Senior Projectarchitect | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doen we door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Wij stimuleren organisaties met een publieke taak om onze producten breed toe te passen, wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van onze producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid. Team Stelseldiensten (onderdeel van de afdeling Infrastructuur & Servicecentrum) vormt het expertisecentrum voor beheer, doorontwikkeling en gebruik van de Stelselvoorzieningen. Het team levert een goed beheerde, betrouwbare en kostenefficiënte set Stelselvoorzieningen. Met de Stelselvoorzieningen biedt Logius een geheel van afspraken en voorzieningen voor overheden gericht op het beheer en gebruik van het Stelsel van Basisregistraties. Doel van de functie: Als Projectarchitect / Informatie-analist werk je aan de Stelselvoorzieningen waar wij ons als Logius mee bezig houden, waarbij de focus voornamelijk zal liggen op het product Digilevering. Je werkt op jouw vakgebied mee binnen een Productgroep en samen met een Agile Scrumteam. Je weet een brug te slaan tussen productowner, de klant en het ontwikkelteam en weet als geen ander om klantwensen om te zetten in user stories die door de ontwikkelaars kunnen worden opgepakt. Taken van een projectarchitect: • Het meewerken binnen projecten als functioneel ontwerper / informatieanalist. • Je zorgt ervoor dat binnen de projecten draagvlak en goedkeuring komt op de verschillende soorten ontwerpen/user stories. • Je hebt een proactieve werkhouding; je communiceert makkelijk met de klant, productowner en ontwikkelteam.

Omschrijving van de werkzaamheden: – De projectarchitect verzamelt requirements en werkt deze uit in user stories. Je analyseert en ontwerpt, op basis van functionele informatiebehoeften, standaarden (bv Digikoppeling) en systeemvereisten, nieuwe functionaliteit of past deze aan. Je stemt de functionaliteit af met de stakeholders. – De projectarchitect is een resource van de projectleider die het architectuurwerk binnen een project uitvoert. Zo is de projectarchitect aanwezig bij de stand ups om ontwerpkeuzes richting te geven en bedenkt hij oplossingen voor businessvraagstukken binnen de kaders van de PSA. – Verder werkt de projectarchitect volgens de planning mee aan het tot stand komen van documenten, zoals het SAD en Usecases/Functionele requirements, en is zelf penvoerder van het Globaal Ontwerp. Daarnaast voert hij of zij reviews uit op draft versies van op te leveren deliverables. – De projectarchitect hanteert bij zijn of haar werkzaamheden de kaders die uiteengezet zijn in de PSA. Wanneer de projectarchitect voorziet dat kaders uit de PSA niet gehandhaafd kunnen blijven/worden neemt hij of zij contact op met de stelselarchitect om te overleggen welke aanpassingen er mogelijk zijn. – De projectarchitect brengt kennis in van productontwikkeling, software architectuur, software kwaliteit, het ontwikkelproces, infrastructuur, standaarden en diensten. Je borgt je kennis en ervaring binnen de organisatie en bent op jouw vakgebied een kennisbron en mede ervaringsdeskundige voor het team Stelseldiensten. – Ook past de projectarchitect in opdracht van de stelselarchitect de huidige en de herziene modellen aan zodat bij toekomstige ontwikkelingen de impact en richting kan worden bepaald aan de hand van de huidige architectuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaarden Archimate en UML. – Producten van de projectarchitect zijn een globaal ontwerp, een actueel architectuurmodel en input voor de backlog.

Functie eisen

Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel ontwerp en informatieanalyse bij de overheid
Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en affiniteit met de (ontwikkelingen van de) Overheid in het algemeen en Stelsel van basisregistraties in het bijzonder (inrichting van het Stelsel)
Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van of ervaring met de volgende onderwerpen: scrum methodiek, java, open source technologie, unix, netwerken, beveiliging, identity- en accessmanagement, webservice-technologie, berichtspecificaties en gegevensmodellering, ICT-beheer.
Ruime ervaring met met name SOAP en XML standaarden
Kennis van stelsel van basisregistraties.
Gedegen technisch kennis van reliable berichtenverkeer en de gangbare standaarden in de markt op dat gebied
Klantgericht en klantvriendelijk
Zelfstandig, nieuwsgierig, stressbestendig en achterhaalt de vraag achter de vraag
Sterk analytische vermogen
Je borgt je kennis en ervaring binnen de organisatie en bent op jouw vakgebied kennisbron en ervaringsdeskundige voor Stelseldiensten. Je draagt oplossingen aan om de producten en diensten van het team Stelseldiensten continu verder te optimaliseren en de voortbrengingsprocessen verder te professionaliseren
Kennis van Digilevering
Kennis van de Digikoppeling standaard (ebMS, WUS)

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1009
Startdatum:
2017-07-17
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
24
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-06-28
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Intakegesprekken vinden plaats op: 3/4 juli 2017

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-06-26 10:42:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden