Senior Manager Projecten | Gouda

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met bijna 60 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.000
medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 40.000 ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. 
Directie Informatievoorziening
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 100 miljoen euro.
Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de I-board, die op het niveau van de hoofddirectie DJI de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Het beleid is om waar mogelijk gebruik te maken van oplossingen uit de markt, waarbij het eigen Shared Service Centrum ICT (SSC-I) optreedt als systeemintegrator.
Binnen de Directie Informatievoorziening is de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van IV-oplossingen. De afdeling bestaat uit een kleine vaste kern en maakt voor de uitvoering van de ongeveer 40 projecten intensief gebruik van expertise uit de markt. Voor de beheersing en voortgangsbewaking van het projectportfolio maakt DI gebruik van standaard methodieken die op grond van interne, markt en interdepartementale ontwikkelingen continue doorontwikkeld moeten worden.

De Manager Projecten stuurt één of meerdere clusters van projecten aan, die ‘verdiepingen’ worden genoemd. Om die reden wordt de functie intern aangeduid als Verdiepingsprojectmanager. Er zijn momenteel zo’n 6 verdiepingen waartoe de ongeveer 40 projecten behoren. De Verdiepingsprojectmanager legt verantwoording af aan het hoofd P&P en maakt deel uit van het MT P&P.
Taken:
• Resultaatbewaking van projecten op scope, tijd en budget en waar nodig bijsturen;
• Sturen op projectbenefits en bewaken realisatie business case;
• Signaleren en monitoren van de samenhang tussen projecten;
• Bevorderen van effectiviteit van projectmanagers binnen de bestuurlijke en operationele omgeving van de projecten;
• Ondersteunen projectmanagers in tactische en operationele aansturing leveranciers (in samenwerking met Inkoop, JZ, …);
• Begeleiden van projectmanagers in het volgen van de interne afspraken, de processen en de procedures;
• Toezien op het voldoen aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.);
• Adviseren van het hoofd P&P en het MT DI;
• Voorbereiden van stuurgroepvergaderingen en adviseren van stuurgroep-voorzitter(s);
• Werving, coaching en beoordeling van projectmanagers op effectiviteit, efficiency, houding en gedrag.

 

Functie eisen

• Werk- / denkniveau: WO;
• Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van
IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen, gedurende minstens 5 jaar;
• Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI,
kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen is wenselijk;
• kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT is wenselijk;
• Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement;
• Kennis van het beheer van Rijksfinancien en de P&C-cyclus is wenselijk;
• Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving.

Competenties
Kernprofiel
• Bestuurssensitiviteit
• Resultaatgericht
• Overzicht/helicopterview
• Anticiperen
• Omgevingsbewustzijn
• Netwerken
• Aansturen organisatie
Aanvullend
• Overzicht houden, regievoeren
• Coachen
• Verbinden, bruggenbouwen
• Kwaliteitsbewust
• Creativiteit

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
1182
Startdatum:
2017-10-02
Verwachte einddatum
2018-03-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-18
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s en in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-09-15 15:02:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden