Senior Medewerker functioneel beheer/ Sharepoint

Functie omschrijving

WERKOMGEVING
3W is de nieuwe shared service organisatie van BZ die ondersteuning biedt aan alle medewerkers van BZ en de overige departementen die voor korte of lange duur in het buitenland verblijven voor de uitoefening van de internationale functie. 3W biedt producten en diensten aan op het gebied van vergoedingen, rechtspositie lokaal personeel, verhuizingen, partner en kinderen, post- en goederenvervoer, huisvesting en dienstvervoer in het buitenland, crisismateriaal, inkoop, dienstreizen en vertalingen.
3W is een nieuwe organisatie in opbouw. Omdat 3W voor alle departementen werkt, streven we er naar dat er uiteindelijk een mix van BZ-medewerkers en medewerkers van andere departementen komen te werken bij 3W. Medewerkers van 3W maken in principe deel uit van de overplaatsbare dienst. Op basis van je huidige rechtspositie worden daar nadere afspraken over gemaakt. Meer informatie over 3W is te vinden op rijksportaal: organisatie/DGCB/3W.

TYPERING VAN DE SPECIFIEKE FUNCTIE
Als gebruikersorganisatie is 3W verantwoordelijk voor het functioneel beheer en beschikt het over een Informatiemanager, een Informatieadviseur en twee Medewerkers Functioneel Beheer

Aansturing geschiedt in eerste aanleg door Informatiemanager 3W.

RESULTAATGEBIEDEN EN RESULTATEN
Resultaatgebied 1: Oplossen vragen en verstoringen
•    De gebruikerspopulatie is adequaat geïnstrueerd en voorgelicht.
•    Functionele vragen en verstoringen bij de gebruikers van de informatievoorziening worden op een effectieve en efficiënte wijze opgepakt, gerouteerd en opgelost zodat de impact op de levering van diensten en producten tot een minimum beperkt blijft.

Resultaatgebied 2: Beheer informatievoorziening
•    De informatievoorziening wordt op een dusdanige wijze beheerd dat de stamgegevens up-to-date zijn, de gegevensdefinities kloppen met de doelstellingen en de administratieve procedures en documenten in lijn zijn.
•    De informatievoorziening is optimaal gedocumenteerd, waardoor juist, volledig en geactualiseerd.

Resultaatgebied 3: Bijdragen aan verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening
•    Een vakkundige en op de gebruikersbehoeften afgestemde bijdrage aan de afstemming tussen werkprocessen en informatievoorziening en aan activiteiten en projecten ter verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening

TAKEN
Ad. Resultaatgebied 1
•    Het zorgen voor autorisatiebeheer, o.a. door het opstellen en implementeren van autorisatieniveaus binnen de informatievoorziening.
•    Het registreren, interpreteren en beantwoorden van functionele gebruikersvragen en het oplossen van functionele gebruikersproblemen.
•    Het aan de hand van geleverde rapportages controleren op openstaande verstoringen, de doorstroming van die vragen en het toetsen van de totale oploscapaciteit binnen de supportketen.
•    Het beoordelen van (nieuw) binnengekomen wijzigingsverzoeken.
•    Het voorbereiden en uitvoeren van kleine wijzigingsverzoeken (nieuwe gebruikers toevoegen, opleveren ad-hoc rapportagevraag etc.)
•    Het opleiden van (nieuwe) gebruikers en collega’s in het gebruik van de informatievoorziening.

Ad. Resultaatgebied 2
•    Het vaststellen van gegevensdefinities en het beheren van stamgegevens en parameters.
•    Het zo nodig (in samenwerking met derden) initiëren van onderhoud. Het doorsluizen van omvangrijke wijzigingen of (ernstige) storingen naar interne of externe leveranciers.
•    Het onderhouden van de functionele specificaties en het bewaken van de standaarden en de consistentie van de elementen binnen het informatiesysteem. Opstellen van procedures voor onderhoud en systeemwijzigingen.
•    Het coördineren en (laten) uitvoeren van (gebruikers)acceptatietesten.
•    Het onderhouden en (laten) bijwerken van administratieve procedures, documentatie en handleidingen.
•    Het onderhouden van het opleidingsmateriaal.

Ad. Resultaatgebied 3
•    Het signaleren en analyseren van knelpunten en problemen met betrekking tot de informatie-voorziening
•    Het inventariseren en analyseren van de informatiebehoeften, – eisen en –wensen van gebruikers
•    Het vertalen van informatiebehoeften, -eisen en –wensen naar gewenste functionaliteiten en specificaties van systemen en applicaties.
•    Het deelnemen aan en het begeleiden van activiteiten en projecten gericht op aanpassing, vernieuwing of vervanging van systemen en applicaties

SPEELRUIMTE/KADERS
•    De medewerker functioneel beheer legt verantwoording af aan de hiërarchisch leiding-gevende over de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van functioneel beheer.
•    Het kader wordt gevormd door een samenhangend geheel aan richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen op het gebied van functioneel beheer en informatievoorziening.
•    De medewerker functioneel beheer neemt, binnen operationele en beleidsmatige kaders, zelfstandig beslissingen over de operationele uitvoering van de functioneel beheers-werkzaamheden.

Functie eisen

•    Kennis van en inzicht in de methoden en technieken van informatievoorziening en functioneel beheer, alsmede in de ontwikkeling op die gebieden (BISL en ADSL).
•    Algemene kennis van ICT-infrastructuren.
•    Ruime kennis van webservices
•    Kennis van diverse testmethodieken.
•    Kennis van rapportagesystemen en – tooling (OBIEE is een pre).
•    Kennis en ervaring met diverse applicaties (Adlib, Sharepoint)
•    Minimaal twee jaar ervaring met het overbrengen van kennis en het ondersteunen en opleiden van gebruikers in software pakketten
•    HBO werk- en denkniveau (doch minimaal afgeronde MBO-niveau 4 ICT beheer of vergelijkbare opleiding)
•    Ruime ervaring met Planon als gebruikersondersteuner
•    Moet bereid zijn ook buiten reguliere werktijden werkzaam te zijn
•    Een BISL en/of ASDL-certificaat is een grote pre
•    Uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en inrichten van Sharepoint

GEDRAGSKENMERKEN

•    Klantgerichtheid
•    Samenwerken
•    Analytisch denkvermogen
•    Kwaliteitsgerichtheid
•    Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
•    Resultaatgerichtheid
•    Stressbestendigheid

TYPERING – MEDEWERKER
Een goed gemotiveerde en enthousiaste medewerker die er geen probleem mee heeft te opereren in een omgeving waar nog veel zal veranderen en nog heel wat moet worden geregeld. We zoeken iemand die geen 8.00 – 16.00 mentaliteit heeft en weet van aanpakken.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
619
Startdatum:
2017-01-24
Verwachte einddatum
2017-04-28
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-01-16
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-01-12 09:40:53

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden