Programmamanager Openbaarheid en Informatiehuishouding | Amsterdam

Sorry, deze opdracht voor Programmamanager Openbaarheid en Informatiehuishouding is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2023-128
Startdatum:
01-03-2023
Verwachte einddatum:
29-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Indicatie uurtarief:


€ 110.00


Sluitingsdatum aanvraag:
01-02-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Programmamanager Openbaarheid en Informatiehuishouding

Wij zijn namens onze klant op zoek naar een Programmamanager op basis van 32-36 uur.

Onze klant zoekt een zware, resultaatgerichte programmamanager die de verantwoordelijkheid durft te nemen voor de realisatie van een gemeentebreed veranderprogramma op het gebied van openbaarheid en informatiehuishouding. Op dit moment voldoet de gemeente niet aan de Woo (Wet open overheid):

 • Wettelijke termijnen voor het afhandelen van Woo-verzoeken worden niet gehaald;
 • We hebben te maken met ingebrekestellingen en dwangsommen, bezwaar en beroepsprocedures;
 • De kwaliteit van besluiten is niet altijd goed genoeg;
 • De Woo legt de nadruk op actieve openbaarheid, daarin staan we nog in de kinderschoenen;
 • Informatie is moeilijk vindbaar en niet toegankelijk.

Op dit moment voldoet onze klant ook niet aan de Archiefwet. Die bepaalt dat gemeentelijke informatie in goede, geordende en toegankelijke staat moet zijn. Dan is informatie vindbaar en beschikbaar om openbaar te maken, maar ook voor de uitvoering van andere wetgeving, zoals de AVG en de Omgevingswet. De interbestuurlijk toezichthouder geeft al jaren aan dat de gemeente de Archiefwet niet adequaat uitvoert.

Bestuurders lopen het risico op reputatieschade, financiële schade en burgers krijgen niet waar ze wettelijk recht op hebben: makkelijk toegang tot informatie. Bestuurders en bijvoorbeeld de gemeentesecretaris willen daarom zo snel mogelijk aan de Woo voldoen. Als er geen extra maatregelen worden genomen voldoet de gemeente op zijn vroegst in 2026 aan de Woo en de Archiefwet.

Onze klant wil eind 2023 tachtig procent van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen; eind 2023 alle wettelijk verplichte informatie-categorieën actief openbaar te maken; en eind 2023 voor de staat van de informatiehuishouding van de interbestuurlijk toezichthouder het predicaat ‘adequaat’ te krijgen;

Om deze doelstellingen te realiseren zijn maatregelen nodig in kader van:

 • Doelen en beleid: richt zich op stedelijke afspraken en kaders om de gewenste situatie te realiseren;
 • Processen en sturing: richt zich op het werken volgens een uniform stedelijk proces met governance afspraken; 
 • Systemen en informatie: richt zich onder andere op ICT-applicaties voor informatiebeheer en het vinden, bewerken en toegankelijk maken van informatie;
 • Cultuur en gedrag: richt zich op het gewenste gedrag van alle medewerkers en bestuurders.

Deze vier hoofdgroepen vallen op hun beurt weer uiteen in meerdere subgroepen van doelstellingen en resultaten. Het geheel telt op tot een complex en risicovol programma, waarin vakinhoudelijke, procesmatige, informatietechnologische, financiële, veranderkundige en politieke invalshoeken om de voorrang strijden. Het besturingsvraagstuk gaat daarbij door alle deelthema’s heen. Draagvlakverwerving is een cruciale succesfactor voor het programma.

Werkzaamheden:
Als programmamanager:

 • Ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak in een programmaplan, inclusief plateauplanning en besluitvorming per plateau, zodanig dat het plan direct ‘actionable’ en bestuurbaar wordt voor alle stakeholders en programmamedewerkers;
 • Ben je verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelen van het programma en daarmee voor de directe aansturing van het programma, op alle relevante aspecten;
 • Zorg je voor de uitvoering van het programma, de afstemming met betrokken partijen, het inrichten van een programmaorganisatie, de aansturing van de projectleiders, voortgangsbewaking en -rapportages, Quality Assurance, de communicatie vanuit het programma en de regie op (markt)partijen;
 • Leg je verantwoording af aan opdrachtgever en leg je besluiten voor aan de daarvoor bestemde overlegorganen.

Organisatie:
Het cluster I-domein is binnen de klant verantwoordelijk voor de infrastructuur, de informatievoorziening en de gegevenshuishouding van de organisatie en adviseert en faciliteert de verschillende clusters bij het ontsluiten van informatie. Daarnaast zet het I-domein zich in voor de digitale transformatie van de organisatie, zodat de klant kan bouwen op een modern fundament en op een goede informatiepositie ten aanzien van de vraagstukken waar de stad voor staat.

De directie DS&I is hierbinnen verantwoordelijk voor de digitale strategie van en voor de klant, voor kaderstelling en beleid op i-gebied, voor de ondersteuning van het bestuur en het bestuurlijk proces, voor alle aspecten van quality assurance en i-control (zoals architectuur, privacybescherming, informatiebeveiliging, digitale rechten, bedrijfscontinuïteit, digitale archivering en vindbaarheid van informatie), openbaarheid (Wet Open Overheid), prestatiesturing in het i-domein en de bedrijfsvoering van het i-domein (financiën, P&O, huisvesting, communicatie en managementondersteuning.

Eisen en wensen voor de functie Programmamanager Openbaarheid en Informatiehuishouding

Harde eisen:

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau;
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient ook duidelijk te blijken dat je over uitstekende Nederlandse vaardigheden beschikt;
 • De aangeboden kandidaat heeft grote en complexe programma of project geleid op het terrein van ongestructureerde data en informatie;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar succesvol programma’s gerealiseerd met een vergelijkbare omvang en complexiteit op het snijvlak van informatie en organisatie, onder meer binnen de publieke sector;
 • De aangeboden kandidaat acteert al meer dan 10 jaar met succes binnen complexe samenwerkingsprojecten en -programma’s en multi-stakeholderomgevingen;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare meerjaren ervaring met het op grote schaal implementeren van gebruikersomgevingen met Microsoftoplossingen;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar succesvol leidinggegeven aan (onderdelen van) de digitale transformatie;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar succesvol leiding gegeven aan gedragsveranderingen en cultuuromslagen binnen grote en complexe projecten op het snijvlak van business en ICT, onder meer in de publieke sector.

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft relevante werkervaring opgedaan met het vormgeven en implementeren van datamanagement in een vergelijkbare setting (50%);
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime werkervaring met de Agile methodieken (50%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-30 07:46:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden