Senior Projectadviseur proces harmonisatie

Functie omschrijving

Organisatie & directie

Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht. 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier

diensten:

– Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

– Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)

– Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)

– Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)

Visie

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Projecten / Programma HARP

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) beschikt het RVB over één integrale bedrijfsproces structuur die ondersteund wordt door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen. Het doel is dat het RVB over 2 tot 3 jaar over geharmoniseerde processen en applicaties beschikt. Het programma HARP is medio juni 2015 gestart, en bestaat uit 23 projecten. De Projectadviseur zal voornamelijk de focus leggen op het project ‘Procesharmonisatie’. De projecten 6 (Inrichting processen en matchen applicaties RVB) en 7 (Procesharmonisatie processen zonder systemen) worden als één geïntegreerd project aangepakt. 

De projectadviseur ondersteunt de projectleider van het projecten 6/7 onderdeel van het Programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Toelichting op de projecten:

Binnen HARP levert het project de geharmoniseerde processen, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaren. Het project faciliteert de lijnorganisatie bij de inrichting, acceptatie en implementatie van de te harmoniseren processen.

Functieomschrijving

De verantwoordelijkheid van de projectadviseur is het adviseren van de projectmanager en de proceseigenaren op de harmonisatie van de bedrijfsprocessen. De projectadviseur heeft een sturende, regisserende rol en werkt mee aan de toetsing, realisatie en implementatie van de geprioriteerde en voor het RVB benodigde processen. De rol projectadviseur is primair gericht op het koppelvlak tussen het Project 6/7 en de overige HARP projecten door de procestoetsing en realisatie in nauwe samenwerking met andere projecten van het programma HARP te coördinerend. Hij of zij signaleert en toetst tijdig eventuele afwijkingen op het opgestelde PvA’s en opgeleverde processen aan de projectmanager, zodat bijsturing mogelijk is. Daarnaast zal de Projectadviseur de Programmamanager ondersteunen en adviseren door het opstellen/schrijven van (besluitvormings-)documenten. De organisatorische plaatsing van deze functie zal binnen het programma HARP zijn.

Bijbehorende taken zijn onder andere:

Toetsen van plannen van de deliverables van de overige projecten aan de kaders van HARP en Project Procesharmonisatie en het coördineren van de goedkeuringsflow voorafgaand aan het implementeren van de uitgewerkte geharmoniseerde processen in de RVB organisatie 

Adviseren en opstellen van besluitvormingsdocumenten ter ondersteuning van de PM 

Houden van proces workshops voor RVB medewerkers inclusief proces simulatie

Ondersteunen bij het uitwerken van de processen en het doen van verbetervoorstellen

Signaleren van procesverbeteringen

Participeren in projectoverleg

Functie eisen

Functie-eisen en Vakkennis

– Afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in de richting bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of informatica

– Meerjarige werkervaring op het gebied van procesontwerp en procesimplementaties

– Kennis van vastgoedprocessen of ervaring in soortgelijke vastgoedorganisaties

– Ervaring in projecten/programma’s bij de Rijksoverheid

– Kennis van methoden en standaards op het gebied van procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL) en projectmanagement (Prince2)

– Kennis van automatisering en automatiseringsvraagstukken

Competenties

– Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;

– doortastend en overtuigend;

– Juiste balans van flexibiliteit en vasthoudendheid;

– Resultaatgericht;

– Zowel zelfstandig kunnen opereren als in teamverband;

– Sterk analytisch en conceptueel denkvermogen;

– Initiatiefrijk;

– Juiste combinatie van inhoudelijke kwaliteit en procesoriëntatie;

– goede omgang met belangenconflicten, met gevoel voor politiek op directieniveau kunnen opereren.

Selectie criteria

Aanbiedingen van kandidaten worden op onderstaande punten beoordeeld:

– Afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in de richting bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of informatica

– Ervaring en kennis zoals benoemd bij ‘Functie-eisen’;

– Kennis van het Rijksvastgoedbedrijf of soortgelijke publieke organisaties;

– Competenties zoals hierboven beschreven;

– Initieel tarief.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag Reizen naar Apeldoorn en Utrecht valt onder de reikwijdte
Aanvraagnummer
496
Startdatum:
2016-11-21
Verwachte einddatum
2017-05-21
Aantal uur per week:
32
Uurtarief
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-11-11
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-11-10 10:32:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden