PMO/junior projectleider PLOOI | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0219
Startdatum:
28-02-2022
Verwachte einddatum:
27-02-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21-02-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP op zoek naar een PMO/junior projectleider PLOOI op basis van 36 uur per week. 

Project:
Situatieschets
Na een lang wetgevingstraject is onlangs de Wet open overheid (Woo) aangenomen door het parlement. Deze wet zal per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting voor meer dan duizend  verheidsorganisaties om een aantal in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar te maken. Dit betreft niet alleen documenten die nu reeds in de Bekendmakingswet zijn opgenomen (zoals wet- en regelgeving en officiële mededelingen), maar ook vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen (zoals gemeenteraden), wetsontwerpen, adviezen, convenanten, onderzoeksrapporten, jaarplannen, tal van beschikkingen, etc. De verplichting tot deze ‘actieve openbaarmaking’ zal overigens niet op 1 mei 2022 al ingaan. De fasering hiervoor wordt vastgelegd in een roadmap, die zal worden vastgelegd in lagere regelgeving.Om het de burger makkelijker te maken om zijn weg te vinden in de miljoenen documenten die als gevolg van deze wet door meer dan duizend overheidsorganisaties actief openbaar zullen worden gemaakt, is enkele jaren geleden het initiatief PLOOI geboren: het Platform Open Overheidsinformatie. PLOOI is oorspronkelijk gepositioneerd als een serviceproduct waarop overheidsorganisaties vrijwillig zouden kunnen aansluiten. Documenten van de aangesloten organisaties zouden via PLOOI doorzoekbaar en vindbaar moeten zijn.

Begin 2021 is de Woo echter gewijzigd. Mede naar aanleiding van de (kabinetsreactie op) het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire onderzoekscommissie Van Dam, is nu in de wet opgenomen dat het gebruik van PLOOI verplicht is voor de actieve openbaarmaking voor alle overheden die het betreft.

De opgave waar PLOOI voor stond is daarmee in één keer vele malen groter geworden: er zullen meer documenten moeten worden ontsloten, binnen een kortere termijn. Daarnaast zullen de ogen van de buitenwereld meer op PLOOI zijn gericht: het succes van de Wet open overheid zal deels worden afgemeten aan de bruikbaarheid van PLOOI voor de burger – in al zijn hoedanigheden, zoals consument, journalist, onderzoeker, activist, ambtenaar, politicus, etc.

Teneinde deze vernieuwde opdracht te kunnen uitvoeren heeft KOOP de inzet op PLOOI in het tweede halfjaar van 2021 flink uitgebreid. Daarbij zijn vier teams gevormd:

 • Aanleverteam: ontwikkelen van een aanlever-API en een loket voor het handmatig inleggen van documenten;
 • Back-end-team: verwerken, verrijken, opslaan en indexeren van aangeleverde documenten;
 • Portaalteam: ontwikkelen van een burgervriendelijk portaal en hergebruik -voorzieningen;
 • Implementatieteam: organisatorische realisatie van aansluitingen, communicatie, servicedesk.

Daarnaast worden door verschillende andere teams binnen KOOP bijdragen geleverd aan PLOOI, onder meer voor metadatastandaardisatie, infrastructuur en beveiliging.

Probleemstelling en doel:
Binnen het projectteam voor PLOOI is behoefte aan een PMO’er die op twee niveaus een bijdrage aan het project levert. Op strategisch en tactisch niveau krijgen we te maken met stakeholders tot op politiek niveau. Via onderzoeken en audits wordt de kwaliteit van het programma PLOOI gemeten. Daarbij hoort adequate informatievoorziening vanuit het programma waaronder het verstrekken van informatie voor onderzoeken en audits. Op operationeel niveau is uitvoerende capaciteit nodig voor het bijhouden van de projectdocumentatie, capaciteitsbeheer, financieel beheer, risicobeheer , stakeholderanalyses, communicatie, het maken van afspraken, het bijhouden van taken en activiteiten, het najagen daarvan en het maken van verslagen van overleggen. Het projectdossier en de project hygiëne moet op orde zijn. KOOP wil continue verbeteringen doorvoeren op de kwaliteit van haar diensten en processen. Om die reden werkt KOOP volgens het SAFe framework. Goed kunnen samenwerken met zowel interne als externe stakeholders in een politiek complexe omgeving met een hoog afbreukrisico is belangrijk.

De PMO’er ondersteunt de business owner en product managers van PLOOI en werkt samen met de verschillende teams die werken aan het project en met opdrachtgever(s) van KOOP.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opzetten en het beheren van het (digitale) projectdossier;
 • Ondersteuning bij het opstellen van inhoudelijke en financiële rapportages;
 • Het samen met stakeholders bijhouden van de projectplanning op hoofdlijnen (inclusief vakantieplanning);
 • Het bijwerken van actie- en besluitenlijsten en bewaken van de uitvoering;
 • Opstellen van documentatie;
 • Bijhouden van het Kanban bord van productmanagement;
 • Opstellen en verspreiden van rapportages (financieel, risicomanagement, opgeleverde producten, issues en verbetervoorstellen);
 • Bijeenkomsten en workshops organiseren en faciliteren;;
 • Meehelpen bij de behandeling van escalaties over issues, risico’s, bijbehorende maatregelen en communicatie daarover;
 • Opstellen en bijhouden van taken, issues en documenten in de door KOOP gebruikte tooling waaronder Powerpoint, Word, Excel, Azure Devops en Confluence;
 • Faciliteren bij de uitvoering van (externe) reviews over plannen en andere producten.

Tijdens een eventueel gesprek worden de volgende competenties getoetst:

 • Sterke communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift);
 • Energiek, proactief en flexibel;
 • Werkt snel en accuraat;
 • Stressbestendig;
 • Gestructureerd met oog voor detail;
 • Zelfstandig.

Tijdens een eventueel gesprek wordt de beschikbaarheid getoetst:

 • Start bij voorkeur per begin maart 2022;
 • Aantal uren per week bij voorkeur 36 uur, minimaal 32;
 • Bij voorkeur beschikbaar gedurende de initiële inhuurperiode en de periodes van de verlengingsopties

Werkomgeving:
Momenteel en ook in de nabije toekomst zal (voor een groot deel) thuis gewerkt worden. Wanneer we als Rijksoverheid weer frequenter op kantoor kunnen vergaderen is de werkplek ook weer vaker Den Haag. Daarbij gebruiken we als communicatie-middelen o.a. Teams en Webex. Om die reden is er de volgende aanvullende eis: De kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een degelijke internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Functieomschrijving:
Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De missie van KOOP is:
Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. De Nederlandse overheden willen hierin transparant en dienstverlenend zijn. KOOP is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale ontsluiting van wet- en regelgeving en officiële overheidsinformatie. Het is onze taak om wet- en regelgeving van de Nederlandse overheden rechtsgeldig bekend te maken en beschikbaar te stellen. Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie. 

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn daarom zeer specifiek. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen vereist brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. KOOP is verantwoordelijk voor de betrouwbare publicatie van wet- en regelgeving en andere officiële documenten, maar heeft tegelijkertijd de opdracht om al deze informatie zo optimaal als mogelijk voor de burger te ontsluiten.

KOOP ontwikkelt publicatievoorzieningen en websites ter ontsluiting van informatie die door tal van overheidsorganisaties worden geproduceerd, zoals:

 • Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen zoals de Sociale Verzekeringsbank;
 • Decentrale overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

KOOP is een snelgroeiende organisatie, waar thans circa 200 mensen werkzaam zijn, deels in vaste dienst, deels op inhuurbasis.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanagementondersteuner of als junior projectleider bij voorkeur in grote multi-stakeholder IT-projecten;
 • De kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een degelijke internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met het werken als PMO’er in een Agile omgeving met Scrum teams;
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het opzetten en actueel houden van een projectdossier en het bijhouden van de project-hygiëne;
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring heeft met Word, Excel, Powerpoint , Confluence en Azure DevOps;
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden, zowel in uitvraag als kwaliteitsraamwerk (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek);
 • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van opdrachtgever. Toetsing o.b.v. CV (incl. motivatie) en eventueel gesprek.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-02-18 09:44:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden