Programmamanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0786
Startdatum:
18-07-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
20
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
05-07-2022 08:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Programmamanager op basis van 20 uur per week. 

Opdracht:
Samen met het Management Team (MT) en de medewerkers P&O-HRM van Bureau ABD zal je werken aan de doorontwikkeling van de organisatie, door bij te dragen aan de verdere uitwerking en verfijning van strategische doelstellingen voor de lange termijn en aan het versterken van de organisatie, het uitbreiden van de formatie en het doorvoeren van aanpassingen in de structuur en implementatie van de organisatiedoelen in het kader van ABD Fase II.

Concreet zal je dus nauw samenwerken met het Management Team en de medewerkers P&O-HRM van Bureau ABD. Samen zorgen jullie ervoor dat de ambities voor de organisatieontwikkeling voornamelijk op het gebied van strategisch (samen)werken, informatievoorziening en digitalisering vorm krijgen. Om alle ontwikkelingen te ondersteunen wil Bureau ABD graag Agile implementeren in de werkwijzen en overlegvormen. Je zult voornamelijk hierin een belangrijke bijdrage leveren. Je adviseert vanuit jouw ruime kennis en ervaring en vanuit de geformuleerde ambities voor de doorontwikkeling. Zo zal je ook bijdragen aan het versterken en meer robuust maken van de hoofdstructuur van Bureau ABD (waaronder ook: de doorwerking daarvan naar de afdelingen en de wijze waarop het geheel moet worden bestuurd). Daarnaast zal je meedenken over het opnemen van ABD-TOPConsult in de organisatie en bedrijfsvoering van Bureau ABD en werk je mee aan de optimalisatie van de afdeling bedrijfsvoering (qua takenpakket en ophanging in de organisatie). Je speelt hierin een belangrijke rol en zal in samenwerking met de medewerkers P&O-HRM werken aan advies voor een addendum op het Organisatie en Formatie (O&F) Rapport. Hierbij denk je over grenzen en buiten de gebruikelijke kaders maar houd je tegelijkertijd oog voor de mogelijkheden die daarbinnen bestaan.

Kennis en ervaring:
Bureau ABD wil in het kader van ABD Fase II meer strategisch gaan werken en is in de afgelopen jaren gegroeid in omvang. Mede daardoor is er een behoefte ontstaan aan een betere informatievoorziening en meer digitalisering. Hier zullen functies ook op moeten worden ingericht. 

Om deze ontwikkelingen te ondersteunen wil Bureau ABD graag Agile implementeren in de werkwijzen en overlegvormen. Om deze reden zijn kennis en ervaring met soortgelijke opdrachten met een ICT-component, zoals ervaring met Agile en de organisatie van informatievoorziening en digitalisering belangrijk. We zijn daarom op zoek naar een programma-adviseur die aantoonbaar ervaring heeft met het implementeren van Agile werken en het opstellen van en/of aanpassen van IV/IT-functies binnen Overheidsinstanties. De programma-adviseur adviseert, implementeert en borgt de nieuwe structuur.

Competenties en vaardigheden:
Analyseren, organisatiesensitiviteit, het nemen van initiatief, overtuigingskracht, samenwerken, plannen en organiseren.

Werkzaamheden:
De programma-adviseur draagt in het kader van ‘ABD Fase II’ bij aan het uitvoeren van de implementatieagenda voor de doorontwikkeling van de organisatie. In dit programma zijn de volgende deeltrajecten geïdentificeerd:

 • De organisatie van de discipline informatievoorziening (nu ondergebracht in de afdeling Beleid, Innovatie, Informatie en Communicatie (BIC);
 • De gevolgen van de digitaliseringstrend voor de functieomschrijvingen van de Leer- en ontwikkeladviseurs in de afdeling Ontwikkelen en Interim (O&I);
 • Het toepassen van de ervaring met op het Agile gedachtengoed gebaseerde werkwijzen en overlegvormen (bijvoorbeeld in afdeling Management Development Consultancy (MD-C) de multidisciplinaire/dedicated teams);
 • Actualiseren van het huidige O&F-rapport (een aantal formatieplaatsen is sinds 2019 overgekomen maar nog niet opgenomen en beschreven in het O&F-rapport, mogelijk zijn er nog andere actualisaties zoals functiebeschrijvingen die niet meer volledig kloppen).

Resultaten:
Voor deze opdracht is er sprake van een inspanningsverplichting. Rapportage, adviezen, plannen en documentatie worden opgesteld in de Nederlandse taal. Deze producten worden aangeboden aan de opdrachtgever in schriftelijke vorm en in de vorm van presentaties.

Functie-eisen:

 • WO denk- en werkniveau (of hoger);
 • Ervaring met gelijksoortige trajecten (opstellen O&F) bij minimaal 2 Overheidsinstanties;
 • Ruime ervaring met en kennis van Programma-/Projectmanagement;
 • Ervaring met Agile;
 • Ervaring met strategisch advies op het gebied van organisatievraagstukken;
 • Ervaring met opstellen van IV/IT- en/of IV/IT-gerelateerde functieprofielen;
 • Ruime kennis van en ervaring met functiewaardering: het kunnen beschrijven van profielen en het waarderen van functies in het Functiegebouw Rijk;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode;
 • Flexibele instelling, resultaatgericht en daadkrachtig;
 • Ervaring met medezeggenschapstrajecten is ee pré.

Opdrachtgever:
De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. ‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is de verzamelnaam voor ongeveer 1.800 managementfuncties in schaal 15 en hoger bij de Rijksoverheid. De ABD-Topmanagementgroep (TMG) is een specifieke groep binnen de ABD bestaande uit de hoogste functies (schaal 19 en bepaalde schalen 18): secretarissen-generaal, plaatsvervangend secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele hiermee gelijkgestelde functies. TMG-leden zijn sinds 2000 in dienst van het ministerie van BZK. De ABD-Topmanagers (schaal 16-18) en ABD-Managers (schaal 15) vallen onder de ministeries.

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD/BABD) is de MD-organisatie voor (top)managers binnen de Rijksoverheid en onderdeel van het Ministerie van BZK. Bureau ABD faciliteert de werving en selectie en ondersteunt bij het ontwikkelen van (top)functionarissen die ook op de lange termijn voor de Rijksoverheid inzetbaar zijn. Verder heeft Bureau ABD een adviesrol op het gebied van MD-beleid en is het belast met de uitvoering van werkgeverstaken ten aanzien van de TMG. Het doel van de ABD is om bij te dragen aan de kwaliteit van de Rijksdienst door in samenwerking met de departementen te zorgen voor de juiste manager op de juiste plek. Daarnaast is het doel om topambtenaren in staat te stellen hun rol professioneel en met oog voor maatschappelijke context in te vullen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met het opstellen van O&F rapporten bij minimaal 2 instanties/onderdelen binnen de Rijksoverheid;
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met het indelen/waarderen van functies in het Functiegebouw Rijk (FGR);
 • Kandidaat heeft ervaring met Organisatieveranderingen/HRM trajecten;
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Agile.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het opstellen van O&F rapporten bij instanties/onderdelen binnen de Rijksoverheid;
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met procesoptimalisatie;
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde kennis, competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk selectiegesprek);
 • Mate waarin kandidaat beschikt over kennis over en ervaring met programma- en projectmanagement;
 • Mate waarin de Kandidaat de opdracht begrijpt (toetsbaar o.b.v. motivatie en/of selectiegesprek);
 • Kandidaat overtuigt te kunnen werken volgens de cultuur van de organisatie van Deelnemende dienst en daarvoor de juiste karaktereigenschappen heeft (toetsbaar o.b.v. selectiegesprek).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-07-01 08:35:14

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden