Projectleider / Architect | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1314
Startdatum:
23-01-2023
Verwachte einddatum:
22-01-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16-12-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectleider / Architect

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een Projectleider / Architect op basis van 32 uur.

Binnen het programma wordt gewerkt langs vier ontwikkellijnen. De ontwikkellijn “één handelings- en onderzoekskader” bestaat uit meerdere deelprojecten (doelgroepbepaling, één handelings- en onderzoekkader, netwerkdossier/CVS en cliëntportaal, sturingsinformatie/betekenisvolle metingen). Voor deze ontwikkellijn zoeken we een projectleider/architect die samen met collega’s van het programma en de partnerorganisaties aan de slag gaat met de vier deelprojecten.

 • Je legt de basis voor de ontwikkellijn door het opstellen en onderhouden van een project initiatie document (met o.a. doelen, organisatie/capaciteit, planning, risico’s, stakeholders, communicatie);
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van de deelprojecten binnen de ontwikkellijn en zorgt binnen de gestelde kaders zorg voor de juiste bemensing, concrete activiteiten en resultaten;
 • Je weet (externe) partners te enthousiasmeren en te verbinden zodat zij actief bijdragen aan de realisatie van de ontwikkellijnen en deelprojecten;
 • Je bent (gedeeld) verantwoordelijk voor de afstemming en samenhang met de overige ontwikkellijnen en programmabrede activiteiten;
 • Je stelt deelrapportages op ter verantwoording aan de programmadirecteur en de (gedelegeerd) opdrachtgevers en levert input voor de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer;
 • Je draagt bij aan de brede beweging richting het Toekomstscenario via verschillende communicatie-activiteiten en bijeenkomsten en bent alert op kansen om deze brede beweging te versterken;
 • Je neemt deel aan het strategisch afstemmingsoverleg dat onder andere gaat over de veranderstrategie en de samenhang tussen de verschillende programmalijnen;
 • Je zorgt voor verbinding met regio’s en proeftuinen en relevante trajecten en programma’s voor het Toekomstscenario;
 • Tot slot weet je goed te prioriteren in deze dynamische werkomgeving en kun je goed de rust bewaren bij het team en jezelf.

Wat vragen wij van de projectleider/architect:

 • Flexibiliteit, om kunnen gaan met nog niet weten en groepen hierin kunnen begeleiden;
 • Lef en creativiteit: van niets iets kunnen maken;
 • Toekomstgericht handelen, vanuit de toekomst naar nu kijken;
 • Denken in mogelijkheden i.p.v. beperkingen (hoe kan het wel);
 • Bestaande initiatieven verbinden, groter maken, verder brengen;
 • Lerende houding, zelfreflectie en coaching is rand voorwaardelijk;
 • Kennis van (onderdelen) van de vraagstukken in deze context;
 • Politiek sensitief, zonder dat dit een remmende werking heeft;
 • Opzetten, aansturen, begeleiden van deelprojecten binnen de ontwikkellijn;
 • Afstemmen tussen de verschillende ontwikkellijnen en de programma directeur;
 • Mee bepalen van de veranderstrategie;
 • Opbouwen netwerken en verbinden van partners.

Achtergrond:
De huidige jeugdbescherming is complex en knelt. Kinderen en volwassenen voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Er is onvoldoende samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen en organisaties werken als een estafette. Veel professionals ervaren de complexiteit als belemmerend. Daarom is in samenspraak met alle partners en diverse stakeholders het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontwikkeld. De uitgangspunten voor het Toekomstscenario zijn:

 • Gezinsgericht;
 • Eenvoudig;
 • Rechtsbeschermend en transparant;
 • Lerend.

De komende jaren wordt het Toekomstscenario verder uitgewerkt en doorontwikkeld. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over extra middelen voor de uitwerking van het toekomstscenario, de start en doorontwikkeling van regionale proeftuinen en daarmee samenhangende vraagstukken. Het landelijk programmateam ondersteunt dit, faciliteert, adviseert en denkt mee. Het programmateam functioneert onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van de ministeries van J&V, VWS en de VNG en werkt nauw samen met alle partners. Organisatorisch is het programma ondergebracht bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Organisatie:
Sinds september 2021 is het programma Toekomstscenario in opbouw. Er zijn 6 proeftuinen gestart waarin de beoogde werkwijze wordt beproefd (en er gaan er nog 5 starten), diverse inhoudelijke vraagstukken worden uitgewerkt, de basis voor de communicatiestructuur is neergezet, partnerorganisaties zijn aangehaakt, een voorstel voor governance is uitgewerkt en een aantal richtinggevende besluiten is genomen door de politieke/bestuurlijke opdrachtgevers. Met de komst van de programmadirecteur per 1 september 2022 wordt een meerjarige programmastructuur neergezet. Het programmateam bestaat op dit moment uit een programmadirecteur, secretaris, ondersteuner en meerdere projectleiders en projectmedewerkers/adviseurs (inhoudelijk, juridisch, communicatie). Ter versterking van het team zijn we onder andere op zoek naar een Projectleider/Architect.

Eisen en wensen voor de functie Projectleider / Architect

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleiderfunctie op het gebied van informatievoorziening;
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met datagericht werken en/of monitoring en betekenisvolle metingen;
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in het zelfstandig uitwerken en aansturen van complexe IV- vraagstukken/processen;
 • De kandidaat heeft aantoonbare en relevante werkervaring binnen de rijksoverheid;
 • De kandidaat dient een motivatiebrief aan te leveren: In de motivatiebrief staat duidelijk omschreven, in de ik- vorm, waarom de kandidaat voor het programma Toekomstscenario wil werken en waarom de functie bij hem/haar past. De motivatiebrief bestaat uit maximum 1 A4.

Wensen:

 • De kandidaat heeft x- aantal jaar werkervaring met datagericht werken en/of monitoring en betekenisvolle metingen (15%)(Meer dan 8 jaar = 100 pt, 6-8 jaar = 75 pt, 4-6 jaar = 50 pt, 2-4 jaar = 25 pt);
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen het Programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (20%)(Ja=100 pt, Nee=0 pt);
 • De kandidaat heeft werkervaring in het zelfstandig uitwerken en aansturen van complexe IV- vraagstukken/processen (15%)(Meer dan 8 jaar = 100 pt, 6-8 jaar = 75 pt, 4-6 jaar = 50 pt, 2-4 jaar = 25 pt);
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de juridische kaders en werkprocessen kind- en gezinsbescherming (20%)(Meer dan 6 jaar = 100 pt, 4-6 jaar = 75 pt, 2-4 jaar = 50 pt, 0-2 jaar = 25 pt);
 • De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding op het gebied van Bestuurlijke Informatievoorziening, Informatisering of Bedrijfsinformatica (15%)(Ja=100 pt, Nee=0 pt):
 • Interviewcriteria: -De kandidaat volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en vertaalt externe ontwikkelingen en omstandigheden naar het eigen werkterrein (20%); -De kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties en benut op het juiste moment het netwerk om de doelstellingen van de eigen organisatie te bereiken (20%); -De kandidaat bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken en komt bij een vraagstuk met meerdere ideeën (20%); -De kandidaat volhardt bij weerstand, teleurstelling of tegenslag, totdat het doel is bereikt of redelijkerwijs niet meer te halen is (20%); -De kandidaat past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-12-12 08:09:30

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden