Senior Procesbegeleider/Projectleider | Den Haag

Functie omschrijving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) neemt het specifiek op voor kinderen die ernstig in de knel zitten. Van het vaststellen van een omgangsregeling tot gevallen waarbij minderjarigen in aanraking komen met de politie. De Raad biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en
geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Recht raakt mensen: dat maakt werken voor de Raad zo bijzonder.

Beschrijving directie/afdeling
Bij de RvdK werken ruim 2000 mensen, verspreid over zo’n 20 locaties in het hele land. De organisatiestructuur is in verandering maar omvat medio 2017 een landelijke directie, 10 regio’s en een landelijke staforganisatie.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De Raad voor de Kinderbescherming heeft de ambitie om in 2017 een sociaal intranet te realiseren. De RvdK zoekt proces/projectbegeleiding voor het realiseren van deze ambitie, een traject op het snijvlak van techniek, mensen en de organisatie als geheel . Een sociaal intranet is een van de instrumenten die de verandering van de organisatie zal moeten ondersteunen. De RvdK heeft als doel dat medewerkers anders gaan communiceren, kennis delen en dus onderling verbonden zijn.
Binnen de scope van het project vallen: het opstellen van een programma van eisen, de aanbesteding/keuze voor een sociaal intranet en de implementatie van het sociaal intranet. De RvdK zoekt proces/projectbegeleiding die aan deze verschillende fases sturing kan geven.

Achtergrond
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is in verandering. In de Meerjarenvisie 2015-2020 zijn drie strategische thema’s benoemd:
Focus op de kerntaak
Effectief kinderen beschermen
Vergroten van de professionele autonomie.
De RvdK ontwikkelt naar een organisatie waarin teams resultaatverantwoordelijk en zelforganiserend zijn, omdat professionals het beste weten hoe zij samen het meest efficiënt en effectief kinderen beschermen. Leiderschap heeft een plaats binnen teams en wordt minimaal hiërarchisch vormgegeven door een landelijke directie. De huidige communicatiemiddelen ondersteunen deze ontwikkeling niet. Ze zijn op zenden gericht (top down), niet interactief, medewerkers ervaren een email-overload en kennisdeling is beperkt. In de tweede helft van 2016 is door een team medewerkers een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een sociaal intranet. Op basis van dit onderzoek heeft het Landelijk Management Overleg op 31 januari 2017 besloten een project in te richten dat als uiteindelijk resultaat de implementatie van een sociaal intranet (zowel technisch als organisatorisch) zal opleveren.

Projectresultaat
Een sociaal intranet is zowel technisch als organisatorisch geïmplementeerd binnen de RvdK

Fasering

Het project zal zoals het er nu uitziet vier fasen doorlopen. Tussen de fasen is een go/no go moment ingebouwd, waarbij een beslissing wordt genomen over het starten van de volgende fase en gekoppeld aan deze beslissing de invulling van de taak en rol van de proces/projectleider, en mogelijke wisseling van proces/projectleiderschap. Fase 1 en 2 zijn gericht op onderzoek, selectie, eisen en aanbesteding. Fase 3 en 4 op inrichtingen en het laten slagen van het sociale intranet. Deze laatste fase vergt andere skills van de proces/projectleider dan fase 1 en2.

Fase 1:
verdieping van het vooronderzoek.
Deelproducten van deze fase zijn in elk geval: Een uitwerking van de functionele en technische eisen die gesteld worden aan het sociaal intranet, waarbij de bevindingen uit het vooronderzoek het startpunt zijn; Een heldere afbakening van de scope van het sociaal intranet, daarbij ook begrepen de vraag of in de toekomst (een vorm van) het huidige intranet blijft bestaan en de vraag of en hoe kennisdeling/kennisplatform(s) ondersteund worden door het sociaal intranet; Een uitwerking van de verschillende mogelijkheden (met daarbij kansen en risico’s voor tijd, kwaliteit en kosten) om tot selectie van het sociaal intranet te komen. Hierbij is relevant of de RvdK een eigen aanbesteding uitzet of dat zij aansluit bij een departementaal of rijksbreed initiatief. Hierbij is ook relevant hoe de uitvoering van dit project past in de projectenportfolio van de RvdK. Fase

2: Selectie.
Deelproducten van deze fase zijn in elk geval: Inhoudelijk project lid voor de aanbesteding van het intranet, uitgevoerd door het IUC. Een geselecteerd sociaal intranet. Plan van aanpak implementatie gericht op anders communiceren/gedrag.

Fase 3:
Technische, organisatorische en inhoudelijke implementatie. Deelproducten van deze fase zijn in elk geval: Een technisch geïmplementeerd sociaal intranet, inclusief de inrichting van het technisch beheer; Een organisatorisch geïmplementeerd sociaal intranet, waarbij de medewerkers zijn geïnformeerd, geïnstrueerd en/of opgeleid over de manier van werken en waarbij het functioneel en content beheer zijn ingericht; Inrichting van communitymanagement en -coaching van medewerkers; Een inhoudelijk –tot een basisniveau- gevuld sociaal intranet, waarbij voor zover van toepassing content van het huidige intranet is gemigreerd.

Fase 4:
Nazorg.
Deelproducten van deze fase zijn in elk geval: Documentatie van het systeem, de beheerprocedures, gebruikershandleiding.

Functie eisen

De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24-32 uur per week voor de periode tot het einde van het Project Sociaal Intranet, indicatie 6 maanden

* De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO+ of academisch werk- en denkniveau

* De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projecten op het snijvlak van mens (communicatie en gedrag) en techniek (ICT)

* De laatste 2 jaar tenminste 1 jaar ervaring als projectleider in een vergelijkbaar project, (ontwikkeling en implementatie van online web-based communicatie instrumenten).

* Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift

 

Wensen:

* Kennis en ervaring met Agile/scrum ontwikkelprocessen   12.00 %

* Ervaring met: 1. het opstellen van een programma van eisen voor een sociaal intranet; 2. de aanbesteding/keuze voor een sociaal intranet; 3. de implementatie van een sociaal intranet   12.00 %

* Kandidaat heeft ervaring met verandermanagement   12.00 %

* Werkervaring binnen de overheid (lokaal, provinciaal, rijksoverheid) en/of de rechtelijke macht.   12.00 %

* Kennis en vaardigheden voor het in kaart brengen van processen en het doen van voorstellen voor verbetering van deze processen.   6.00 %

* Ervaring met het werken in multidisciplinaire projecten   6.00 %

 

 

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
869
Startdatum:
2017-05-29
Verwachte einddatum
2017-11-29
Aantal uur per week:
24-32
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-12
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-05 08:29:34

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden