Projectarchitect Uitwisseling risicogegevens – A0614377 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Projectarchitect Uitwisseling risicogegevens – A0614377 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-1005
Startdatum:
01-07-2024
Verwachte einddatum:
30-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
07-06-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Projectarchitect Uitwisseling risicogegevens – A0614377

Opdrachtomschrijving
De projectarchitect Uitwisselen Risicogegevens is binnen het ketenproject Uitwisselen Risicogegevens verantwoordelijk voor de realisatie van de technische oplossing (projectarchitectuur) voor uitwisseling van risicogegevens in de strafrechtketen, zodanig uitwerkt dat deze succesvol bij ketenpartijen geïmplementeerd kan worden. De projectarchitect rapporteert aan de projectmanager Digitalisering executieketen, opereert binnen het projectteam en staat in nauw contact met de betrokken collega’s uit het primaire proces en stafdiensten van DJI en ketenpartners. Van de projectarchitect wordt verwacht dat deze de volgende taken verricht:
• Beschrijven van relevante bedrijfsprocessen en documenteren van behoeftes en vraagstukken om deze te kunnen vertalen naar een effectieve oplossing
• Uitwerken van de projectarchitectuur van de te implementeren business/IT solution, passend bij de eisen en wensen en aansluitend bij de enterprise-architectuur van de betrokken partijen in de strafrechtketen;
• Opstellen van een gedetailleerd technisch ontwerp voor de oplossing
• Aan- en bijsturen van het implementatieproject
• Ontwerpen van een migratiescenario voor de implementatie
• Ordenen, bijhouden en rapporteren van projectdocumentatie
• Waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing

Achtergrond
DJI is een belangrijke partner in meerdere ketens: de strafrechtketen en jeugdketen (voorlopige hechtenis, ten uitvoerlegging), jeugdketen, vreemdelingenketen (vreemdelingenbewaring) en de zorgketen (forensische en medische zorgverlening). Deelname in ketens en in keteninformatievoorziening vraagt om een andere benadering dan de gebruikelijke informatievoorziening binnen organisaties. Het gaat bij ketens immers om samenwerking tussen autonome organisaties, die lang niet altijd dezelfde doelen nastreven. De Dienst Justitiële Inrichtingen investeert in verbetering van samenwerking met zijn partners in de strafrechtsketen. Een belangrijke bouwsteen voor verbeterde samenwerking binnen de keten is informatievoorziening die moet blijven aansluiten op de behoeften. Daarom heeft DJI diverse trajecten geïnitieerd om de bedrijfsvoering te verbeteren met als doel de processen te versnellen, de productiviteit te verhogen en de informatiepositie te verbeteren. Een van deze trajecten betreft het ketenproject Uitwisselen van risicogegevens, dat ziet op het realiseren van een generieke voorziening voor uitwisseling van risicogegevens binnen de strafrechtketen en het implementeren van de uitwisseling van deze gegevens in de strafrechtketen.

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiëert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Projectarchitect Uitwisseling risicogegevens – A0614377

Harde-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een volwaardig afgeronde HBO-opleiding.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als projectarchitect in de (semi) overheid. (6 jaar)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met ketenprojecten. (6 jaar)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met ontwerp en/of implementatie van elektronische gegevensuitwisseling tussen organisaties. (6 jaar)

Wensen

 • Gedisciplineerd
 • Analyserend Vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Innovatief handelen
 • Pragmatische inslag
 • Accuraat/systematisch
 • Kennis en inzicht in departementale organisaties
 • Ervaring binnen het domein van Justitie en Veiligheid (aanbeveling)
 • Ervaring met het executiedomein binnen de strafrechtsketen.
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken op het gebied van informatiearchitectuur (DEMO is aanbeveling)

Competenties

 • Organisatie sensitiviteit; gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Overtuigend, beïnvloedend, draagvlak creëren
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatief
 • Teamplayer
 • Verbindend
 • Zelfstandig
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Vragen over transities: Je kan het beste je mails naar de inhuurdesk sturen ( Inhuurdesk.di@dji.minjus.nl )

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-06-04 13:10:38

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden