PMO consultant IB2.0 en SOC | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor PMO consultant IB2.0 en SOC is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1367
Startdatum:
01-11-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
08-10-2023 16:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving PMO consultant IB2.0 en SOC

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een PMO consultant IB2.0 en SOC op basis van 32 uur per week. 

Werkzaamheden:
De kandidaat zal voor het programma management van het IB 2.0 programma en voor het management van het SOC (Security Operations Centre)een breed palet aan ondersteunden werkzaamheden verrichten en komt daarvoor te werken in een enthousiast en gedreven team. Samen met de collega PMO-er zal de kandidaat een centrale spil binnen het programma zijn een aanspreekpunt voor de programma medewerkers. De kandidaat zal daarvoor de volgende werkzaamheden (niet uitputtend) uitvoeren.

De kandidaat zal daarvoor de volgende werkzaamheden (niet uitputtend) uitvoeren:

 • Programma- (en project-) overleggen plannen, voorbereiden en organiseren van met interne en externe stakeholders;
 • Notuleren tijdens diverse overleggen en wanneer nodig uitwerken tot verslaglegging;
 • Distribueren van overleg agenda’s en verslaglegging (interne en extern)
 • Bewaken dat de risico, acties, issues en beslissingenoverzichten op programma en projectniveau bijgehouden worden;
 • Projectleider(s) wijzen op hun verantwoordelijkheden als tijdig rapporteren;
 • Ondersteunen in het relatiebeheer voeren op interne leveranciers en bewaken van de afspraken met en opleveringen door deze leveranciers;
 • Ondersteunen en/of begeleiden van inkoop- en inhuurtrajecten t.b.v. het programma en de projecten;
 • Ondersteunen bij interne en externe communicatie;
 • Ondersteunen bij resource management;
 • Bewaking van de diverse projectplanningen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van het programma management team en het ondersteunen van het project management office (PMO);
 • Adviseren, vastleggen en bewaken van een gestructureerde programma- (en project) managent administratie;
 • Document management;
 • Bewaking van interne en externe projectrapportages;
 • Toezien op de oplevering van producten, deadlines en scope.

Achtergrond opdracht:
Het ontbreekt DI&I aan voldoende interne capaciteit om voldoende ondersteuning te bieden aan de programmaorganisatie. Er is behoefte aan ondersteuning van het programma management. Hiervoor zoeken wij een daadkrachtige project management ondersteuner. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat voor (vergelijkbare) werkzaamheden van één of meer van de andere projecten binnen het programma gevraagd wordt om van tijd tot tijd ondersteuning te bieden.

Organisatie:
Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder.

Directie Informatievoorziening & Inkoop van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt de directie JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert ze over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders.

De afdeling I-Control en Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, alsmede informatiebeveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. Daarnaast analyseren we securityvraagstukken, signaleren we knelpunten en risico’s, adviseren we over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging, en leveren we (strategisch) advies en managementinformatie over de risico’s op informatiebeveiliging.

We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. J&V wil een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en heeft dan ook ambitieus meerjarenplan om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau. Ter ondersteuning van het meerjarenplan is een programma opgezet onder de noemer Plan van Aanpak Informatiebeveiliging (PVA IB 2.0). Ter ondersteuning van het programmamanagement is er binnen het Programma management office behoefte aan een PMO-medewerker om de gezamenlijke meerjaren ambitie te realiseren. De PMO-er zal daarnaast ook ondersteuning bieden aan het management van het SOC (Security Operations Centre) Het SOC JenV versterkt de feitelijke digitale veiligheid van het ministerie van JenV door monitoring, detectie en duiding van dreigingen, (ondersteuning van de) respons op incidenten en het bieden van kennis en handelingsperspectief. Het SOC JenV doet dit JenV breed en in nauwe afstemming met de taakorganisaties binnen JenV en partners in het SOC-ecosysteem. Zo ondersteunt SOC JenV het ministerie in het veilig en betrouwbaar digitaal kunnen uitvoeren van de kerntaken.

Eisen en wensen voor de functie PMO consultant IB2.0 en SOC

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding diploma of hoger;
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als PMO-er;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van de programma- en projectmanagement methodes en processen;
 • De kandidaat kan aantoonbaar goed omgaan met MS Office applicaties en in het bijzonder met MS Excel;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring waaruit blijkt om te kunnen gaan met een complexe organisatie, zoals een ministerie, met verschillende stakeholders en hun belangen en daarbij het gemeenschappelijk doel niet uit het oog te verliezen;
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift;
 • De kandidaat dient een motivatiebrief aan te leveren: In de motivatiebrief staat duidelijk omschreven, waarom de kandidaat bij DI&I wilt werken en waarom de functie bij hem/haar past. De motivatiebrief bestaat uit maximum 1 A-4.

Wensen:

 • De kandidaat heeft ervaring met cyber security projecten (25%);
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het behandelen van programma/ projectfinanciën, budget > 500k euro ( 20%);
 • De kandidaat is beschikbaar minimaal binnen 7 weken ( 15%). (Binnen 3 weken is 100%);
 • De kandidaat beschikt over PRINCE2 foundation of vergelijkbaar (15%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op 13, 16 & 17 oktober 2023. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-10-04 10:59:40

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden