Senior Manager Kwaliteitszorg DSO

Functie omschrijving

Binnen het Programma Implementatie Omgevingswet wordt gewerkt aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waarvoor IV-voorzieningen zoals applicaties, gebruikerstoepassingen, gegevensbronnen, interfaces, services, dienstverlening, processen en standaarden nodig zijn. De realisatie van deze IV-voorzieningen vindt plaats onder architectuur. Basis voor de opdracht van het DSO is een Visie, doelarchitectuur en programma van eisen van de opdrachtgever. Binnen DSO dient bewaakt te worden dat vanuit deze opdracht de juiste dingen gedaan worden en dat die vervolgens ook goed gedaan worden. Om zo te voldoen aan behoeften, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en te borgen dat de programma-baten gerealiseerd worden, gerelateerd aan de strategische doelen van het programma. Dit is kwaliteitsmanagement. We zijn op zoek naar een ervaren Manager Kwaliteitszorg die in een onafhankelijke rol op programmaniveau kwaliteitsmanagement inricht en borgt.

De manager kwaliteitszorg weet op programma-, deelprogramma- en projectniveau kwaliteitsbewustzijn te creëren en bereikt daarmee dat wordt toegezien op het vastleggen van concreet te behalen resultaten en op het effectief uitvoeren van taken om deze resultaten te realiseren. De manager kwaliteitszorg is daarbij in staat een perfecte balans te creëren tussen enerzijds een constaterende, monitorende en toeziende rol en anderzijds een ondersteunende, hulpvaardige en waarde toevoegende houding. De manager kwaliteitszorg heeft kennis van en ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken. Ook heeft hij ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking en kwaliteitsdenken in een sterk politiek- en bestuurlijk veld en is hij gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot het doen van de juiste dingen. De manager kwaliteitszorg zorgt er vanuit zijn onafhankelijke rol voor dat, uitgaande van projectmethodologieën zoals IPM, MSP en Prince2 en vanuit rijksbrede kaders, kwaliteitsaspecten zijn benoemd waarop wordt toegezien. Daarbij adresseert hij risico’s en issues.

Functie eisen

‐    Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar als kwaliteitsmanager binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s;

‐    Gedegen kennis van kwaliteitsmanagement [verder op te splitsen o.b.v. functieomschrijving];
‐    Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het inrichten en aansturen van kwaliteitsmanagement binnen een vergelijkbaar programma in een politieke – bestuurlijke organisatie;
‐    Aantoonbare ervaring met programma- en projectenmanagementmethodieken MSP, Prince 2,
‐    Ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties w.o. Rijkswaterstaat;
‐    Kennis van rijksbrede kwaliteitskaders zoals BIT, CIO-oordeel, BIR-compliance;
‐    Ervaring met het ontwikkelen van complexe ICT systemen in componenten;
‐    Ervaring met Omgevingswet;
‐    Ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen

GEDRAGSKENMERKEN

Meest essentiële competenties 
‐    In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
‐    Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
‐    Analytisch sterk;
‐    Positief kritisch;
‐    Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
363
Startdatum:
2016-09-15
Verwachte einddatum
2018-08-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-09-05
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-09-02 12:06:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden