Programmamanager – A0412686 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Programmamanager – A0412686 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-678
Startdatum:
01-05-2024
Verwachte einddatum:
30-04-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
30-04-2024 17:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Programmamanager – A0412686

Opdrachtomschrijving

De (plv) programmamanager valt hiërarchisch direct onder de opdachtgever / (plv) opdrachtgever vanuit de business. Je bent verantwoordelijk voor de levering van programmaresultaten, binnen een tijdelijk werkverband, gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen. De (plv) programmamanager doet dit samen met de programmadirecteur. Waarbij de progammadirecteur met name de focus heeft op de scope en verandering aan de kant van de inrichtingen (draagvlak / belang voor zowel GW/VB als FORZO/JJI). Om dit te bewerkstellige heeft hij/zij regelmatig contact met de divivies, NIFP en inrichtingen om ze zo goed mogelijk mee te nemen in de verandering die zal plaats vinden. De (plv) programmamanager richt zich op het proces-/projectmatig deel (scope/ tijd / budget / kwaliteit) en de aansturing van projectleiders, product owners en de leveranciers (JIO en EPD leveranciers) hierop. Samen versterken ze elkaar en nemen ze de opdrachtgever / sturingstafel EPD mee in de voortgang van het programma en mogelijke potentiële uitdagingen gedurende het traject.

Taken Procesondersteuning:

 • Verzorgt de regie tussen de opdrachtgever, sturingstafel, kerngroep en expertgroepen;
 • Aansturen programmateamleden;
 • Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen.
 • Resultaatbewaking van scope (en gestelde kaders uit EPD strategie advies) en waar nodig bijsturen;
 • Resultaatbewaking van tijd / budget / kwaliteit in samenspraak met programma-directeur.

Projectmanagement:

 • Verzorgt de inrichting en besturing van het projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie, implementatie en afsluiting);
 • Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;
 • Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen;
 • Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht;
 • Zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de geleverde producten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.).

Zorgt bij afronding van het project voor een goede overdracht aan de beheerorganisatie.

Achtergrond

DJI is verantwoordelijk voor zorgverlening aan gedetineerden, vreemdelingen in bewaring, mensen met een forensische titel en jongeren in jeugddetentie of met een PIJ-maatregel. Een deel van deze zorg bestaat uit somatische / paramedische zorg en psychische zorg in detentie die wordt geleverd indien het essentiële-niet uitstelbare zorg betreft. Deze zorg moet daarbij equivalent zijn aan die in de maatschappij. Een ander deel van de zorg, de forensische zorg en jeugdzorg heeft tot doel het reduceren van delict gedrag en bevorderen van re-integratie in de maatschappij / perspectief op een autonoom bestaan.

De zorg wordt geleverd door:

 • Zorgverleners in dienst van DJI;
 • Door DJI ingehuurde individuele zorgverleners;
 • Door DJI gecontracteerde zorgorganisaties die zorg leveren op DJI locaties (o.a. huisartsen);
 • Door DJI gecontracteerde zorgorganisaties die zorg leveren op eigen locaties (o.a. private klinieken).

Zorgregistratie Zorgverleners in dienst van DJI en een deel van door DJI ingehuurde / gecontracteerde zorgverleners legt hun behandeling vast in registratiesystemen van DJI. Andere door DJI ingehuurde / gecontracteerde zorgverleners zoals paramedici en private klinieken gebruiken eigen dossiersystemen. Binnen de eigen DJI zorgverlening wordt de somatische zorg in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (kliniek Scheveningen) vastgelegd in een systeem dat wordt geleverd door het Medisch Centrum Haaglanden (HiX).

Informatie-uitwisseling met zorgverleners buiten de DJI context Net als voor zorgverleners in de maatschappij is informatie-uitwisseling met ketenpartners van groot belang voor de continuĂŻteit van zorg.

In de huidige situatie worden nu verschillende EPD systemen aangeboden, echter lopen de contracten hiervan af in juni 2025. Dit is dan ook de reden op een EPD programma op te zetten. Het momentum wil met ook benutten om het totale zorglandschaap integraal te bezien en de bestaande informatisering hiervan te overwegen.

Bij deze afweging is ook besloten om het EPD programma te beschouwen als een “business” – programma en niet als een ICT programma /

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing Ă©n het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Programmamanager – A0412686

Harde eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO-opleiding;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met PRINCE 2 en/of Agile Projectmanagement;
 • De aangeboden kandidaat heeft het certificaat PRINCE 2 (minimaal niveau practitioner) of vergelijkbaar;
 • De aangeboden kandidaat heeft 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als projectmanager en/of programmamanager;
 • De aangeboden kandidaat heeft 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring met het realiseren en implementeren (invoeren en borgen) van IV/ICT-voorzieningen in een organisatie.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en -regelgeving;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit en organisatiesensitiviteit;
 • Anticiperen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Aansturen organisatie;
 • Creativiteit;
 • Overzicht houden, regievoeren;
 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgericht;
 • Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beĂŻnvloeding.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats na 2 mei aanstaande. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geĂŻnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-30 08:41:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden