Product Owner team aanleveren | Den Haag of vanuit huis

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag of vanuit huis
Aanvraagnummer:
A2022-0303
Startdatum:
28-03-2022
Verwachte einddatum:
28-02-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
08-03-2022 15:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Achtergond informatie

Het PLOOI-portaal is op dit moment reeds beschikbaar op open.overheid.nl. Hier kan worden gezocht in de circa 200.000 documenten die nu reeds via PLOOI actief openbaar zijn gemaakt. Alhoewel voorzien van een eenvoudig en een uitgebreid zoekscherm, is dit portaal nu slechts zeer rudimentair van opzet.

In de vastgestelde ‘productvisie PLOOI’ is de uitdaging als volgt verwoord:

De tweede functie (naast de voorziening om documenten aan te leveren) van PLOOI is om de miljoenen documenten die via PLOOI worden gepubliceerd op een voor burgers bruikbare wijze te ontsluiten. Daarbij moeten we ons realiseren dat er een wereld van verschil is tussen enerzijds de systematiek die de overheid hanteert bij het creëren, archiveren en openbaar maken van documenten en anderzijds de belevingswereld van de burger. Daarbij moeten we ook bedenken dat ‘de burger’ zo veel verschijningsvormen heeft dat het onmogelijk is om bij voorbaat te definiëren wat die burger wil weten, hoe die dat gaat zoeken en op welke manier het antwoord het best geformuleerd kan worden.

De grote uitdaging daarbij is om een portaal te ontwikkelen waarmee de burger relevante informatie kan vinden. De kern van het probleem daarbij zit in het begrip ‘relevantie’: iedereen heeft wel een oordeel of gevonden zoekresultaten relevant zijn, maar om te voorspellen of een bepaald document daadwerkelijk relevant zal zijn voor een bepaalde gebruiker in een specifieke context is voor een zoeksysteem een extreem moeilijke opgave.

Toch zal dit vraagstuk het leidende thema voor de ontwikkeling van PLOOI moeten zijn: het is cruciaal om de primaire doelstelling van de Wet open overheid te realiseren: een open en transparante overheid.

Daarbij liggen, onder meer, de volgende vraagstukken op tafel:

 • Burgers van verschillende kennis- en opleidingsniveaus moeten informatie kunnen vinden op een wijze die aansluit bij hun achtergrond;
 • Informatie moet kunnen worden gevonden – en getoond – in (temporele, inhoudelijke of bestuurlijke) context. Deze contexten worden soms meegeleverd in de oorspronkelijke documenten, maar zullen in veel gevallen moeten worden ontdekt;
 • Om aan sommige informatiebehoeften te voldoen zal een tekstuele representatie niet volstaan, maar zullen grafische visualisaties moeten worden gemaakt, gebruikmakend van onder meer data science en mogelijk artificial intelligence.
 • Binnen PLOOI vindbare documenten zullen zo veel als mogelijk moeten voldoen aan eisen van digitale toegankelijkheid, alhoewel nog lang niet alle overheden in staat zijn om documenten aan te leveren die aan die eisen voldoen;
 • Documenten en metadata zullen ook beschikbaar moeten zijn in machineleesbare formaten door middels van een (nog te definiëren) hergebruikvoorziening;
 • Diverse informatiecollecties (afkomstig van één of van meerdere organisaties) zullen beter toegankelijk zijn in een eigen zoek- en navigatiestructuur. Dat geldt bijvoorbeeld, maar niet alleen, voor de mogelijkheid om actief openbaar te maken beschikkingen niet alleen als document ter beschikking te stellen, maar ook in de vorm van overzichten waarin zich alleen de onderscheidende variabelen bevinden (de wet biedt deze optie expliciet).

Bij de realisatie dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten/uitgangspunten:

 • KOOP is vergevorderd met een transitie naar het SAFE-framework;
 • In lijn met vigerend kabinetsbeleid, maar ook met het oog op letter en geest van de Wet open overheid, zijn voor PLOOI de volgende architecturale openheidsprincipes vastgesteld: o open source (gebruik, en in toenemende mate ook beschikbaarstelling en mogelijk communityvorming);
  • open data (de FAIR-beginselen zijn daarbij leidend);
  • open standaarden (gebruik en ontwikkeling);
  • open algoritmen (gebruiker moet bijv. kunnen begrijpen waarom een bepaalde zoekvraag bepaalde resultaten oplevert of wat de herkomst is van metadata);

PLOOI is het eerste product binnen KOOP dat van een managed-hostingomgeving migreert naar een devops-omgeving in de cloud.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

In het kader van de werking van PlOOI is een dringende behoefte aan een product owner voor het team Aanleveren. Dat team werkt iteratief aan realisatie van een API waarmee bestuursorganen documenten en metadata kunnen aanleveren om via PLOOI actief openbaar te maken. De API wordt gebruikt voor geautomatiseerd aanleveren via systeemkoppelingen. Team Aanleveren werkt ook aan de realisatie van een Aanleverloket waarmee bestuursorganen handmatig documenten met metadata kunnen aanleveren. De API wordt ook gebruikt voor dat Aanleverloket. Voor de API en het Aanleverloket wordt ook de benodigde beheerfunctionaliteit ontwikkeld door het team Aanleveren. Vooruitlopend op het in productie nemen van de API wordt deze in een Sandbox omgeving beschikbaar gesteld aan bestuursorganen om ervaring op te doen. Feedback vanuit de omgeving en uit het gebruik van de Sandbox wordt gebruikt voor het iteratief ontwikkelen en verbeteren.

PLOOI beschikt over een generiek informatiemodel dat als basis uitgangspunt kan worden genomen. De Product Owner is bekend met de Wet Open Overheid en de dynamiek die dat met zich meebrengt. De Product Owner is ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de realisatie van de API en het Aanleverloket met de andere PLOOI teams.

De API voor het aanleveren van documenten en metadata wordt een cruciale faciliteit die KOOP gaat aanbieden aan overheidsorganisaties. Deze API moet het voor vele overheidsorganisaties mogelijk gaan maken geautomatiseerd documenten en metadata aan te leveren. Deze documenten worden vervolgens verwerkt en beschikbaar gesteld voor informatieafnemers (burgers) in het PLOOI portaal.

Bij bouw krijgen we te maken met veel verschillende aspecten, waaronder beveiliging, schaalbaarheid, te ondersteunen standaards, informatiemodellering en infrastructuur. De API wordt gerealiseerd in het door KOOP gekozen platform voor de PLOOI back end: Java, Spring Boot en Apache Camel. De PO is in staat een team van professionals aan te sturen.

Taken en verantwoordelijkheden:

1. Aansturen van het team Aanleveren

2. Opstellen van epics, features en stories

3. Het analyseren, ontwerpen, documenteren en realiseren van open API’s

4. Meedenken over de ontwikkeling van de API’s in JAVA en hier ook actief aan meewerken

5. Beschrijven van ‘wat’ er moet gebeuren, de volgorde waarin zaken worden opgepakt bepalen en de voortgang monitoren

6. Het opstellen van ontwerpen en userstories en het bewaken van de samenhang tussen

7. In kaart brengen van afhankelijkheden en risico’s

8. Het afstemmen van oplossingsrichtingen met KOOP-architecten en andere stakeholders

9. Het borgen dat gerealiseerde oplossingen zijn getest

10. Het deelnemen aan SAFe en SCRUM-ceremonies

11. Een beperkt aantal HR werkzaamheden, waaronder het goedkeuren van uren van de teamleden

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als Product Owner in een team voor het ontwikkelen van software

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het analyseren, ontwerpen, documenteren en realiseren van open APIs
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft als Product Owner en het ontwikkelingen van API’s
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het acteren als Product Owner binnen de (Rijks)overheid
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met API beveiligingsaspecten met name op gebied van software-architectuur en infrastructuur
 • Tijdens een eventueel gesprek wordt de beschikbaarheid getoetst:
  • Bij voorkeur per eind maart, of in ieder geval in week 13 aansluiten bij de PI
  • Bij voorkeur voor 36 uur per week
  • Bij voorkeur beschikbaar gedurende de initiële inhuurperiode en de verlengingsopties

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op . Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-07 12:09:31

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden