Projectarchitect Informatiebeveiliging | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1487
Startdatum:
27-11-2017
Verwachte einddatum:
31-12-2018
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21-11-2017 10:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor kortere of langere tijd ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd, maar insluiting vindt ook plaats in speciale inrichtingen voor jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl. De Directie Informatievoorziening (DI) is een onderdeel van het hoofdkantoor van DJI en dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden. Project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) ZelfBediening Justitiabelen zorgt voor het ter beschikking stellen van ICT-functies aan justitiabelen, het digitaliseren van nu veelal papieren en mondelinge processen, met als doel dat de zelfredzaamheid toeneemt, daarnaast zorgt ZBJ voor een zinvolle dagbesteding en levert een bijdrage aan de resocialisatie van de justitiabelen. ZBJ zal bovendien leiden tot een vermindering van de arbeidsintensiteit van de administratieve lasten en beheerslasten van de DJI-organisatie. Hiertoe wordt een platform met apps aangeschaft, de benodigde infrastructuur gerealiseerd en het beheer ingeregeld.

Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare dienstverlening de projectstartarchitectuur (PSA) op en onderhoudt deze gedurende de looptijd van het project en je zorgt dat deze toegepast wordt. Daarbij ga je uit van de klantvraag, de Enterprise Architectuur (het Bestemmingsplan) van DJI en de beveiligingsdoelen en –kaders van DJI. Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Je bent verantwoordelijk dat de PSA wordt opgesteld, uitgewerkt en vastgesteld in samenspraak met informatiemanagers, projectleiders, analisten, architecten en verantwoordelijke proceseigenaren (divisie- en stafdirecteuren, lijnmanagers). Daarnaast breng je advies uit ten aanzien van de Solutions architectuur van leveranciers. Bij het maken van architecturen heb je contact met de Enterprise Architecten van DJI, en werk je binnen de kaders aangegeven door de enterprise architectuur DJI.

Functie eisen

 • HBO/WO werk- / denkniveau: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Aantoonbare brede ervaring als projectarchitect in complexe projecten in een grote organisatie
 • Aantoonbare kennis en ervaring op gebied van security.
 • Je hebt kennis van identiteit en toegangbeheer concepten en architecturen. Kennis van rijks-identiteit beheer initiatieven is een pre;
 • Je hebt een brede basiskennis van ontwerpen, bouwen, exploiteren en onderhouden van complexe ICT-systemen en applicaties als ICT-infrastructuur;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van identiteit- en toegangsbeheerconcepten en de security-architectuur voor gebruikers, applicaties, applicatieplatforms, middleware en netwerk;
 • Je hebt ervaring met werken onder securityarchitectuur en bent in staat om pragmatisch security-oplossingen te ontwerpen;
 • Je hebt ruime ervaring met het uitvoeren van risicoanalyses op complexe ICT-systemen;
 • Kennis van en ervaring met bekende en breed gedragen risicoanalyse methodieken (IRAM en A&K);
 • Kennis van bij de overheid toegepaste beveiligingsvoorschriften (VIR, VIR-BI en BIR), ISO beveiligingsstandaarden (bijvoorbeeld ISO27001) is een pré;
 • Je bent omgevingsbewust, innovatief, beschikt over analyserend vermogen en hebt een flexibele instelling en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je kunt helder schrijven en presenteren, waarbij je de hoofd- van en bijzaken van elkaar kunt scheiden en daarbij ben je in staat te denken vanuit het standpunt van de ontvanger van de boodschap, zowel op technisch- als op managementniveau ;
 • Aantoonbare kennis en ervaring in het opstellen van PSA’s, beleidsnota’s en adviezen;
 • Kennis en inzicht in departementale/bestuurlijke organisaties;
 • Kennis van en werkervaring met het justitiedomein in het algemeen, DJI in het bijzonder is een pré;
 • In het bezit van TOGAF certificering
 • Bij voorkeur in het bezit van CISSP, SABSA of vergelijkbare certificering
  Op te leveren resultaten:
  – Projectarchitecturen
  – Impactanalyses en adviezen
  – Kostenramingen
  – Planningen
  Competenties:
  – samenwerken
  – kritisch vermogen
  – organisatie- en bestuurssensitiviteit
  – beïnvloedingsvermogen/overtuigingskracht
  – netwerkvaardigheden
  – omgevingsbewustzijn
  – mondeling en schriftelijk communicatief
  – flexibel
  – analytisch

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-20 11:55:37

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden