Senior Project Manager | Utrecht

Functie omschrijving

De Projectmanager is operationeel en budgettair verantwoordelijk voor de planning en uitvoer van het medisch onderzoeksproject “BigData@Heart”. Dit is een (internationaal) medisch publiek-privaat onderzoeksproject/consortium waarvan de divisie Julius Centrum van het UMCU Coördinator is. Het project heeft ten doel om een dieper inzicht te krijgen in de verschillende vormen van atriumfibrilleren,  hartfalen en acuut coronair syndroom en om een onderzoeksplatform te bouwen waarop, met behulp van big data analysetechnieken, nieuwe medicamenteuze behandelingsstrategieën ontwikkeld kunnen worden.

Dit project is onderdeel van het Innovative Medicines Initiative en wordt ondersteund door de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Het project wordt door verschillende partners in verschillende landen uitgevoerd (consortium). Als projectmanager bij de Coördinator zet de projectmanager, in samenwerking met de andere consortiumleden, het onderzoeksproject op, zorgt voor een goede samenwerking tussen het UMCU en de andere partners en adviseert de ‘principal investigator’ in het UMCU over strategische beleidskeuzes. 

Belangrijk aspect van de opdracht is het aansturen, monitoren en stimuleren van de voortgang van het project in samenwerking met vertegenwoordigers uit het consortium. Gezamenlijk wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de subsidiegever IMI over de voortgang (milestones) en financiële aspecten van het totale onderzoeksproject.

Activiteiten 

 • Draagt zorg voor de opstart van de werkzaamheden bij start van het onderzoeksprogramma en afstemming van alle onderdelen van het project met het overkoepelende programma.
 • Draagt zorg voor het plannen en verdelen van de werkzaamheden en bewaken van de voortgang en de kwaliteit door aansturing en samenwerking met UMCU medewerkers en de (internationale) partners binnen het consortium.
 • Draagt, samen met UMCU medewerkers, zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden voor zowel het UMCU budget als de totale projectfinanciën en project rapportage.
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van het tactische beleid middels het doen en uitwerken van voorstellen.
 • Draagt zorg voor de beleidsuitvoering.
 • Adviseert over strategisch beleid op eigen vakgebied betreffende de opzet van het onderzoeksproject en de afstemming van alle onderdelen van het project met het overkoepelende programma.
 • Genereert informatie ten behoeve van het strategische beleid op eigen vakgebied door middel van jaarlijkse rapportages van alle resultaten aan de overkoepelende organisatie
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van sleutelspelers binnen het gebied van BigData@Heart en zorgt dat zij betrokken worden bij de activiteiten van het consortium ten behoeve van kennisvalorisatie.
 • Draagt mede zorg voor het management van het gehele project en van verschillende deelprojecten (waaronder: het ontwikkelen van projectdocumentatie en ’ways of working’, opzet en onderhoud van website en interne workspace, ontwikkelen en (mede-)uitvoeren communicatiestrategie, de integratie van taken binnen verschillende work packages, het begeleiden van data-aanvragen door onderzoekers bij externe partijen. 

De projectmanager rapporteert over de voortgang van zijn opdracht aan de onderzoeksoördinator de principal investigator van het BigData@Heart project. De belangrijkste kaders worden gevormd door de Grant en Project Agreement van het BigData@Heart project waarin de werkzaamheden en algemene voorwaarden waaronder het project moet worden uitgevoerd staan beschreven.

Functie eisen

 • Demonstrable experience with working in at least one FP7, IMI or other European/international consortium.
 • Demonstrable experience with working in a public-private setting (at least one public-private project that has reached successful completion).
 • Affinity with the field of research. Shown by a scientific track record and/or PhD in a relevant field (e.g., [clinical] epidemiology, HTA, regulation and policy of medicines).
 • At least three years of project management experience in health care/life sciences/pharma.

Extra informatie

Standplaats

Utrecht
Aanvraagnummer
1082
Startdatum:
2017-08-01
Verwachte einddatum
2018-07-31
Aantal uur per week:
16
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-07-17
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s in het Nederlands
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Werkdagen: Maandag; Dinsdag; Donderdag

Data voor selectiegesprekken worden nader bepaald.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-07-12 07:29:27

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden