Keten)tester LVBB Omgevingswet | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1183
Startdatum:
02-01-2023
Verwachte einddatum:
01-07-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
15-11-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving Keten)tester LVBB Omgevingswet

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Keten)tester LVBB Omgevingswet op basis van 32 uur.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het opstellen van testscripts en testcases;
 • Het uitvoeren van tests;
 • Het automatiseren van tests zodat deze ook als regressietest kunnen worden ingezet bij nieuwe releases;
 • Het documenteren van testresultaten;
 • Het administreren en vervolgens beleggen van bevindingen bij product-owners;
 • Het afstemmen van bevindingen met ontwikkelaars en testers;
 • Het opstellen van een acceptatieadvies;
 • Het informeren van de projectmanager Omgevingswet.

De werkzaamheden vinden zelfstandig plaats, maar er zal veel afstemming met de verschillende product-owners (en developers/testers) en functioneel beheerders van de verschillende schakels in de keten plaatsvinden.

De volgende resultaten dienen periodiek opgeleverd te worden:

 • Opgeleverd testplan voor beoordeling van de ketenfunctionaliteit;
 • Opgeleverde testcases en geautomatiseerde testscripts ter voorbereiding/uitvoering van de test;
 • Uitgevoerde testactiviteiten conform testplan;
 • Geregistreerde en gemonitorde bevindingen, inclusief afstemming met productowners en andere stakeholders;
 • Adviezen voor afbakening van testrondes en releases gedurende de testperiode;
 • Opgeleverd acceptatieadvies.

Achtergrond:
KOOP werkt ook aan de Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening is bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2023 operationeel. De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder de Omgevingswet vallen.

De LVBB is verantwoordelijk voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten);
 • Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA);
 • Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (ML) en een business laag in Java.

Dit LVBB platform dient ook als basis voor diverse toepassingen van KOOP zoals Officiële Elektronische Publicaties (OEP), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording.

De LVBB is gekoppeld met de portalen van KOOP (zoals officiële bekendmakingen en wetten.nl). Daarnaast is de LVBB gekoppeld met systemen van de landelijke voorziening van het digitale stelsel omgevingswet die ontwikkeld worden door Kadaster en Rijkswaterstaat.

De ketentester Omgevingswet beoordeelt opleveringen van de LVBB middels acceptatietesten en de KOOP- en DSO keten als geheel. Testcases worden opgesteld vanuit het perspectief van een aanleverende organisatie en vanuit de publicatie op de portalen. DSO beschikt over eigen (keten)testers. De LVBB(-keten) werkt pas als alle schakels in de keten een geheel vormen. De ketentester constateert en categoriseert afwijkingen van de gewenste werking (op ketenniveau) en legt de bevindingen neer bij de verschillende schakels in de keten. De tester stemt de bevindingen af met de verschillende product-owners van KOOP en de (keten)testers/productowners van DSO. De ketentester heeft een eigen bevindingenregister. De ketentester bewaakt de voortgang en rapporteert aan de projectmanager.

De LVBB-keten komt incrementeel beschikbaar: aanvankelijk zal de keten van aaneengeschakelde systemen en applicaties beperkte functionaliteit bieden. Stapsgewijs komen er meer functionaliteit en mogelijkheden beschikbaar, als ook manieren van aanleveren. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.

Organisatie:
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (kortweg KOOP, onderdeel van het ministerie van BZK) is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet zoals overheid.nl, wetten.nl, officiëlebekendmakingen.nl en PLOOI. We zijn dé digitale uitgever van de overheid die innovatieve oplossingen bedenkt en ontwikkelt. Dagelijks verzorgen we honderden tot duizenden publicaties voor- en met overheidsorganisaties.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen en wensen voor de functie Keten)tester LVBB Omgevingswet

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een opleiding afgerond op het gebied van ICT, zoals informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica;
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware en linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden;
 • Kandidaat heeft ten minste 3 jaar werkervaring in de rol van (keten)tester en hij/zij dient in staat te zijn logs te lezen met een hoog technisch karakter;
 • Kandidaat heeft ten minste twee jaar werkervaring in Agile/Scrum projecten;
 • Kandidaat heeft kennis van complexere systeemlandschappen / services (bijv. SOAP, REST etc.) en van systeemontwikkeling in het algemeen;

Wensen:

 • Competenties: -Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team; -Communicatief en sociaal vaardig (Nederlands taal); -Gestructureerd met oog voor detail; -Verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig zijn, hands-on mentaliteit; -Je kan werken onder druk; -Je hebt goede analytische vaardigheden;
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het opstellen van geautomatiseerde testen met Selenium, Junit of vergelijkbaar (Max 20 pt);
 • Mate waarin de kandidaat werkervaring heeft in rol waarvoor hoge mate van zelfstandigheid benodigd was (Max 20 pt);
 • Mate waarin kandidaat kennis/ervaring heeft met het ontwikkelen en/of technisch testen van zowel applicaties die XML gebaseerd zijn (XQuery, XSLT), NoSQL databases als object georiënteerde (Java en .Net) applicaties (Max 15 pt);
 • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van Opdrachtgever en geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden (Max 15 pt).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-14 09:23:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden