Senior Proces Analist | Den Haag

Functie omschrijving

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM) is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de bedrijfsproces- informatiearchitectuur van het Rijksvastgoedbedrijf in brede zin. De procesanalist maakt onderdeel uit van deze afdeling en functioneert binnen het team Procesanalyse. 

De opzet van bedrijfsprocessen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van proceseigenaren. De procesanalist ondersteunt de proceseigenaren in hun werk . De procesanalist ontwerpt bedrijfsprocessen, legt deze vast en zorgt voor het beheer. De procesanalisten zorgen voor samenhang over de bedrijfsprocessen heen. Hiertoe ontwikkelt en past de afdeling PIM kaders toe op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Daarnaast hebben bedrijfsprocessen een informatiebehoefte en leveren informatie op. Hierbij dient informatiebewerking, -vastlegging, -bevraging en rapportage plaats te vinden. Vanuit de ontwikkeling van bedrijfsprocessen vindt ook de ontwikkeling en wijziging van het informatielandschap plaats. Regelmatig wordt dit gehele terrein beschouwd en wordt op basis van de uitkomst een toekomstvisie uitgewerkt: het informatiebeleid. Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. 

Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt de afdeling PIM de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin. Het werk van de afdeling PIM speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling ICT van de directie Bestuur en Bedrijfsvoering, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICTdienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement en de coördinatie van de integrale informatiebeveiliging. Voor het harmoniseren van de processen is een apart project onder het programma HARP opgezet, namelijk het project Procesharmonisatie. 

Binnen HARP levert dit project dus de geharmoniseerde processen, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaren en met ondersteuning van de procesanalisten. Het project faciliteert de uitvoeringsprojecten en de lijnorganisatie bij de inrichting, acceptatie en implementatie van de te harmoniseren processen. De organisatorische plaatsing van de functie procesanalist zal binnen de afdeling PIM zijn. 

De functie bevat de volgende onderdelen: 

 Onderhouden van het RVB procesmodel; 

 Houden van proces workshops voor RVB medewerkers inclusief proces simulatie; 

 Ondersteunen bij het uitwerken van de processen en het doen van verbetervoorstellen; 

 Signaleren van procesverbeteringen; 

 Adviseren bij de implementatie van procesvoorstellen; 

 Adviseren over ontwerp van en vastleggen van processen volgens standaarden; 

 Adviseren over en vastleggen van prestatie-indicatoren / stuurinformatie per bedrijfsproces, op uniforme wijze, waarbij een samenhangend geheel aan managementinformatie wordt gerealiseerd; 

 Adviseren over en vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen per bedrijfsproces op uniforme wijze; 

 Adviseren over te nemen (informatie-) beveiligingsmaatregelen bij het inrichten van de processen; 

 Meewerken aan het continue verbeteren van het vakgebied van procesanalisten. 

Functie eisen

 Academisch werk- en denkniveau; 

 Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van procesanalyse, procesontwerp en procesimplementatie in vergelijkbare (overheids)organisaties; 

 Aantoonbare ervaring op de desbetreffende functieonderdelen in vergelijkbare (overheids)organisaties; 

Competenties: 

 Kennis van automatisering en automatiseringsvraagstukken; 

 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; doortastend en overtuigend; 

 Juiste balans van flexibiliteit en vasthoudendheid; resultaatgericht; 

 Zowel zelfstandig kunnen opereren als in teamverband; 

 Sterk analytisch en conceptueel denkvermogen; initiatiefrijk; 

 Juiste combinatie van inhoudelijke kwaliteit en procesoriëntatie; goede omgang met belangenconflicten, met gevoel voor politiek op directieniveau kunnen opereren.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1180
Startdatum:
2017-09-25
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-19
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-09-15 14:37:19

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden