Programma/Projectsecretaris | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1133
Startdatum:
28-11-2022
Verwachte einddatum:
28-04-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
11-11-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving Programma/Projectsecretaris

Wij zijn namens het ministerie van Justitie & Veiligheid opzoek naar een Project/Programma secretaris op basis van 24-36 uur.

Als programma/projectsecretaris ben je verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de projectmatige aanpak van de projecten, met name de realisatie van de DAS, binnen de unit Bestuurlijke Informatievoorziening;
 • Inbrengen van programma-/projectmanagement methodiek en inrichten en beheren van de nodige programmama-/projectmanagementinstrumenten (o.a. planning en voortgangsmonitoring);
 • Creëren en bewaken van overzicht op de voortgang van verschillende activiteiten binnen de unit Bestuurlijke Informatievoorziening, inclusief het zorgen voor een adequate informatievoorziening en voortgangsrapportage aan de opdrachtgever en stakeholders;
 • Het (inhoudelijk) voorbereiden van vergaderingen, versturen agenda en stukken voor onder andere de realisatieteamvergaderingen, zorgen voor passende verslaglegging, actief bewaken voortgang uitgezette acties; eigen acties benoemen en uitvoeren;
 • Het opstellen en bijstellen van een planning voor de realisatie van de trajecten en het in de gaten houden van deadlines;
 • Het organiseren, plannen en voorbereiden van gesprekken;
 • Het bewaken van afstemming en contact met betrokken organisatieonderdelen en stakeholders (bijhouden van stakeholdersoverzicht);
 • Dit doe je in nauwe samenwerking met de kwartiermaker BIV en de coördinator/verantwoordelijke adviseur bi DSK. Verwacht wordt dat je een stevige sparring-partner voor hen bent die (on)gevraagd adviseert. Daarnaast ga je uiteraard veel samenwerking met betrokken partners in de strafrechtketen en met organisaties die betrokken zijn bij de verbetering van de BIV functie (w.o. het CBS en het WODC).

Achtergrond:
DSK, de unit Bestuurlijke Informatievoorziening, werkt continu aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen. De komende jaren wordt door deze unit, samen met de ketenpartners, gewerkt aan de versteviging van het adagium ‘data gedreven werken in de strafrechtketen’. Dit op basis van feiten uit de samenleving die verzameld worden in de vorm van data, data die worden geanalyseerd en samen met domeinkennis op de juiste manier geïnterpreteerd en vertaald worden naar bruikbare inzichten. Op basis van deze inzichten kan een zo goed geïnformeerd mogelijk besluit worden genomen met een zo goed mogelijk effect op de samenleving. Een kwartiermaker ‘Versterking Bestuurlijke Informatievoorziening’ heeft van het BKB de concrete opdracht gekregen de organisatie van de ketensamenwerking rond datagedreven werken verder te ontwikkelingen en een voorstel daartoe voor te leggen aan het BKB.

Belangrijke ontwikkelingen die hiertoe behoren zijn o.a. de realisatie van de in oprichting zijnde Data Alliantie voor de Strafrechtketen (DAS) en het in samenhang daarmee brengen van het Keten Data Team. De DAS zorgt dat op één centrale plek de data van de partners in de strafrechtketen geüniformeerd en geharmoniseerd worden, zodat deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden en kunnen worden voorzien van eenduidige terminologie. De ontwikkeling van de DAS vindt gefaseerd plaats. Voor de interne (bij)sturing in de keten draagt de DAS data aan bij het Ketendatateam. Het Ketendatateam verzorgt de inhoudelijke duiding van de cijfers en zorgt dat bestuurders de beschikking krijgen over handelingsperspectieven

Organisatie:
De directie is ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt in opdracht van het Bestuurlijk Ketenberaad van de Strafrechtketen. Sinds eind 2015 werken de organisaties in de strafrechtketen structureel samen aan de verbetering van de prestaties van de keten. De Directie Strafrechtketen (DSK) bevordert deze samenwerking, landelijk en lokaal. DSK richt zich op de partners in de strafrechtketen en de keten als geheel, handelt altijd vanuit ketenbelang en is daarmee van en voor de keten. De directie Strafrechtketen bestaat naast het secretariaat uit vier units: één voor de Keteninformatievoorziening, één voor de Bestuurlijke Informatievoorziening, één voor de Ondersteuning en facilitering van de strafrechtketen en één voor de Scenarioanalyses, Modellering en Simulaties. Naast deze vaste inzet is er bij DSK, gezien de complexiteit van de ketenproblematiek en de daarbij noodzakelijke intensivering van de ketensamenwerking, sprake is van –qua organisatie en personele bezetting- omvangrijke programma’s en projecten (zoals Digitalisering SRK, het Programma WSvCK/Implementatie gemoderniseerd WSv (i.o.), het Actieplan SRK).

Eisen en wensen voor de functie Programma/Projectsecretaris

Harde eisen:

 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveaa;
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in project-/programmatisch werken (als adviseur/secretaris of vergelijkbare relevante rol);
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met werken binnen de publieke sector, het liefst in de strafrechtketen.

Wensen:

 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft binnen project- en of programmamanagement (als adviseur/secretaris of vergelijkbare rol) (7+ jr=100 pt, 4-6 jr=75 pt, 2-3 jr=50 pt);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft als adviseur binnen de publieke sector (7+ jr=100 pt, 4-6 jr=75 pt, 2-3 jr=50 pt);
 • Geef aan hoeveel de Kandidaat heeft gewerkt (in projecten) binnen de strafrechtketen (7+ jr=100 pt, 4-6 jr=75 pt, 2-3 jr=50 pt, 1jr=25 pt);
 • Kandidaat is bekend met MSP/PRINCE II of vergelijkbare project-programma management methodes (100 pt);
 • De kandidaat is beschikbaar voor … uur per week (32 uur=100 pt, 24=50 pt);
 • Kandidaat heeft eerder in minimaal … gelijkwaardige opdrachten gewerkt (3+ opdr=100 pt, 2 opdr=50 pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 47. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-02 11:49:46

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden