Programmamanager Identiteitsvaststelling | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0349
Startdatum:
02-05-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
24-03-2022 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Programmamanager Identiteitsvaststelling op basis van 36 uur per week. 

Wij zijn op zoek naar een programmamanager Identiteitsvaststelling. Binnen bepaalde processen en IV-voorzieningen piept en kraakt het nogal. Globaal is hier zicht op waar zich dit manifesteert. In 2022 willen we dit beeld nog helderder hebben met een Plan van Aanpak hoe we dit de komende 3 tot 4 jaar tot een hoger platform kunnen brengen.

Het is in de strafrechtketen essentieel dat we weten met wie we te maken hebben. Zo kunnen we zien of een persoon al eerder in aanraking is geweest met justitie of niet. Soms is de controle van een identiteitsbewijs voldoende, maar vaak is daar ook een vingerafdruk, gelaatsfoto of DNA voor nodig. Veel in dit proces gaat goed. Het ICT-landschap dat we daarvoor gebruiken is deels nieuw en deels verouderd en aan vervanging toe.

Als Programmamanager Vernieuwing Identiteitsvaststelling werk je vanuit de afdeling Keteninformatievoorziening (KIV). Deze afdeling is o.a. (beleids)verantwoordelijk voor de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg) en voor het protocol Identiteitsvaststelling. Hiernaast is zij opdrachtgever van enkele IV-voorzieningen die ten dienste staan voor de identiteitsvaststelling. Het programma staat nog in de kinderschoenen. De exacte scope en uit te voeren activiteiten de komende jaren dienen nog vastgesteld te worden. Jouw taak is om in de beginfase hierin samen met de opdrachtgever en ketenpartners inzicht in te gaan verschaffen. Dit inzicht willen we verkrijgen met hoge aandacht voor de behoefte van de professional die een rol speelt in de identiteitsvaststelling binnen de strafrechtketen.

Onder anderen willen we uiteindelijk het volgende bereiken:

 • Dienstverlening die zorg draagt voor een accurate identiteitsvaststelling van natuurlijke personen en rechtspersonen;
 • Waarbij door wendbare ICT ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in het proces;
 • Dat leidt tot implementatie van vernieuwde processen en informatievoorziening gebaseerd op een ketenbrede analyse, zodat deze voldoet aan de wensen/eisen van de strafrechtketenpartners en hiernaast toekomstvast is geïmplementeerd;
 • Consequenties van en op relevante wet en regelgeving zullen in kaart worden gebracht.

Enkele essentiële onderdelen binnen de identiteitsvaststelling worden uitgevoerd en/of geleverd door de Justitiële Informatiedienst (Justid). Zij is o.a. verantwoordelijk voor de Matchingsautoriteit die dagelijks zorgdraagt voor een eenduidige identiteit binnen de strafrechtketen. Ook is zij verantwoordelijk voor de IV-voorziening SKDB (Strafrechtsketendatabank). Deze voorziening is al lange tijd onderwerp van discussie vanwege het feit dat dit systeem vele tientallen jaren geleden zijn oorsprong vindt. Op onderdelen hebben aanpassingen plaatsgevonden, nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd. Wat de komende jaren wel en niet vernieuwd moet worden en op welke wijze dit inpasbaar is binnen de identiteitsvaststelling is onderdeel van het programma. Belangrijk is dat dit in samenspraak gebeurd met de ketenpartners zoals de Politie die de verdachte voor de ID-zuil zet en de eerste stap van identiteitsvaststelling uitvoert.

Organisatie:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal met een verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en implementatie. Je werkt voor het Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR). DGRR opereert in het netwerk van organisaties belast met rechtspleging en rechtshandhaving zoals de rechterlijke macht (Openbaar ministerie, Rechtspraak), opsporingsdiensten (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol, Koninklijke Marechaussee), de wereld van de juridische beroepen (notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders) en gefinancierde rechtsbijstand en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit. De manier van werken wordt gekarakteriseerd door multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiek gevoelige incidenten.

Afdeling:
De afdeling Keteninformatievoorziening (KIV) is verantwoordelijk voor de inrichting van de informatievoorziening op ketenniveau binnen de rechtspleging en de rechtshandhaving, in het bijzonder binnen de strafrechtketen. Zo leveren we kennis en expertise op het gebied van informatievoorziening binnen het domein van de strafrechtspleging. Hiermee ondersteunt KIV de strafrechtketen bij het realiseren van de ambities, bijvoorbeeld door participatie in diverse ketenprojecten en -trajecten zoals de strafrechtketen architectuurraad en het Netwerk Datakwaliteit. Daarnaast vervullen we de rol van opdrachtgever namens het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Hiermee dragen we zorg voor een aantal belangrijke ketenvoorzieningen, zoals de Justitiële Documentatie en de Strafrechtsketendatabank.

De afdeling KIV is gepositioneerd binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR). Voor de departementsleiding voeren we een aantal adviserende en beleidsmatige taken uit, die voortvloeien uit de beleidsverantwoordelijkheid van de minister voor de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg), de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de stelselverantwoordelijkheid van de minister voor de strafrechtketen. KIV werkt, kortom, op het snijvlak van strafrecht en ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling, zoals big data en kunstmatige intelligentie. Werken aan deze onderwerpen doen we nooit alleen, maar altijd in samenwerking met ketenpartners, andere directies en onderdelen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en externe organisatie.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op WO niveau;
 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/programmamanager;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van werken in een omgeving waarin het opstellen en implementeren van architecturen in complexe overheidsketens, omgevingen en projecten een onderdeel van zijn/haar project/programma is;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving en daartoe netwerkvaardig, overtuigend;
 • De kandidaat heeft aantoonabre werkervaring met het uiteenzetten van een visie op het gebied van informatiearchitectuur en de relatie tussen de werelden van beleid, uitvoering en ICT-techniek;
 • De kandidaat dient op alle interviewcriteria een voldoende te scoren;
 • Competenties: De kandidaat geeft in zijn aanbieding overtuigend aan dat hij op alle competenties behorend bij kwaliteitsprofiel “5.1.3 Programmamanagement Informatie(Voorziening)” een voldoende scoort. Betreffende competenties zijn: Bestuurssensitiviteit, Plannen en Organiseren, Resultaatsgerichtheid, Omgevingsbewustzijn, Netwerken, Aansturen.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de vertaling juridische wereld (bij voorkeur strafrecht) naar Informatievoorziening;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de informatievoorziening, zowel binnen als buiten de overheid;
 • De kandidaten heeft aantoonbare werkervaring binnen een keten van semi-autonome organisaties;
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met de relevante standaarden en architecturen (onder meer NORA, EAR, ASTRA en informatiemodellen);
 • De kandidaat heeft ervaring binnen de organisatie van (onderdelen van) Justitie en Veiligheid. Second best is ervaring binnen de Rijksoverheid;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met projecten/programma’s waarin het uiteenzetten van een visie op het gebied van informatiearchitectuur en de relatie tussen de werelden van beleid, uitvoering en ICT-techniek een onderdeel is.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-17 08:49:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden