Senior Programmasecretaris | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

De centrale doelstellingen van het programma eID zijn het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot overheidsdienstverlening en het waarborgen van de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie. De aanpak om aan deze twee centrale doelstellingen te voldoen betreft het introduceren van elektronische identificatiemiddelen op hogere betrouwbaarheidsniveaus voor gebruik in de (semi-)publieke sector. De Verordening (EU Nr. 910/2014) “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG” (hierna: “de Verordening” of “eIDAS”) is door het Europees Parlement en de Raad op 23 juli 2014 vastgesteld. De verordening maakt het mogelijk dat een in de EU gevestigde natuurlijke of niet-natuurlijke persoon gebruik kan maken van de digitale (overheids)voorzieningen in elke EU-lidstaat of bij de Europese Commissie. In september 2018 wordt de Verordening van kracht.

Het programma eID is een programma waarin Logius in opdracht van BZK werkzaamheden uitvoerd. Daarbij is de directe samenwerking met de beleidsmedewerkers die vanuit BZK in het programam betrokken zijn belangrijk. Daarnaast zijn marktpartijen betrokken in pilots en in een marktconsultatie. Binnen het programma wordt een Set van Eisen opgesteld met eIDAS (de eisen uit de verordening) als basis. De programmasecretaris gaat zowel de programmamanager als de twee projectleiders ondersteunen die deze Set van Eisen opleveren. Daarnaast heeft Logius de opdracht om de dienstverleners te ontzorgen, het technisch en administratief makelijk te maken voor organisaties om naast DigiDgebruikers ook de gebruikers van de dienst uit een andere EU lidstaat te authenticeren. Op termjin kunnen er nog één of meerdere private middelen komen om te authenticeren bij een dienst. Dat is nu het geval bij de Belastingdienst. Logius zoekt een persoon die in deze bestuurlijke context kan verbinden, organiseren en rapporteren. Deze persoon kan alleen succesvol zijn wanneer de inhoudelijke kennis aanwezig is of voldoende interesse in het onderwerp bestaat om zich in zeer kort tijdsbestek de materie eigen te maken. De secretaris moet als redacteur van de Set van Eisen kunnen fungeren. De persoon moet in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken. Kennis van identitymanagement is een vereiste. Werkzaamheden vinden bij Logius op locatie in Den Haag plaats. De programmamanager en de betrokken projectleiders zijn het directe aanspreekpunt. De secretris werkt nauw samen met projectmedewerkers. Inzet op andere projecten kan in onderling overleg binnen de gestelde tijd

Functie eisen

  • Universitair werk en denkniveau.
  • Minimaal 3 jaar Ervaring als Projectsecretaris of junior projectleider in een complexe bestuurlijke context.
  • Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner

Vereiste competenties

  • Organiseren, verbinden, analytisch, zorgvuldig, planmatig.
  • Uitstekend schriftelijk rapporteren in Nederlandse taal, Is tactvol en duidelijk

Aanvullende kennis

  • Identitymanagement.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1193
Startdatum:
2017-10-09
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
40
Uurtarief
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-21
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s en in het Nederlands

Gesprekken vinden plaats op 26 t/m 29 september 2017

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-09-19 12:54:17

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden