Netwerk coordinator | Groningen

Werkniveau:
Medior
Standplaats:
Groningen
Aanvraagnummer:
A2019-0519
Startdatum:
06-05-2019
Verwachte einddatum:
30-04-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
4-8
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29-04-2019 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Quest4 is op zoek naar een netwerk coördinator voor min. 4 uur en max. 8 uur in de week in Groningen.

De opdracht omvat het evenwichtig borgen van de belangen van de gemeenten en landkreisen langs de Wunderline binnen het netwerk ketenmobiliteit in opdracht van de gemeenten en Landkreisen uit het netwerk. Grote uitdaging is om gemeenten in beweging te krijgen, zonder teleurgestelde verwachtingen en mét resultaat voor gemeenten en Wunderline tot medio 2021 met het vooruitzicht dat er bij de gemeenten grote behoefte is de netwerkorganisatie tot 2030 in stand te houden.

Vanaf 7 februari hebben de gemeenten langs de Wunderline in Nederland en Duitsland gezamenlijk een de intentieverklaring ondertekend waarin zij zich uitspreken om kennis uit te wisselen en samen te werken op thema’s die verschillende stations betreffen. Zij staan achter de inhoud van het rapport van de Planerssocietät en zullen de verbetering van de ketenmobiliteit van hun stations langs het traject zo mogelijk omzetten in concrete plannen die voor de opening van de Friezenbrug en de realisering van de 1e fase van het Wunderline project geïmplementeerd zijn. Zij zijn bereid om deel te nemen aan een vorm van ‘monitoringsprogramma ketenmobiliteit’ en zij krijgen de mogelijkheid, uit hun midden een vertegenwoordiger naar de stuurgroep Wunderline af te vaardigen e.a. nog te organiseren in samenhang met de regionale adviesgroep.

Doel en omvang

Opgaven en issues netwerkpartners

Om een goed overzicht te hebben van de opgaven en issues van de verschillende netwerkpartners is een analyse nodig in de vorm van bijvoorbeeld een SWOT of kaart.

Netwerk proces

Het doel van deze opdracht is om eind 2021 een goed functionerend netwerk voor ketenmobiliteit langs de Wunderline op te zetten met aantoonbaar eigenaarschap van de participanten. Het netwerk bestaat onder andere uit bestuurders en experts van de gemeenten, Landkreisen, provincie Groningen en Niedersachsen en de OV-organisaties langs de Wunderline die kennis uitwisselen op het gebied van ketenmobiliteit in brede zin.

De netwerkcoördinator zorgt samen met de NL-netwerk coördinator voor een goed lopend proces van 6-8 netwerkbijeenkomsten tot en met oktober 2021. De netwerkcoördinator stimuleert en initieert samen met de gemeenten en samen met het team ketenmobiliteit twee zaken:

1: Realisatie van lokale maatregelen op de onderdelen verblijfskwaliteit, voorzieningen, overstap en stedelijke kwaliteit.

2: Realisatie van verbetering voor gemeentelijk overstijgende zaken (zoals ticketing, marketing, sociale veiligheid en autonoom vervoer).

Functie eisen

Harde eisen:

 • Op 2 mei zullen de gesprekken plaatsvinden. U dient op deze dag beschikbaar te zijn;
 • Beschikt tenminste over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Duits en het Nederlands;
 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk bij gemeenten langs de Wunderline op bestuurlijk en ambtelijk niveau;
 • Beschikt over kennis van politiek/bestuurlijke verhoudingen in Duitsland en Nederland en weet deze te vertalen naar een constructieve samenwerking met zichtbare resultaten;
 • Is proactief , een teamplayer, gedreven en enthousiast;
 • Analytische vermogen;
 • Beschikt over tenminste 3 jaren werkervaring op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Wensen:

 • Aantoonbaar bestuurlijk netwerk langs de Wunderline met relevante stakeholders middels een CV en enkele projectreferenties (2 reverenties beschreven in 1 A4);
 • Aantoonbare Duits-Nederlandse taalvaardigheid;
 • Aantoonbare kennis van politiek/bestuurlijke verhoudingen in Duitsland en Nederland en weet deze te vertalen naar een constructieve samenwerking met zichtbare resultaten (2 reverenties beschreven in 1 A4);
 • Presentatie met plan van aanpak als onderdeel van de selectieprocedure.

Kandidaat omschrijving

 • De netwerkmanager heeft als taak de betrokken partijen te laten scoren met de verbetering van de ketenmobiliteit langs de Wunderline.
 • Uitvoeringsprogramma en monitoring
 • De netwerkcoördinator maakt zichtbaar dat de gemeenten en Landkreisen concrete maatregelen uit het rapport van Planersocietät ter verbetering van de ketenmobiliteit ontwikkelen en door gaan met de planning ervan, met als doel, deze deels zo ver mogelijk bij de afronding van fase 1 van de realisering van het Wunderline-project en de opening / herstel van de Friezenbrug gerealiseerd te hebben. Middellange en lange termijn maatregelen worden gepland in de fase 2 van de Wunderline tot 2030 en daarna. Hij/zij zorgt samen met het ketenmobiliteit team voor de monitoring welke als doel heeft de zichtbaarheid van de ketenmobiliteit en de Wunderline te vergroten.
 • Samenwerking projectteam
 • De netwerkcoordinator, legt verantwoording af aan de projectleider Ketenmobiliteit en is onderdeel van het projectteam Ketenmobiliteit. Hij/zij valt tevens onder het team Omgevingsmanagement van de Wunderline. Belangrijk is een goede samenwerking met de netwerkcoordinator NL/ omgevingsmanager.

Team

 • Projectleider: eindverantwoordelijk:
 • Projectsecretaris: voorbereiding, organisator
 • Deelprojectleider: verantwoordelijk voor gemeente overstijgende opgaven zoals ticketing en autonoom vervoer
 • Ondersteuning: Financiële administratie en verantwoording Interreg
 • (Strategisch) omgevingsmanager: Zorgt voor draagvlak, onderhoudt contacten en adviseert aan het team om het draagvlak langs de lijn te borgen en te vergroten.
 • Netwerkcoordinatoren: borgen de belangen van de gemeenten in NL en D
 • Communicatieadviseur: Communicatie strategie en uitvoering, persberichten

Resultaten

 • Minimaal 6 tot 8 bijeenkomsten tot 31 oktober 2021 op ambtelijk niveau inclusief bestuurlijke kick-off bijeenkomst, bestuurlijke eindbijeenkomst en mid-term bijeenkomst
 • In kaart brengen en analyse van stakeholders en te bereiken resultaten met SWOT en/of kaart
 • Ondersteuning van afgevaardigde in de stuurgroep (voorbereiding documenten)
 • Samenvatting van de bijeenkomsten tbv Interreg verantwoording
 • Onderhouden contacten

 

 

Aanvullende informatie

U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Daarnaast dient u bij alle eisen en wensen een toelichting te geven. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten  ZAL leiden tot uitsluiting.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-04-19 07:38:01

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden