan want ambities zijn hoog gesteld.

Van de projectleider wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan een community- en communicatie strategie en de daarin genoemde producten en diensten realiseert. Denk hierbij onder andere aan het opzetten van samenwerkingsverbanden, afspraken over het delen van informatie, bijeenkomsten (thematisch) en communicatie producten (nieuwsbrieven, flyers, presentaties). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een gezichtsbepalend Rijksbreed project, waarvoor politiek-bestuurlijke sensitiviteit een vereiste is. Het is een uitdagend traject waarin de ambities hoog zijn gesteld.

Achtergrond opdracht:
De taakuitvoering van de Rijksoverheid is de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd en daarmee afhankelijk geworden van een steeds omvangrijker complex aan IT voorzieningen. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren verder voort, waarbij het totale IT-landschap in omvang, complexiteit en onderlinge afhankelijkheden verder zal groeien. Het besef dat dit andere, en vooral zwaardere, eisen stelt aan de manier waarop de bedrijfscontinuïteit dient te worden beheerst en geborgd, groeit. De voortschrijdende digitalisering en continu veranderende cyberdreigingen stellen hoge eisen stellen aan de beheersing van IT- en security gerelateerde risico’s.

Security Operation Centers (SOC) vervullen een cruciale rol in de beheersing van organisatie risico’s en borging van de bedrijfscontinuiteït. Het Rijksbrede SOC Stelsel, of het samenhangend geheel aan SOC’s en bijbehorende ketenpartners binnen het Rijk, heeft gegeven de vele opgaven waarvoor de SOC’s en het Rijk staat een ontwikkelimpuls nodig. Het project Versterken SOC Stelsel Rijk geeft hier invulling aan. In voorbereiding is een centrale SOC voorziening die diensten zal leveren op gebied van monitoring en detectie, vulnerability management, dreigingsbeelden, incident response, red teaming en community building & kennisdeling.

Organisatie:
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland.

Het programma Versterken SOC Stelsel Rijk wordt momenteel projectmatig voorbereid. Dit betreft bestuurlijke ophanging, financiering, planvorming, architectuur, diensten en communicatie. Voor het uitwerken van een aantal onderdelen van het programma is een gedegen voorbereiding nodig.

Het CIO Beraad (overleg van departementale CIO’s binnen het Rijk) is opdrachtgever van dit project, in praktijk is de CIO JenV opdrachtgever aangezien de CIO JenV portefeuillehouder Digitale weerbaarheid is binnen het Rijk. Gedelegeerd opdrachtgever is de CISO Rijk. Een team bestaande uit medewerkers van CISO Rijk en het NCSC voert op dit moment de voorbereidende projectwerkzaamheden uit. De te werven medewerker zal onderdeel uitmaken van het projectteam.

Naar verwachting zal dit team vanaf september bestaan uit twee security adviseurs voor het Rijksbrede beleid en besturing, vier SOC specialisten voor de inrichting van de diensten, twee projectleiders voor communitybuilding, communicatie en informatiedeling, een jurist en een projectleider.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
  • De kandidaat heeft minimaal drie jaar werkervaring met community building;
  • De kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van project management;
  • De kandidaat heeft minimaal twee jaar werkervaring binnen een organisatie met IV/ICT projecten/programma’s voor minimaal 5 onderdelen;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het organiseren van minimaal drie bijeenkomsten en/of evenementen in de de afgelopen 3 jaar.;
  • De kandidaat moet op alle vlakken van het interview een voldoende scoren. Voor deze functie kan een veiligheidsonderzoek (niveau B) worden vereist welke moet resulteren in een Verklaring van Geen bezwaar (VGB). In het huidige stadium van het project is dit veiligheidsonderzoek nog geen vereiste.

Wensen:

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis op het gebied van cybersecurity;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het omgaan van vertrouwelijke informatie;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een politiek-sensitieve organisatie.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 33. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-07-21 18:18:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden