POK-Coördinator Informatiemanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0700
Startdatum:
01-07-2022
Verwachte einddatum:
31-01-2023
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
17-06-2022 15:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en veiligheid op zoek naar een POK-Coördinator Informatiemanager op basis van 36 uur per week. 

Achtergrond opdracht:
Rijks breed loopt programma Open op Orde. Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid is dit programma belegd binnen de Directie Informatievoorziening & Inkoop. Voor de uitvoering van het actieplan Open op Orde is in 2021 een programmateam gevormd, met consultants en adviseurs. Voor het programma is kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van capaciteit en expertise nodig. 

Werkzaamheden:
Ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van informatiehuishouding als ook de daaraan gelieerde informatieprocessen.- Initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van adviezen aan de bestuurlijk (eind)verantwoordelijken (DG, Directie, Programma Open op Orde e.d.) inzake beleid ten aanzien van informatiemanagement voor betreffende taakorganisatie of keten binnen JenV;

 • Uitwerken van beleidsopties en aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen;
 • Vertalen beleidsplannen (strategische/ tactische) planning/ roadmap;
 • Zorgdragen voor coördinatie en afstemming van plannen met andere taakorganisaties binnen de ketens;
 • Leveren van een bijdrage aan het afdelingsplan m.b.t. (het verbeteren van) de informatiehuishouding;
 • Stimuleren en bevorderen van informatie-uitwisseling en creëren en bevorderen van draagvlak, onder meer door het actief participeren in diverse overleggremia, projectgroepen en netwerken;
 • Op grond van evaluaties komen tot voorstellen voor het bijstellen van de scope van de lokale IHH-ambities.

 Doen van onderzoek naar de eisen en wensen ten aanzien van het informatiemanagement, alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en hierover rapporteren aan de opdrachtgever.

 • Uitvoeren van verdiepend onderzoek, zoals gegevensonderzoek, organisatie-onderzoek, definitiestudie, haalbaarheidstudies, externe ict-ontwikkelingen, etc.;
 • Inventariseren en analyseren van de wensen en behoeften bij medewerkers en opdrachtgever(s) ten aanzien van de gewenste informatievoorziening in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering;
 • Opstellen van rapportages voor en het presenteren van rapportages aan opdrachtgevers;
 • (Mede)opstellen van projectplannen en probleemdefinities.

Advies

 • Voeren van adviesgesprekken en rapporteren van bevindingen aan opdrachtgever;
 • Voeren van adviesgesprekken en doen van aanbevelingen en voorstellen inzake ontwikkelingsopdrachten, het opzetten en inrichten van projecten en het verbeteren van bedrijfsprocessen;
 • Opstellen van adviesrapporten en verzorgen van adviespresentaties;
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit de afdeling en/of de instelling.

Informatiemanagement, informatiebeleid monitoring

 • Opstellen en bewaken van het informatiemanagement plan;
 • Opstellen en bewaken van de IHH verbeterplannen (Beveiliging- en risicomanagement, portfolio management) en de principes voor de inrichting van de informatiehuishouding;
 • Vertalen van het IHH-plan naar (prioriteiten in) regulier onderhoud, ICT portfolio en implementatieplanning;
 • Inbedden van het informatieplan bij de taakorganisatie/ in de keten.                                          

Implementatie

 • Begeleiden van de implementatie en bieden van nazorg.
 • Begeleiden van de implementatie (van onderdelen) van het informatiemanagementplan;
 • Bieden van nazorg door beantwoorden van vragen, oplossen van knelpunten, overleggen met betrokken partijen (opdrachtgever(s), ontwikkelaars, etc.);
 • Na afloop van het project blijven informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitgevoerde project.

Projecten

 • Aansturen van dan wel participeren in projecten.
 • Participeren in projectvergaderingen;
 • Bijdragen aan / uitvoeren van aan het project gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie en afstemming;
 • Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en;
 • Planning;
 • Aansturen en coördineren van de projectuitvoering;
 • Communiceren.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO/WO niveau;
 • Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met brede informatiesystemen, zoals het e-depot, een cms, dms, zaaksysteem of procesapplicaties en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van strategisch informatiemanagement, datamanagement, business-intelligence, ICT-(out)sourcing, architectuur en security;
 • Kandidaat heeft als senior minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring in een complexe en/of overheids- organisatie;
 • Kandidaat heeft over minimaal 5 jaar werkervaring als informatiespecialist binnen een organisatie met een complex IV, IHH- en IT-landschap;
 • Kandidaat is bekend met werken onder (bestuurlijke) druk in een politiek veranderlijke omgeving;
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en affiniteit met informatiehuishouding en (monitorings)-voorziening en/of innovatie;
 • Kandidaat is zelfsturend en resultaatgericht en heeft ervaring met (complexe) verandertrajecten;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:

 • Kandidaat is beschikbaar binnen 5 weken. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent;
 • Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft op het vakinhoudelijk terrein van de informatiehuishouding. Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Geeft aan of kandidaat werkervaring in een ‘high-profile’ project- of programmaomgeving;
 • Kandidaat heeft werkervaring in projectbeheersing en coördinatie/managen van een aantal diverse omvangrijke. Geef aan hoeveel projecten;
 • Geef aan hoeveel projecten de Kandidaat relevante ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten. Geef aan hoeveel projecten.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op Week 25/26. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-06-10 12:33:22

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden