Projectleider Bedrijfsapplicaties | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Projectleider Bedrijfsapplicaties is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-300
Startdatum:
01-04-2023
Verwachte einddatum:
01-04-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 87,00


Sluitingsdatum aanvraag:
10-03-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider Bedrijfsapplicaties

Wij zijn namens het Openbaar Ministerie op zoek naar een Projectleider Bedrijfsapplicaties op basis van 36 uur.

De opdracht bestaat (tijdelijk) uit een combinatie van twee aandachtsgebieden. De primaire taak is de (gedeelde) operationele aansturing van de Agile ontwikkelteams waarin de problems en overige applicaties zijn ondergebracht binnen het Productiehuis. Daarnaast wordt gevraagd voor deze teams lopende en nieuwe projecten op te pakken in de rol van ICT projectleider. In de rol van operationeel manager Productiehuis (deelgebied problems en overige applicatie OM) van het Productiehuis werk je intensief samen met de andere operationeel managers en vormen jullie samen met het afdelingshoofd het MT van de afdeling Bestaande Business Applicaties Services (BBASs) onder aansturing van de afdelingsmanager.

Je werkt verder intensief samen met de projectleiders van het OM, de leverancier van de Agile ontwikkelteams (ca. 100 Fte) en de overige operationele managers. Samen met de problemmanager van de sectie beheer ben je voortdurend bezig met het verbeteren en aanscherpen van het problemproces binnen het Productiehuis. Dit is een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een soepele Service Introduction van de gerealiseerde onderdelen naar de lijnorganisatie. Je ondersteunt bij het voorbereiden en organiseren van PI planningen en het continue verbeteren van de werkwijze binnen het Productiehuis. Verantwoordelijk ben je voor de operationele sturing van een deel van de op te leveren softwarecomponenten door het Productiehuis. Voorspelbaarheid, tijdigheid en kwaliteit van de op te leveren software zijn hierbij belangrijke pijlers. In de rol van projectleider bedrijfsapplicaties ben je verantwoordelijk doelen te vertalen in concrete resultaten en deze te vertalen naar een plan. Het plan uit te laten voeren en de voortgang hiervan te bewaken en hier periodiek over te rapporteren. Waar nodig bij te sturen. Je neemt deel aan diverse overleggen. Het Productiehuis werkt aan de beweging naar een resultaatverplichting. De operationeel manager Productiehuis (deelgebied problems en overige applicatie OM) speelt hierin een belangrijke rol. Je bent o.a. (mede) verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • De coördinatie van dagdagelijkse zaken die voor een geruisloze werkwijze van het productiehuis zorgen;
 • De aansturing van het deelgebied problems en overige applicaties OM, waarbij deze teams intensief samenwerken met de beheerorganisatie;
 • De correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen te instrueren, te coachen, te stimuleren en te corrigeren;
 • Scheppen van randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Fungeren als aanspreekpunt van het productiehuis en zorgt voor goede communicatie en informatie-uitwisseling;
 • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het jaarplan van de BBASs afdeling en het vertaalt het jaarplan naar concrete doelstellingen voor het eigen aandachtsgebied;
 • Monitoren van de realisatie van de overeengekomen KPI’s; signaleren van afwijkingen en neemt passende maatregelen;
 • Ondersteunen bij het voorbereiden van PI planningen en coördineren van de uitvoering;
 • Het tijdig informeren en adviseren van het afdelingshoofd tijdig over afwijkingen ten opzichte van de planning en over de realisatie van de overeengekomen doelstellingen;
 • Het doorontwikkelen van de werkwijze van Agile/scrum naar een DevOps werkwijze.

Achtergrond:
Je komt te werken bij de Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM). Als OM hebben we behoefte aan een toekomstbestendige en duurzame ICT en Informatievoorziening. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee, daarom is in 2021 het nieuwe OM-onderdeel IVOM opgericht. Centraal in de opgave van IVOM staan drie strategische pijlers. We richten ons de komende jaren op het verbeteren van de performance en stabiliteit van de huidige systemen, het professionaliseren van de IV-organisatie en het vernieuwen van de werkprocessen en het ICT-landschap. Dit doen we met meer dan 200 professionals, die zorgen dat onze ruim 5.000 OM collega’s probleemloos kunnen werken, elke dag opnieuw. De afdeling “Bestaande business applicaties services” (BBASs) is verantwoordelijk voor de ‘change’ van de bestaande bedrijfsapplicaties. De verantwoordelijkheden van BBASs omvatten de volledige levenscyclus van ontwikkeling. Daarbij ligt het zwaartepunt op het bedenken en ontwerpen van een geschikte oplossing en het borgen en meten van de kwaliteit (testen) van de producten en diensten die door de projecten worden opgeleverd.

Het Openbaar Ministerie vertrouwt voor de ondersteuning van het primaire proces op meerdere businessapplicaties. De afdeling Bestaande Business Applicatie services (BBASs) is verantwoordelijk voor het doorvoeren van software-aanpassingen in functionaliteit (nieuw en wijzigingen) van deze applicaties, oplossen van problems en ondersteunen bij het oplossen van incidenten. BBASs werkt nauw samen met de andere afdelingen van de Informatievoorziening OM (IVOM), met ketenpartners en met leveranciers om tijdig en met de juiste kwaliteit de functionaliteit te leveren die voor het primaire proces noodzakelijk is. Binnen de afdeling BBASs valt het Productiehuis. Dit is een samenwerkingsverband van Agile ontwikkelteams bestaande uit informatieanalisten, testers, productowners en ontwikkelaars van een externe leverancier.

Organisatie:
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. IVOM is een gewaardeerde IV-organisatie die, in samenwerking met de OM-onderdelen en ketenpartners, zorgt voor een onverstoord primair proces en het OM voorbereidt op en helpt met het implementeren van toekomstige ontwikkelingen. Om dit te realiseren zorgen we continu voor een professionele organisatie en uitdagende omgeving, waar je met plezier kunt werken.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider Bedrijfsapplicaties

Harde eisen:

 • De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau middels een afgeronde opleiding in IV/ICT richting en/of opgedaan door relevante werkervaring;
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar als projectleider IT projecten gecoördineerd;
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als IT-projectleider bij één van de ketenorganisaties binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid;
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het operationeel aansturen van een scrum/agile productiehuis bestaande uit meerdere multidisciplinaire teams.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met één van de ketenorganisaties in de strafrechtketen, zoals CJIB, JustID, Politie, Raad voor de Rechtspraak, Openbaar Ministerie (15%)(0 instanties = 0 punt; 1 instantie = 50 punten; 2 instanties = 100 punten);
 • De kandidaat heeft ervaring met het inrichten en/of aansturen van grotere ontwikkelomgevingen (productiehuizen)(15%)(Ja = 100; Nee = 0);
 • De kandidaat is PRINCE2 Practitioner gecertificeerd (15%)(Ja = 100; Nee = 0);
 • De kandidaat heeft certificaten behaald op het gebied van Agile werken (SAFE, Scrum e.d.)(15%)(Ja = 100; Nee = 0);
 • De kandidaat is per 1/4/2023 fulltime beschikbaar (10%)(Ja = 100; Nee = 0);
 • De kandidaat is bekend met de ITIL processen(15%)(Ja = 100; Nee = 0).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 15/16. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-06 12:00:29

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden