Projectleider CMDB-TopDesk | Utrecht

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2022-0611
Startdatum:
13-06-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-05-2022 07:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Openbaar Ministerie op zoek naar een Projectleider CMDB-TopDesk op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:
Onder regie van de projectleider TPOW-ICT is de projectleider CMDB-TopDesk & MsTeams implementatie verantwoordelijk het deelproject “CMDB processen” en voor het deelproject “MsTeams implementatie”. Het OM is voornemens deze projecten middels het Agile Scrum Framework te doen. Het CMDB-TopDesk project richt zich op het landelijk invoeren van processen voor het up-to-date houden van de mobiele middelen en kantoorwerkplekapparatuur in de CMDB. Het MsTeams project richt zich op de implementatie en uitrol van MsTeams in de OM-organisatie.

In het eerste kwartaal van 2022 is voor het CMDB een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd om de landelijke flow vast te leggen met één van de arrondissementen. In de pilot wordt deze flow bij (een of meer) andere arrondissementen ingevoerd om zo naar een landelijke uitvoering door te kunnen stappen. De projectleider CMDB-TopDesk houdt regie en draagt er zorg voor dat activiteiten binnen dit domein plaatsvinden. Hij/zij brengt en haalt de benodigde informatie/behoefte bij de gebruikers en parketleiding, weet met hen en ook met de collega’s en leveranciers de verbinding te leggen en te onderhouden. Hij/zij bereidt de organisatie voor op de komst van werken conform landelijke processen en een centrale administratie en begeleidt de implementatie van landelijke processen vanuit begrip over het leer- en doe-vermogen van de organisatie.

De Proof of Concept (PoC) is uitgevoerd o.l.v. een tijdelijke projectleider. Deze is teruggeroepen naar de eigen verantwoordelijkheden. Als vervolg op de PoC is een pilot voorzien en een landelijke implementatie. Ook voor het deelproject MsTeams is een PoC afgerond; het OM staat nu aan de vooravond door te stappen naar een pilot en de implementatie.

Buiten scope van de opdracht valt: Niet CMDB, TopDesk of administratief proces-gerelateerde werkzaamheden buiten devices om en niet MsTeams implementatie gerelateerde werkzaamheden.

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Senior in zowel advisering als ondersteuning;
 • Aantoonbare ervaring met dit soort organisatie trajecten;
 • Strategisch en conceptueel sterk, tevens bereid ook praktische zaken aan te pakken;
 • Comfortabel met de gekozen strategie; veranderen in en met de lijn en bijhorende dynamiek;
 • Verbinder; moet makkelijk met de stakeholders kunnen schakelen en andere betrokkenen; inspirerend en geduldig en duidelijk in communicatie-uitingen, in bezit van een goede organisatiesensitiviteit;
 • Kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en aggregatieniveaus;
 • In staat om afhankelijkheden tussen diverse trajecten in kaart te brengen en te managen;
 • Stressbestendig en relativerend vermogen;
 • Goede planningskwaliteiten; overzicht creëren en houden / voortgang in beeld brengen;
 • TopDesk specialist – handson ervaring en op strategisch niveau;
 • TeamLead ServiceDesk;
 • Ervaren met MS office suite producten en MsTeams;
 • Ervaring met MsTeams implementatie binnen (rijks)overheid, IVOM.

Achtergrond opdracht:
Tijdelijke inzet op het project voor de duur van het project.

Organisatie:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaat-generaal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van een ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht.

Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. 

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal (het College). Het OM heeft een zelfstandige IV-organisatie genaamd ‘IVOM’. De directeur IVOM rapporteert rechtstreeks aan het College, als eerste aan de PG-Bedrijfsvoering. Om een goede IV te borgen is een goed samenspel vereist met de leiding van de regionaal georganiseerde OM-onderdelen, verschillende departementen van de Rijksoverheid en ketenpartners van het OM.

Het OM heeft behoefte aan een toekomstbestendige en duurzame ICT en Informatievoorziening. Om de kwaliteit van de dienstverlening vanuit IT en de sturing op de Informatievoorziening (IV) in de toekomst te verbeteren, wordt er gewerkt langs drie strategische pijlers:

 • Continuïteit: verbeteren van de performance en stabiliteit van de huidige systemen;
 • Professionaliseren: de IV-organisatie en processen (zoals registratie in de CMDB en de processen om deze te onderhouden);
 • Vernieuwen: samen met de proceseigenaren en het Team Procesinrichting & Informatievoorziening (PI-Team) vernieuwen van de werkprocessen van de OM-onderdelen en op basis daarvan vernieuwen van het ICT-landschap.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO of WO- opleiding in de richting veranderkunde / (IT) verandermanagement;
 • De kandidaat beschikt over certificering op het gebied van projectmanagement, zoals PPM, Prince, IPMA, PSM I en II en PSPO I en II. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare inhoudelijke ervaring met inrichting en procesimplementatie van TopDesk, specifiek TopDesk CMDB. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar gewerkt als TeamLead ServiceDesk;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten waar de volgende componenten aan bod zijn geweest: ICT, ITIL processen, verandermanagement en TopDesk;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het succesvol opleveren van producten middels Scrum binnen een grote (2500+ FTE) overheidsorganisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • De kandidaat heeft, in de rol van Projectmanager, Scrum Master of Product Owner, ervaring met de implementatie van MS Teams binnen een grote (2500+ FTE) overheidsorganisatie;
 • De kandidaat dient een motivatiebrief aan te leveren: In de motivatiebrief staat duidelijk omschreven, waarom de kandidaat bij het IVOM wilt werken en waarom de functie bij hem/haar past. De motivatiebrief bestaat uit maximum 1 A-4tje.

Wensen:

 • De kandidaat is beschikbaar binnen maximaal 7 weken. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent;
 • De kandidaat heeft ervaring met UX Design t.b.v. digitale (web) applicaties;
 • Kandidaat is bekend met MsTeams implementatie binnen de overheid;
 • De kandidaat heeft ervaring met soortgelijke opdrachten;
 • De kandidaat heeft uit een uitstekende motivatie om bij het IVOM te werken in de functie van Projectleider CMDB-TopDesk & MsTeams implementatie;
 • Interviewcriterium: Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen; – Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten; – Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren; – Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig; – Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-05-18 13:24:41

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden