Programma manager | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Programma manager is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-210
Startdatum:
23-02-2023
Verwachte einddatum:
22-08-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 117,00


Sluitingsdatum aanvraag:
16-02-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Martin Notmeijer
Telefoonnummer:
+31 6 29040901
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Programma manager

Wij zijn namens Dictu op zoek naar een Programma manager op basis van 36 uur.

DICTU zoekt een senior programmamanager bij de divisie Specifieke Toepassingen van DICTU.

 • Je bent programmamanager van de transitieopdracht besturing van vraag en levering;
 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van meerdere complexe multidisciplinaire deelprogramma’s en zorgt ervoor dat die in samenhang worden uitgevoerd ten einde het beoogde programmaresultaat te realiseren:
 • Het werkend hebben van een centrale intake functie voor klantvragen (in opzet, werking en bestaan) op basis van een vastgesteld afwegingskader, waarmee alle opdrachten van klanten aansluiten bij de strategie van DICTU;
 • Permanent inzicht in vraag (klantvragen en forecast van benodigde capaciteit) en levering (beschikbare capaciteit en bestaande oplossingen);
 • Duidelijkheid in het proces waarmee de keten van vraag naar aanbod wordt bestuurd; het bewaken van afgesproken levertijd etc.
 • Helderheid over wie, op welke wijze en wanneer mag besluiten over te leveren producten en diensten; er is een ingericht portfolioboard;
 • Gecentraliseerde pool van programmamanagers en projectleiders om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en daarmee tevens een verdere professionaliseringsslag te maken.
 • Je zorgt ervoor dat de samenhang met de huidige processen en overlegorganen (bijvoorbeeld het klantvraagproces en -overleg, en het business development overleg) en met de andere transitieopdrachten (denk aan verbeteren informatiepositie en de sourcing strategie) goed wordt bewaakt. Je legt hiervoor actief de verbinding met de verschillende eindverantwoordelijken binnen DICTU;
 • Je vertaalt bestuurlijke doelstellingen in operationele acties. Je stuurt op projectresultaten en gaat flexibel om met kansen, risico’s en complicaties;
 • Je rapporteert op geregelde basis aan je opdrachtgever (de Divisiemanager Klantrelatie) en aan het MT Operatie over de voortgang van en uitdagingen rond jouw opdracht;
 • Je zorgt voor de DICTU-brede communicatie rond jouw opdracht. Hiervoor maak je onder meer gebruik van het intranet, nieuwsbrieven en zeepkistsessies.

Achtergrond:
Zo snel en zo goed mogelijk leveren van diensten op aanvragen van opdrachtgevers in lijn met de bedrijfsstrategie. Het regisseren op niveau van de directie Operatie van het proces van vraag naar levering (daarbij is vooral het startmoment van de opdracht van belang) binnen de daarbij passende reactie- en doorlooptijden (conform PDC) en het bewaken daarvan. Daarbij wordt tevens bekeken hoe om te gaan met grote raamopdrachten en de sturing binnen de DICTU kaders en bedrijfsstrategie hierop. Deze raamopdrachten omvatten dikwijls grote bedragen, maar zijn niet nader gespecificeerd. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid om te zorgdragen dat conform de gemaakte afspraken wordt geleverd (of geleverd gaat worden); De eerste stappen zetten op het vlak van portfoliomanagement, onder andere door het inrichting van een portfoliomanagement board en inrichten van capaciteit management.

Organisatie:
DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Eisen en wensen voor de functie Programma manager

Harde eisen:

 • MSP en Prince2 Practitioner;
 • WO-niveau, MSP en Prince2 practitioner gecdertificeerd;
 • Tenminste drie jaar ervaring in het leiden van complexe programma’s. Complexiteit van de programma’s zijn duidelijk toegelicht in het CV (5 Jaar);
 • Werken bij een Rijksoverheid organisatie (5 Jaar);
 • Tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het samenwerken met, of het leiden van, SCRUM- of DevOps-teams.;
 • Alleen kandidaten die in loondienst zijn komen in aanmerking voor deze opdracht. Ben jij ZZP’er informeer dan naar onze mogelijkheden.

Wensen:

 • Competenties: -Bestuurssensitiviteit; -Plannen en organiseren; -Resultaatgerichtheid; -Omgevingsbewustzijn; -Netwerken; -Aansturen organisatie; -Motiveren; -Creativiteit;
 • Academisch werk-en denkniveau;
 • Opleidingen gevolgd op het gebied van project-, programma- en/of portfoliomanagement;
 • Aantoonbare ervaring in het inrichten van processen en voeren van programmamanagement in een complex stakeholdernetwerk;
 • Bekend met en ervaren in werken in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Sterk in het bouwen en onderhouden van een breed netwerk;
 • Uitstekend vemogen om met weerstanden om te gaan;
 • Communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Affiniteit met IT en Agile werken.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martin Notmeijer bereikbaar op het nummer: +31 6 29040901. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-02-14 12:19:25

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden