Lean SixSigma Black Belt Coach | Nog te bepalen

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Nog te bepalen
Aanvraagnummer:
A2022-0358
Startdatum:
04-04-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
24-03-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Lean SixSigma Black Belt Coach op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:

 • Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van doorlooptijd en benodigde capaciteit om verbetertrajecten te laten slagen;
 • Kandidaat is in staat om randvoorwaarden in orde te maken en projecten op te starten;
 • Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor projecten/ lijninitiatieven;
 • Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en mitigerende maatregelen te formuleren en doorvoeren als deze het projectresultaat verstoort;
 • Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen, deze te vertalen naar concrete doelstellingen en gericht te sturen op realisatie daarvan;
 • Kandidaat stelt het doel en eindresultaat van projecten voorop en weet overzicht te houden;
 • Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af;
 • Kandidaat legt en onderhoudt contacten met, voor de eigen functie en de realisatie van het project en doelstellingen, relevante personen en leveranciers;
 • Kandidaat stelt voor zijn/haar projecten een PID en projectplan op, passend bij de Lean aanpak voor projectmanagement;
 • Kandidaat draagt er de zorg voor dat de verbeterprojecten kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd;
 • Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de projectresultatenl;
 • Kandidaat zorgt ervoor dat de digitalisering van de werkprocessen passen binnen de architectuurkaders van JenV;
 • Kandidaat rapporteert over de voortgang van projecten aan diverse stakeholders op verschillende niveaus;
 • Kandidaat is in staat om diverse technische- en/of functionele verbeteringen te begeleiden naar succes;
 • Kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van organisaties naar ISO certificering;
 • Kandidaat heeft ervaring met coachen en is bij voorkeur daarvoor gecertificeerd.

Achtergrond opdracht:
De ingehuurde professional is verantwoordelijk voor het duurzaam op orde brengen van de werkprocessen bij de verschillende taakorganisaties. Het betreft zowel voor de primaire als de secundaire processen van JenV. De professional is hiertoe verantwoordelijk voor een klein multidisciplinair team en de aansturing van diverse project- en lijninititatieven binnen de JenV organisatie. Het is van belang dat deze werkprocessen daar waar mogelijk worden gedigitaliseerd. De data die door deze processen loopt moet daarbij afdoende actueel en duurzaam toegankelijk zijn. Ook dienen de verbetertrajecten daar waar dit van toepassing is vanuit ketenperspectief bezien te worden. In aansluiting hierop is/zijn de projectteams ondersteunend aan de taakorganisaties. Deze taakorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun bedrijfsprocessen om hun maatschappelijke taak naar beste kunnen uit te voeren. Zij hebben de expertise op hun vakgebied en moeten maximaal ondersteund worden in het verbeteren van hun dienstverlening. Het ontbreekt de taakorganisaties vaak aan middelen, methoden en technieken om verbeteringen objectief en zonder bagage uit het verleden te kunnen herontwerpen om zo informatie beter vindbaar en duurzaam toegankelijk te maken. Om dit te kunnen verwezenlijken is met spoed projectmanagement / Lean Six Sigma capaciteit nodig.

Organisatie:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken.

Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en aansturende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op Master/WO niveau, is Lean Black Belt gecertificeerd en gecertificeerd coach;
 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectmanager/ Lean SixSigma consultant/Coach binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie en informatiehuishouding;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het aansturen van multidisciplinaire projectteams;
 • De kandidaat heeft ervaring als projectmanager binnen (minimaal twee) uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie. (Maximaal 1 A4).

Wensen:

 • De kandidaat heeft 7 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager / Lean SixSigma Consultant / Coach binnen het domein van IV/IT/IHH. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering). Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van verbetertrajecten, niet alleen in het managen maar ook handson in de omgang met de werkvloer en het coachen van medewerkers. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering);
 • Kandidaat heeft 7 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering). Geef aan hoeveel jaar ervaring;
 • Interview: Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen; – Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten; – Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren; – Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig; – Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-21 09:33:13

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden