Materie Expert | Groningen

Sorry, deze opdracht voor Materie Expert is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Groningen
Aanvraagnummer:
A2023-675
Startdatum:
15-05-2023
Verwachte einddatum:
14-11-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
09-05-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Materie Expert

Wij zijn namens het RVO op zoek naar een Materie Expert op basis van 36 uur.

Voor de aanbesteding van de Deskunidgen-tool zoekt het IMG een “Materie Expert” die ervaring heeft van IT-aanbestedingen en de IT specifieke vraagstukken in de aanbesteding kan herkennen, uitwerken en toevoegen aan het programma van eisen. Concreet betekent dit (onder andere maar niet uitputtend): Afstemen en uitwerken van gunningscriteria en beoordelingsmethodiek voor de volgende onderwerpen:

 • Geschiktheid platform & mate van standaardcomponenten;
 • Deliverables & samenwerkingsvorm gedurende de beoogde ontwerpfase;
 • Gefaseerde oplevering, acceptatie en implementatie;
 • “non functionals” t.b.v. SLA voor een SAAS oplossing;
 • DAP;
 • Pricing & Budget;
 • Coordinatie en opvolging van de dagelijkse dialoog met de marktpartijen & business in geval van “vraag en antwoord”. (voor zover dit niet onder de scope van de aangesloten IUC inkoper valt).

Achtergrond:
Het IMG is voornemens een aanbesteding in de markt te zetten voor een “deskundigentool”. Het IMG maakt op dit moment bij het afhandelen van aanvragen bij schade aan gebouwen al gebruik van een deskundigentool. De huidige deskundigentool stelt het IMG en de onafhankelijke schade- expertisebureaus die het IMG voorzien van onafhankelijk advies, onder andere in staat om opnames te plannen, schades op te nemen, de opgenomen schades te beoordelen en te calculeren, hierover te rapporteren aan het IMG middels een adviesrapport en het doen van kwaliteitscontroles op deze adviesrapporten. Omdat het een bedrijfskritische applicatie betreft die naar alle waarschijnlijkheid (deels) als maatwerk ontwikkeld dient te worden wordt de procedure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vormgegeven binnen een project organisatie. De regie ligt bij de IMG project manager. IUC EZK is onderdeel van de projectorganisatie om regie over het inkoopproces te voeren.

Organisatie:
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder ui de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communciatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schade afhandeling.

Eisen en wensen voor de functie Materie Expert

Harde eisen:

 • Ruime ervaring met aanbesteden/inkoop & leverancier selectie voor (semi-) maatwerksoftware (dan wel op een standaard platform gebaseerd maatwerk);
 • Goede kennis van en kennis tot IT-requirements-vraagstukken;
 • WO op gebied van IT insourcing/inkoop;
 • Aantoonbaar op WO niveau werkzaam geweest op het kennisgebied IT sourcing/inkoop (10 Jaar).

Wensen:

 • Competenties: -Verbinden van tegengestelde belangen, kan wensen en eisen uitwerken in documentatie, is nauwkeurig, analytisch;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met software/data/applicatie architectuur in een coorperate omgeving;
 • Ervaring met Agile werkprocessen;
 • Ervaring in aansturen van software ontwikkel en implementatie trajecten;
 • Ervaring met Agile werkprocessen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-05-04 11:15:24

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden