Programmamanager Implementatie Digitaal Werken | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0395
Startdatum:
02-05-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
16-24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
01-04-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Openbaar Ministerie op zoek naar een Programmamanager Implementatie Digitaal Werken op basis van 36 uur per week. 

Het arrondissementsparket Den Haag heeft de ambitie om in 2022 intern volledig digitaal te gaan werken met haar zaken en afscheid te nemen van het werken met papieren dossiers. Hiertoe worden de zaakstromen en werkprocessen opnieuw ingericht en bij de uitvoering van het primaire proces zal optimaal gebruik gemaakt worden van de ondersteunende bedrijfsprocessensystemen, met BOSZ en GPS als belangrijkste applicaties.

Er zijn reeds diverse projecten in gang gezet om deze doelen te bereiken:

 • Uitfasering van het oude bedrijfsprocessensysteem COMPAS (dat werkt met papieren dossiers):
  – Opruimen oude voorraad;
  – Lopende zaken afronden of overzetten naar GPS ;
 • Project Alle Zaken Digitaal:
  – Implementatie nieuwe modules in GPS;
  – Uitbreiding digitale samenwerking met politie en rechtbank;
  – Toepassing e-handtekening;
 • Project her-implementatie BOSZ/GPS:
  – Inzicht in de verschillende zaakstromen en behandelende teams;
  – Procesafspraken en werkinstructies voor de systemen, met afbakening van taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokken functiegroepen (officieren, secretarissen en administratief medewerkers);
  – Opleiden van medewerkers voor het gebruik van de systemen;
  – Afspraken met ketenpartners over digitale aanlevering (door politie) en verstrekking (aan rechtbank);
 • Optimaliseren team Intake (administratie):
  – Inrichting en continuïteit scanstraat;
  – Aanmaak en aanvullen digitaal dossier;
 • Communicatie voor en door parketmedewerkers over de nieuwe werkwijzen.

De meeste van bovenstaande projecten zijn nog in uitvoering en niet afgerond. Sommige projecten zijn net gestart. Voor enkele projecten zijn plannen van aanpak opgesteld, andere zijn going concern (geworden).

Onder voorzitterschap van de opdrachtgever is er een stuurgroep waaraan (op hoofdlijnen) de voortgang wordt gerapporteerd en van waaruit strategisch richting wordt gegeven aan de activiteiten.

Vanwege ontbrekende interne expertise/deskundigheid op het gebied van verandermanagement is het arrondissementsparket Den Haag op zoek naar een programmamanager. De belangrijkste taak van de programmamanager is om de integraliteit te bewaken van alle activiteiten die gericht zijn op het digitaal werken. Dat wil zeggen alle werkzaamheden zoals in voornoemde projecten op elkaar af te stemmen en de samenhang en voortgang te bewaken. Op voorspraak van de programmamanager worden voor de verschillende onderdelen concrete mijlpalen geformuleerd (voor zover deze nog niet benoemd zijn) en wordt gestuurd op de realisatie ervan.

Aanvullende op de strategische, programmatische blik kan om meer hands-on aanpak gevraagd worden bij het (helpen) oplossen van problemen of het versnellen van de uitvoering.

Andere belangrijke onderdelen van het takenpakket zijn:

 • Strategisch sparringpartner voor opdrachtgever en bestuur;
 • Lid van de stuurgroep;
 • Opstellen van bestuurlijke voortgangsrapportages;
 • Presentaties geven aan parketleiding en MT;
 • Adviseren en ondersteunen van het management bij het cultuur/veranderaspect van de ambitie;
 • Afstemmen van de ontwikkelingen met OM-brede ontwikkelingen op het gebied van procesmanagement (PI-team.

Buiten scope van de opdracht valt: De programmamanager stuurt vanuit het programma en niet vanuit een lijnverantwoordelijkheid.

Organisatie:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.

Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaat-generaal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Beschrijving directie/afdeling:
Het arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving. De organisatie van het arrondissementsparket bestaat uit vier afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, Interventies & Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag.

Het arrondissementsparket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen, daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het leiden en uitvoeren van veranderprojecten binnen de (rijks)overheid;
 • Je hebt minimaal 3 voorbeelden waaruit blijkt dat hij/zij aantoonbare succesvolle werkervaring heeft binnen een complexe bestuurlijke organisatie;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager binnen de Rijksoverheid;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het managen van ICT-implementatieprojecten voor digitalisering van ketenprocessen binnen de (rijks)overheid;
 • Je bent beschikbaar voor 36 uur per week gedurende de periode van de opdracht en mogelijke verlenging;
 • Je bent Prince2 Practitioner en/of P3O Practitioner gecertificeerd en heeft deze methode(s) aantoonbaar succesvol ingezet in projecten binnen de (rijks)overheid;
 • Je bent minimaal beschikbaar vanaf 1 mei aanstaande. Indien je eerder beschikbaar bent, vernemen wij dit graag per wanneer;.

Wensen:

 • Je hebt kennis van en ervaring met de primaire werkprocessen binnen de strafrechtketen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met veranderprojecten binnen de strafrechtketen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het bedrijfsprocessensysteem GPS.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-28 09:57:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden