Productmanager WOO | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Productmanager WOO is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-177
Startdatum:
13-02-2023
Verwachte einddatum:
12-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-40
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
08-02-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Productmanager WOO

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Productmanager WOO op basis van 32-40 uur.

Als Productmanager voer je, samen met je collega-productmanager, de regie over alle activiteiten die nodig zijn om de ontwikkelagenda van PLOOI te realiseren. Je vertegenwoordigt KOOP in opdrachtgevers overleggen, stuurgroepen en afstemming met andere departementen en koepelorganisaties van decentrale overheden. Daar bewaak je de belangen van het PLOOI-project en zorg je voor bestuurlijke afstemming over de ontwikkelagenda. Binnen KOOP heb je de rol van epic owner (KOOP werkt volgens de SAFe methodiek) en zorg je voor het behalen van de businessdoelen voor PLOOI. Daarbij heb je extra aandacht voor samenwerking en het inrichten van een betrouwbare beheer- en ontwikkelorganisatie. Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het definiëren van epics, projectopdrachten en –doelstellingen in overleg met de opdrachtgever in termen van doel, resultaat, output en middelen;
 • Je geeft alle betrokkenen inzicht in de voortgang van het project en in de relevante ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de te behalen doelen;
 • Het toezien op de uitvoering van de roadmap en businessdoelen, monitoren van activiteiten, bijsturen (indien nodig) en het afstemmen van voortgang met diverse projectteams, ketenpartners en de opdrachtgever;
 • Je maakt daarbij continue de afweging tussen functionaliteit, kosten, doorlooptijd en risico in samenspraak met product owners, product management en stakeholders;
 • Je zorgt voor rust in de teams en stuurt doelgericht op basis van prioriteiten;
 • Het evalueren van het project, zowel kwalitatief als kwantitatief en het overdragen van projectresultaten aan de opdrachtgever;
 • Het opstellen en bespreken van voortgangsrapportages en kostenoverzicht;
 • Het signaleren (en hierop acteren) van risico’s, kansen en bedreigingen binnen de gehele dienstverlening van het cluster Frontenddiensten.

Achtergrond:
Voor PLOOI werken op dit moment twee ontwikkelteams en een (klein) implementatieteam, alle drie met een eigen ProductOwner. Het productmanagement heeft een coördinerende functie over de teams heen, en zorgt ook voor afstemming en samenwerking met andere teams en afdelingen binnen KOOP en Logius. Daarnaast overlegt het productmanagement met stakeholders, participeert in externe overleggen, draagt verantwoordelijkheid voor inhoudelijke en financiële rapportages en draagt bij aan onderzoeken en beleidsvorming. Thans bestaat het gehele PLOOI- team van KOOP uit circa 23 fte. Het productmanagement bestaat uit een (part-time voor PLOOI werkzame) businessowner (tevens MT-lid), twee productmanagers en een PMO. Tussen de als team opererende twee productmanagers bestaat een vrij duidelijke taakverdeling; de ene (thans vertrekkende) productmanager houdt zich vooral bezig met management, financiën en communicatie, terwijl de andere productmanager zich vooral richt op de technisch-inhoudelijke ontwikkeling van het product en daarmee samenhangende beleidsvraagstukken.

Organisatie:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van Logius van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid. Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen en wensen voor de functie Productmanager WOO

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van productmanager;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in het leiden van grote ICT projecten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving binnen de overheid;
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden;
 • Kandidaat is SAFe gecertificeerd of is bereid deze certificering binnen 6 maanden na aanvang van de opdracht te behalen.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met projectleiding in een Agile omgeving met Scrum teams (Maximaal 150 punten);
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het KOOP domein, de Woo en ICT/IV-trajecten met wettelijke deadlines of politieke druk (Maximaal 150 punten);
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met complexe softwareontwikkeling en de besturing daarvan (Maximaal 100 punten);
 • Mate waarin de kandidaat geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden (Maximaal 250 punten);
 • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van Opdrachtgever (Maximaal 150 punten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-02-06 12:55:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden