PMO Medewerker | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1274
Startdatum:
02-01-2023
Verwachte einddatum:
29-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
12-12-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Functieomschrijving PMO Medewerker

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een PMO Medewerker op basis van 32-36 uur.

De kandidaat zal voor het programma management van het PvA IB 2.0 programma een breed palet aan ondersteunende werkzaamheden verrichten en komt daarvoor te werken in een enthousiast en gedreven team. De PMO-er zal een centrale spil binnen het programma zijn een aanspreekpunt voor de programma medewerkers.

Het ambitieniveau van het plan van aanpak is inhoudelijk hoog en dat vereist ook een hoog niveau van programma ondersteuning en administratie. De kandidaat zal daarvoor de volgende werkzaamheden (niet uitputtend) uitvoeren:

 • Programma- (en project-) overleggen plannen, voorbereiden en organiseren van met interne en externe stakeholders;
 • Notuleren tijdens diverse overleggen en wanneer nodig uitwerken tot verslaglegging;
 • Distribueren van overleg agenda’s en verslaglegging (interne en extern);
 • Bewaken dat de risico, acties, issues en beslissingenoverzichten op programma en projectniveau bijgehouden worden;
 • Projectleider(s) wijzen op hun verantwoordelijkheden als tijdig rapporteren;
 • Ondersteunen in het relatiebeheer voeren op interne leveranciers en bewaken van de afspraken met en opleveringen door deze leveranciers;
 • Ondersteunen en/of begeleiden van inkoop- en inhuurtrajecten t.b.v. het programma en de projecten;
 • Ondersteunen bij interne en externe communicatie;
 • Ondersteunen bij resource management;
 • Bewaking van de diverse projectplanningen.

Achtergrond:
Vanuit de Directie Informatievoorziening een Inkoop (DI&I) zijn verschillende verbeteractiviteiten gestart, zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak Informatiebeveiliging (PVA IB 2.0). Naast deze activiteiten zijn er ook werkzaamheden die voortkomen uit audits en het testen van de feitelijke beveiliging maar ook het operationeel wegwerken van kwetsbaarheden, afwijkingen van de baselines, alarmen en mogelijk incidenten. Het ontbreekt DI&I aan voldoende interne capaciteit om voldoende ondersteuning te bieden aan de programmaorganisatie. Er is behoefte aan ondersteuning van het programma management. Hiervoor zoeken wij een daadkrachtige project management ondersteuner. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat voor (vergelijkbare) werkzaamheden van één of meer van de andere projecten binnen het programma gevraagd wordt om van tijd tot tijd ondersteuning te bieden.

Organisatie:
Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder.

Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt de directie JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert ze over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders.

De afdeling I-Control en Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, alsmede informatiebeveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. Daarnaast analyseren we securityvraagstukken, signaleren we knelpunten en risico’s, adviseren we over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging, en leveren we (strategisch) advies en managementinformatie over de risico’s op informatiebeveiliging. We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. J&V wil een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en heeft dan ook ambitieus meerjarenplan om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau. Ter ondersteuning van het meerjarenplan is een programma opgezet onder de noemer Plan van Aanpak Informatiebeveiliging (PVA IB 2.0). Ter ondersteuning van het programmamanagement is er binnen het Programma management office behoefte aan een PMO-medewerker om de gezamenlijke meerjaren ambitie te realiseren.

Eisen en wensen voor de functie PMO Medewerker

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding of hoger;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als PMO-er;
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van de programma- en projectmanagement methodes en processen;
 • Kandidaat kan aantoonbaar goed omgaan met MS Office applicaties en in het bijzonder met MS Excel;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat om kan gaan met een complexe organisatie, zoals een ministerie, met verschillende stakeholders en hun belangen en daarbij het gemeenschappelijk doel niet uit het oog te verliezen;
 • Kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Wensen:

 • Kandidaat heeft ruime ervaring als project office medewerker (20%)(> 10 jaar = 100 punten, 5-10 jaar = 50 punten, 0-5 jaar = 25 punten);
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het behandelen van programma/ projectfinanciën, budget > 500.000 euro (20%)(> 10 jaar = 100 punten, 5-10 jaar = 50 punten, 0-5 jaar = 25 punten);
 • Kandidaat heeft kennis van PRINCE2 foundation of vergelijkbaar (15%)(Uitstekend = 100 punten, Goed = 80 punten, Voldoende = 60 punten, Matig = 40 punten, Onvoldoende = 0 punten);
 • Kandidaat heeft affiniteit op het gebied van cybersecurity (15%)(Uitstekend = 100 punten, Goed = 80 punten, Voldoende = 60 punten, Matig = 40 punten, Onvoldoende = 0 punten);
 • Kandidaat is op korte termijn beschikbaar (20%)(Binnen 3 weken =100, 3-5 weken =75, 5-7 weken = 50, 7-10 weken = 25, 10 weken of langer = 0);
 • Interviewcriteria: -Kandidaat is deskundig op de gevraagde expertisegebieden, heeft een duidelijke beeld van de opdracht(20%); -Kandidaat is in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten voor de opdracht(20%); -Kandidaat is bestuurlijk sensitief en laat blijken de diverse belangen (bestuurs- departement en JenV organisatie) te overzien en daarbinnen te kunnen acteren(20%); -Kandidaat past binnen het team(20%); -Kandidaat is: communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen); flexibel (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) en is stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)(20%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-12-06 07:25:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden