Project Manager/Programma Manager | Apeldoorn

Sorry, deze opdracht voor Project Manager/Programma Manager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Apeldoorn
Aanvraagnummer:
A2023-432
Startdatum:
17-04-2023
Verwachte einddatum:
16-04-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
40
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
03-04-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Project Manager/Programma Manager

Wij zijn voor een klant op zoek naar een Project Manager/Programma Manager op basis van 40 uur per week. 

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld:
De primaire verantwoordelijkheid van de project manager is er voor te zorgen dat de projecten de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de project manager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De project manager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De project manager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De project manager onderhoudt het contact met product owner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving:
De organisatie heeft regie op haar verander ambitie vanuit verschillende roadmaps. Deze zijn onderverdeeld in Waardestromen en Ondersteunende Diensten. Tot Waardestromen horen de producten en diensten die directe waarde leveren voor de klanten. De Ondersteunende Diensten bevatten de producten en diensten die de waardestromen ondersteunen (enablers) en de producten en diensten die de interne organisatie ondersteunen.

Elke roadmap heeft een eigen Dienst- en Product Manager (DPM). In de roadmap voor de ondersteunende dienst Klant Interactie Services staat de gewenste verandering op het Klantdomein voor nu en de komende 3 jaar. Denk hierbij aan onderwerpen als CRM, CIAM, Portals, Webwinkels en WCAG. Binnen deze roadmap wil de organisatie een grote samenhangende verandering realiseren om daarmee weer helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Dit betekent onder andere modernisering en uitbreiding van de huidige klantcontactkanalen, voldoen aan wetgeving, security en compliancy eisen en het leveren van een inclusieve dienstverlening en het tegemoet komen aan de veranderende klantwensen en behoeftes.

De roadmap Klant Interacties Services (KIS) vormt een spil in alle veranderbehoefte binnen de organisatie met een klant component. Om deze samenhangende behoefte de komende jaren goed te organiseren is er visie en daadkracht en slagkracht nodig. Om de DPM hierbij te ondersteunen zoeken we een ervaren Programma Manager met aantoonbare ervaring in een verander traject met veel stakeholders. Deze Programma Manager is organisatie sensitief en zorgt samen met het productteam dat de veranderingen binnen het KIS Domein volgens een nog te ontwikkelen visie en op basis van prioriteit wordt uitgevoerd. Het ‘programma’ bestaat uit dat deel van de KIS roadmap die hier het meeste aan bijdraagt.
Deze verandering zal veel aanpalende diensten raken. De Programma Manager organiseert dat deze aanpalende diensten rekening houden met de impact vanuit dit ‘Programma’ en dat het programma zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen vanuit deze diensten.

Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar een kandidaat met gevoel en ervaring voor het klantdomein, waarbij het niet (uitsluitend) gaat om het uitvoeren van een volledig uitgeschreven project, maar om het bijsturen op te realiseren klantdoelen. Nieuwe inzichten kunnen vragen om bijsturing en het integrale karakter van de roadmap vraagt om afstemming tussen projecten. Het projectteam heeft dan ook een multidisciplinair karakter. Van IT, productmanagers, business architecten, communicatie, UX tot marketing etc.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Definieert samen met de interne opdrachtgever en opdrachtnemer de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast;
 •  Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is;
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren;
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues;
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan);
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan;
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren;
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Eisen en wensen voor de functie Project Manager/Programma Manager

Harde eisen:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
 • Aantoonbare kennis van verandermanagement;
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: – Resultaatgerichtheid; – Analytisch vermogen; – Netwerken; – Helicopterview; – Overtuigingskracht; – Sturend vermogen; – Onafhankelijkheid; – Communicatieve vaardigheden.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 11 of 12 april 2023. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-03-29 08:43:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden