Programma/projectsecretaris | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Programma/projectsecretaris is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1513
Startdatum:
03-12-2023
Verwachte einddatum:
30-11-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
15-11-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Programma/projectsecretaris

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een Programma/Prokect secretaris op basis van 36 uur.

De opdrachtgever van deze opdracht is de Directeur Strafrechtketen. De directie Strafrechtketen (DSK) is ondergebracht bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Directie Strafrechtketen (DSK)
De directie is ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt in opdracht van het Bestuurlijk Ketenberaad van de Strafrechtketen. Sinds eind 2015 werken de organisaties in de strafrechtketen structureel samen aan de verbetering van de prestaties van de keten. De Directie Strafrechtketen (DSK) bevordert deze samenwerking, landelijk en lokaal. DSK richt zich op de partners in de strafrechtketen en de keten als geheel, handelt altijd vanuit ketenbelang en is daarmee van en voor de keten.

De directie Strafrechtketen bestaat naast het secretariaat uit vier units: één voor de Keteninformatievoorziening, één voor de Bestuurlijke Informatievoorziening, één voor de Ondersteuning en facilitering van de strafrechtketen en één voor de Scenarioanalyses, Modellering en Simulaties. Naast deze vaste inzet is er bij DSK, gezien de complexiteit van de ketenproblematiek en de daarbij noodzakelijke intensivering van de ketensamenwerking, sprake is van –qua organisatie en personele bezetting- omvangrijke programma’s en projecten (zoals Digitalisering SRK, het Programma WSvCK/Implementatie gemoderniseerd WSv (i.o.), het Actieplan SRK).

Ministerie van Justitie en Veiligheid
MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen.

DSK, de unit Bestuurlijke Informatievoorziening, werkt continu aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen. De komende jaren wordt door deze unit, samen met de ketenpartners, gewerkt aan de versteviging van het adagium ‘data gedreven werken in de strafrechtketen’. Dit op basis van feiten uit de samenleving die verzameld worden in de vorm van data, data die worden geanalyseerd en samen met domeinkennis op de juiste manier geïnterpreteerd en vertaald worden naar bruikbare inzichten. Op basis van deze inzichten kan een zo goed geïnformeerd mogelijk besluit worden genomen met een zo goed mogelijk effect op de samenleving. Een kwartiermaker ‘Versterking Bestuurlijke Informatievoorziening’ heeft van het BKB de concrete opdracht gekregen de organisatie van de ketensamenwerking rond datagedreven werken verder te ontwikkelingen en een voorstel daartoe voor te leggen aan het BKB.

Belangrijke ontwikkelingen die hiertoe behoren zijn o.a. de realisatie van de in oprichting zijnde Data Alliantie voor de Strafrechtketen (DAS) en het in samenhang daarmee brengen van het Keten Data Team. De DAS zorgt dat op één centrale plek de data van de partners in de strafrechtketen geüniformeerd en geharmoniseerd worden, zodat deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden en V 2.0 dd. 15 augustus 2018 8 kunnen worden voorzien van eenduidige terminologie. De ontwikkeling van de DAS vindt gefaseerd plaats. Voor de interne (bij)sturing in de keten draagt de DAS data aan bij het Ketendatateam. Het Ketendatateam verzorgt de inhoudelijke duiding van de cijfers en zorgt dat bestuurders de beschikking krijgen over handelingsperspectieven. Het Coördinerend Keten Beraad voor de strafrechtketen is een recent ingericht

Als programma/projectsecretaris ben je verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de projectmatige aanpak van de projecten, met name de DAS en het CKB; 
 • Actief inbrengen van programma-/projectmanagement methodiek en inrichten en beheren van de nodige programmama-/projectmanagementinstrumenten (o.a. planning en voortgangsmonitoring) op met name deze dossiers;
 • Creëren en bewaken van overzicht op de voortgang van verschillende activiteiten binnen de unit Bestuurlijke Informatievoorziening, inclusief het zorgen voor een adequate informatievoorziening en voortgangsrapportage aan de opdrachtgever en stakeholders;
 • Het actief (inhoudelijk) voorbereiden van vergaderingen, versturen agenda en stukken voor onder andere de realisatieteamvergaderingen, zorgen voor passende verslaglegging, actief bewaken voortgang uitgezette acties; eigen acties benoemen en uitvoeren; 
 • Het opstellen en bijstellen van een planning voor de realisatie van de trajecten en het in de gaten houden van deadlines; 
 • Het organiseren, plannen en voorbereiden van gesprekken;
 • Het bewaken van afstemming en contact met betrokken organisatieonderdelen en stakeholders (bijhouden van stakeholdersoverzicht); 
 • Dit doe je in nauwe samenwerking met de kwartiermaker BIV en de coördinator/verantwoordelijke adviseur bij DSK. Daarnaast ga je uiteraard veel samenwerken met betrokken partners in de strafrechtketen en met organisaties die betrokken zijn bij de verbetering van de BIV functie (w.o. het CBS en het WODC)

Eisen en wensen voor de functie Programma/projectsecretaris

Harde eisen:

 • Je hebt minimaal hbo-niveau;
 • Je hebt (meerdere jaren) ervaring met het werken in projecten en/of programma’s in de strafrechtketen;
 • Je hebt ervaring in soortgelijke functies en je hebt goede computervaardigheden;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je bent een doener die zelfstandig goed kan plannen en organiseren en snel kan schakelen;
 • Je bent resultaatgericht en hebt een externe oriëntatie;
 • Je kunt goed samenwerken en netwerken;
 • Je kunt goed en snel een oordeel vormen en hebt overtuigingskracht;
 • Je hebt een goed analyserend vermogen en werkt accuraat;
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in project-/programmatisch werken (als adviseur/secretaris of vergelijkbare relevante rol).

Wensen:

 • Kandidaat is beschikbaar per: (1 December = 100pt, 1 Jan 2024 = 50pt);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft binnen project- en of programmamanagement (als adviseur/secretaris of vergelijkbare rol)(Meer dan 7 jaar = 100pt, 4-6 jaar = 75pt, 2-3 jaar = 50pt);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft als adviseur binnen de publieke sector (Meer dan 7 jaar = 100pt, 4-6 jaar = 75pt, 2-3 jaar = 50pt);
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat heeft gewerkt (in projecten) die gericht zijn op het verbinden van de organisaties in de strafrechtketen (Meer dan 4 jaar = 100pt, 1-3 jaar = 75pt);
 • Kandidaat is bekend met MSP/PRINCE II of vergelijkbare project-programmananagement methodes;
 • Kandidaat heeft eerder in minimaal … gelijkwaardige opdrachten gewerkt. (Meer dan 3 = 100pt, 2 opdrachten = 50pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op Week 47. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-11-08 11:40:35

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden