Senior Lead Enterprise Architect

Functie omschrijving

Functie
– Je ontwikkelt en houdt de Enterprise Architectuur up-to-date (geïntegreerd, complex, multidisciplinair product). In de Enterprise Architectuur komen architecturen vanuit Strategie, Business, Informatie en Technologie samen. De Enterprise Architectuur is dan ook afgestemd en geïntegreerd met de overige IT beleidsterreinen en andere Governance partijen. De Enterprise Architectuur is geaccepteerd en wordt gedragen door alle relevante partijen.
– Je stuurt inhoudelijk de totstandkoming en de integratie van deze Enterprise architectuur aan.
– Je draagt bij aan en hebt invloed op de ontwikkeling van strategisch beleid en/of doelstellingen vast gelegd in IT strategie, het Informatie beleid en de (meer-) jaren plannen.
– Je adviseert strategische op meerdere complexe multidisciplinaire beleidsterreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid (voorbeeld security / privacy / wet- en regelgeving).
De Enterprise Architectuur is inhoudelijk sterk verweven met/ heeft invloed op Enterprise Architectuur en bijbehorende processen binnen het Ministerie van V&J.
– Je coacht de collega enterprise architecten van het CIO Office inhoudelijk.
– Je presenteert en draagt (intern en extern) de Enterprise Architectuur van de Rechtspraak uit.

C. WERKOMGEVING
Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Waar mensen samen leven, ontstaan conflicten. 2500 rechters en 7500 medewerkers zetten zich elke dag in om die conflicten te beslechten en om misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Dat doen zij bij elf rechtbanken, vier gerechtshoven en twee bijzondere colleges, ondersteund door drie uitvoerende diensten. Voelt u zich hierdoor aangesproken? Dan vindt u in de Rechtspraak een unieke werkgever.
De Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht. De Raad bestaat uit vier leden en vormt het overkoepelende bestuur van de rechtspraak. De Raad bewaakt de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak en wordt ondersteund door een bureau dat verantwoordelijk is voor de strategie en bedrijfsvoering van de organisatie. Bij dit bureau in Den Haag werken ongeveer 100 mensen.

Het CIO-Office
Het CIO-Office ondersteunt het Raadslid met de IT-portefeuille. Deze treedt op in de rol van CIO als eigenaar en opdrachtgever van alle IT-voorzieningen van de Rechtspraak. Het CIO-Office is verantwoordelijk voor het informatiebeleid, stelt de projectportfolio op en ziet toe op een goede uitvoering en beheer van de projecten door de IT-uitvoeringsorganisatie van de Rechtspraak.

D. DE AFDELING/ Team
De kaderstelling op IT beleidsterreinen als strategie, beleid, financiën, portfolio’s, architecturen en informatiebeveiliging wordt vastgesteld door de Raad aan de hand van voorstellen door de CIO. Deze voorstellen worden opgesteld door/onder verantwoording van de uitvoerend CIO en de leden van het CIO Office in nauw overleg met de andere afdelingen van het Bureau van de Raad (afdeling strategie over o.a. recht en informatica, BVA over beveiliging, financiën over financieringsmethoden, etc.) en andere betrokken partijen.

De uitvoerend CIO is samen met de leden van het CIO Office verantwoordelijk voor het opstellen, laten vaststellen en toezicht houden op richting (strategie), samenhang van initiatieven en het functioneren van het toezicht op naleving van de kaders.
De kaders zijn leidend in het totale proces van definitie, ontwerp, realisatie en beheer. Het conformeren aan de kaders wordt bewaakt door de eigenaar (IT portefeuillehouder) en getoetst door het CIO Office.

Functie eisen

– Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding voor het vak- of beleidsgebied.

– Brede theoretische kennis van en inzicht in organisatiekunde.
– Kennis van en inzicht in de organisatie en in de functionele verhoudingen in de Rechtspraak en in die van ketenpartners en andere relevante externe partijen.
– Inzicht in en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen in de Rechtspraak en de Rijksoverheid.
– Vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van beleidsvoorstellen, -notities, -plannen en –rapportages.
– Vaardigheid in het omgaan met – en afstemmen van uiteenlopende en (soms) tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg.
– Vaardigheid in het bereiken van overeenstemming en het verwerven van draagvlak voor beleid en belangen van de Rechtspraak in overleg en onderhandelingen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN:
– Kennis van de laatste architectenontwikkelingen, in het bijzonder met servicegerichte architecturen en architectuurmethoden en ervaring met referentiearchitecturen binnen en buiten de overheid.
– Brede conceptuele en praktische kennis van en inzicht in informatica.
– Kernwaarden zijn: Vertrouwen, Weloverwogen, Durf, Externe gerichtheid en bijbehorende kerncompetenties: Samenwerking, Oordeelsvorming, Initiatief en omgevingsbewustzijn.
– Uitstekende communicatieve – en sociale vaardigheden.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:
– Kernwaarden zijn: Vertrouwen, Weloverwogen, Durf, Externe gerichtheid en bijbehorende kerncompetenties: Samenwerking, Oordeelsvorming, Initiatief en omgevingsbewustzijn
– Uitstekende communicatieve – en sociale vaardigheden
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– In teamverband kunnen werken
– Zelfstandig kunnen werken
– Nauwkeurig
– Stressbestendig
– Flexibel
– Een hoog conceptueel denkniveau

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
151
Startdatum:
2016-03-24
Verwachte einddatum
2016-09-24
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-03-17
Contactpersoon Quest4:
Jacqueline Slaap

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jacqueline Slaap Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-03-15 11:34:47

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden