Programmamanager vernieuwing | Utrecht

De functie Programmamanager vernieuwing kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2024-978
Startdatum:
01-07-2024
Verwachte einddatum:
30-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
14-06-2024 10:00
Contactpersoon Quest4:
Gerard Tummers
Telefoonnummer:
0615021386
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Programmamanager vernieuwing

Het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een strategie en meerjarenplan laten opstellen voor de vernieuwing van het OM. In de strategie is het doel vastgelegd om naar één uniforme werkwijze toe te groeien, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 zaaksystemen. Het programma Emma is ingericht om het beoogde resultaat te realiseren.

De vernieuwing en uniformering van werkprocessen biedt een enorme kans om opnieuw na te denken over de wijze waarop het OM haar maatschappelijke rol vorm wil geven. De vernieuwing mag zich niet beperken tot sec een vervanging van het oude, maar gaat vergezeld van ambities om de ter beschikking gestelde middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden om effectief te zijn voor de samenleving. Kortom: niet herbouwen wat er was, maar vormen met het oog op de toekomst. Die toekomst omvat ook het gebruik van inzichten die nu nog geen gemeengoed zijn binnen de strafrechtsector op het gebied van de toepassing van kennistechnologie en samenwerkingssoftware. Binnen de grenzen van transparantie en maatschappelijke verantwoording kan de komende jaren veel verkend worden om het OM te laten vernieuwen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Vernieuwing in programma Emma wordt los gerealiseerd van doorontwikkeling van bestaande bedrijfsapplicaties. Doel: Samen met de programmadirecteur Emma het starten en leiden van een programma om de bedrijfsapplicaties Emma klaar te maken voor de toekomst. De applicaties moeten geschikt gemaakt worden voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering en onafhankelijk van de ZM worden gemaakt waarin veel samenhang zit in de ontwikkeling van andere ketenpartners zoals in de digitale samenwerkingsruimte op ZSM en Multimedia. Daarnaast moeten de applicaties, samen met de ketenpartners, geschikt worden gemaakt voor het nieuwe berichtenverkeer in de keten. Als laatste moet de bestaande applicaties geschikt worden gemaakt voor overdracht naar de nieuwe in ontwikkeling zijnde bedrijfsapplicatie EMMA, je bent samen met de programma manager doorontwikkeling een duo en bouwt deze samenwerking verder uit. Het gaat om kritieke bedrijfsapplicaties waar de OM-medewerkers dagelijks mee werken en die essentieel zijn om de processen van het OM te ondersteunen. Deze applicaties worden veelal in een agile/devops omgeving doorontwikkeld. Deze uitvoering vindt plaats in de lijnorganisatie, waarmee de programmamanager een regie/opdracht gevende rol heeft in samenspraak met de programmadirecteur Emma.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?
Samen met de programmadirecteur het organiseren en plannen van een programma voor de realisatie van de programmadoelen in relatie tot vernieuwing Emma;

 • Samenhang aanbrengen tussen de onderliggende deelprojecten;
 • Samenhang aanbrengen tussen het programma en de lijnorganisatie; 
 • Samenwerkingsverbanden (allianties) realiseren buiten het programma ten gunste van de realisatie van de programmadoelen;
 • Dagelijkse aansturing van teamleden binnen het programma;
 • Stakeholdermanagement/ketensamenwerking organiseren met betrekking tot alle relevante partijen binnen het OM en andere betrokken instanties in de strafrechtketen.
 • Rapporteren aan en faciliteren van besluitvorming aan de programmadirecteur; Buiten de genoemde punten onder ‘werkzaamheden’: regie voeren op de samenhang van de ontwikkelingen binnen het programma Emma in samenwerking met de programmadirecteur

Eisen en wensen voor de functie Programmamanager vernieuwing

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding van minimaal HBO niveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar significant aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/ programmamanager binnen de Strafrechtketen;
 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare met het opstarten van nieuwe grootschalige implementatie trajecten binnen de Strafrechtketen;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar kennis en ervaring van de primaire processystemen binnen het OM en de Rechtspraak;
 • De kandidaat is de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar betrokken geweest met grote IT ontwikkelingen binnen het OM en de Rechtspraak;

Wensen:

 • Kandidaat is, na gunning, beschikbaar binnen: (Opties: 1 week, 1 tot 3 weken, 3 tot 6 weken, meer dan 10 weken
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring implementatietrajecten binnen de strafrechtketen;
 • De kandidaat heeft een achtergrond binnen verandermanagement;
 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding ten aanzien van scrum en lean six sigma;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met complexe opdrachten, leidend tot organisatieverandering binnen de strafrechtketen;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met diepgaande analyses en procesaanpassingen en uitwerking van scenario’s

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-06-03 08:54:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????contactpersoon:

Gerard Tummers

Bel me nu!

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden