Project Architect – A0516176 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Project Architect – A0516176 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-968
Startdatum:
01-07-2024
Verwachte einddatum:
30-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
05-06-2024 17:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Project Architect – A0516176

Opdrachtomschrijving
Taken:

 • Je treedt op als Project Architect in de onderzoeksfase (met de mogelijkheid vervolgens over te gaan in de initiatiefase en realisatiefase);
 • Je vertaalt en verduidelijkt Enterprise Architectuur principes naar de domeinarchitectuur van het BI landschap;
 • Je brengt bestaande en nieuwe architectuurkaders voor datawarehouseprojecten in kaart en werkt voorstellen uit voor de toekomstige situatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van benodigde architectuurgerelateerde documenten zoals een Project Start Architectuur;
 • Je levert een bijdrage aan de Business Case, het pakket van eisen en een marktconsultatie en mogelijke Proof of Concepts;
 • Je onderhoudt contact met de CDO-office, CIO-collega’s, overige DJI stakeholders, DI, SSCi en derden, tijdens de (voorbereidingen voor) de verdere specificatie, de pakketkeuze, de verwerving, de impactanalyse en de functionele & technische configuratie van IV-ondersteuning;
 • Je stemt af met de enterprise- en domeinarchitecten, projectleiders, informatiemanager en de business;
 • Je neemt de leiding tijdens de verdere vraagarticulatie van de business en de vertaling hiervan naar architectuurproducten;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies;
  Gedurende het contract kan je ook op andere opdrachten ingezet worden.

Achtergrond
Je werkt nauw samen met de informatiemanager en de business analist. Jouw primaire opdracht is het ondersteunen van het voorbereidingstraject voor de vernieuwing van het BI-datalandschap van DJI door het toetsen en opstellen van architectuurproducten. De behoefte van de business staat hierbij centraal, deze varieert van stuur- en verantwoordings- tot analysevraagstukken op basis van data. Het doel is de huidige situatie te analyseren, de gewenste situatie te definiëren en de gap naar een toekomstbestendige voorziening te concretiseren, modelleren en te beschrijven. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenspraak met de eindgebruikers, de CIO-office en de CDO-office. Voor jou ligt de focus op de vertaling van gewenste functionaliteiten naar passende centrale technische oplossingen (een toekomstbestendig BI/data-platform) die vervolgens breed kunnen worden ingezet door BI-specialisten en de eindgebruikers.

De projectarchitect valt tijdens de voorbereidingsfase onder de afdeling Informatiemanagement en Architectuur (IMA). De dagelijkse aansturing vindt plaats door de informatiemanager. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Domeinarchitect van IMA en Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op (met de nadruk op de bedrijfs-, informatie- en applicatie architectuur perspectieven) en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, en werkt nauw samen met de solutionarchitect om toe te zien op een correcte invulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI datadomein. Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden voor privacy en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid, privacy en beveiliging de juiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd, dit is de PEA (Project Eind Architectuur).

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initieert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Project Architect – A0516176

Harde-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een volwaardig afgeronde HBO opleiding;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met BI-tooling en/of platformen (bijvoorbeeld Power-BI, QlikSense of SAP BO/BI);
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Archimate (minimaal versie 2.0);
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur);
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met datawarehouse analyse en/of dataplatformen (bijv. Azure Dataplatform);
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (project- of solution)architect in de (semi) overheid.

Wensen

 • Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica;
 • Je hebt aantoonbare recente meerjarige ervaring met BI-omgevingen (in de rol van architect en/of data-specialist);
 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende architectuurproducten tbv IV-oplossingen en organisatieaanpassingen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met Data Science, (Big) Data en/of modelleren van data;
 • Je hebt werkervaring met TOGAF.
 • Je hebt kennis van data-architectuur in de context van BI
 • Je hebt kennis van en ervaring met het implementeren van grote datawarehouse (data vault) toepassingen en het ontsluiten van complexe bronapplicaties in grote organisaties;
 • Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional;
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met privacy en informatiebeveiliging specifiek voor BI-toepassingen is een pré;
 • Kennis van en ervaring met DAMA DMBOK en data governance is een pré;
 • Certificeringen in de richting van Privacy by Design en/of Security by Design voor data warehouses, BI-specifieke certificeringen, en (cloud) dataplatformen zijn een pré.
 • Ervaring met EA Sparkx is een pré;
 • Kennis van standaarden en methoden zoals ITIL, Prince2, Kwadrantenmodel, Novius Business Transformatie Framework, LEAN en Agile zijn een pré

Competenties

 • Je bent omgevingsbewust, analytisch en kritisch;
 • Je bent communicatief vaardig (in woord en op papier), kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen;
 • Je bent sterk in het gestructureerd en nauwgezet documenteren van resultaten en modelleren van concepten;
 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Extra standplaats: Den Haag, indien nodig voor werkzaamheden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-05-31 10:35:21

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden