Informatiemanager | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1315
Startdatum:
01-01-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14-12-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Informatiemanager

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een Informatiemanager op basis van 36 uur.

Werkzaamheden die door de kandidaat moeten worden uitgevoerd:

 • Strategievorming: kandidaat draagt bij aan de businessstrategieën en zorgt voor een vertaling hiervan naar de DIV en informatiehuishouding. Kandidaat slaat hiermee een brug tussen de business- en IV-doelstellingen;
 • Informatie- en recordmanagement: kandidaat heeft een duidelijke visie, weet deze neer te zetten en de waarde van beschikbare data vast te stellen en een structuur en governance op te zetten die ervoor zorgt dat processen zijn ingericht, verantwoordelijkheden zijn belegd en de systemen maximaal toegevoegde waarde leveren aan de processen;
 • Verbinding en ontwikkeling: kandidaat onderhoudt contacten, zowel binnen als buiten de organisatie, en begeleidt veranderprocessen in de documentaire informatievoorziening;
 • Wetgeving; kandidaat heeft kennis van actuele relevante wetgeving;
 • Advisering: kandidaat adviseert stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en recordmanagement, de inrichting van het digitale informatiebeheer en digitalisering van werkprocessen.

Achtergrond:
Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen JenV is dit programma belegd binnen de Directie Informatievoorziening & Inkoop. Voor de uitvoering van het actieplan Open op Orde is in 2021 een programmateam gevormd, met externe consultants. Om de IHH-expertise in de verdere ontwikkeling voort te zetten en de uitwerking goede sturing te geven is behoefte aan uitbreiding van de reeds aangestelde IHH experts en ondersteuning met een (sr) Adviseur Informatiebeheer.

Organisatie:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie Informatiemanager

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft een hbo-/academisch niveau en een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, zoals informatiemanagement en/of archivistiek;
 • Kandidaat heeft als senior minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring, bij voorkeur in een complexe organisatie en heeft aantoonbare ervaring op het gebied van DMS/RMS/RMA-toepassingen;
 • Kandidaat heeft ervaring met het coachen van directie- en managementleden op het gebied van visie, strategie en alignment van de organisatie;
 • Kandidaat heeft kennis van archiefwet- en regelgeving, relevante normen en kaders, de sterk verbredende juridische context van record- en informatiemanagement en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement, informatiebeheer, beveiliging en kwaliteitsmanagement;
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met brede informatiesystemen, zoals het e-depot, een cms, dms, zaaksysteem of procesapplicaties en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van strategisch informatiemanagement, datamanagement, business-intelligence, ICT-(out)sourcing, architectuur en security;
 • Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als informatiespecialist binnen een organisatie met een complex IV, IHH- en IT-landschap;
 • Kandidaat heeft kennis van referentiearchitecturen;
 • Kandidaat is een netwerker pur sang, heeft een goed inlevingsvermogen en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Kandidaat beschikt aanwijsbaar het vermogen om van planvorming tot implementatie te komen. Blijft niet hangen in abstracties;
 • Kandidaat is zelfsturend en resultaatgericht en heeft ervaring met complexe verandertrajecten.

Wensen:

 • Competenties: -Analyseren; -Resultaatgerichtheid; -Klantgerichtheid; -Flexibiliteit; -Samenwerken; -Plannen en organiseren; -Overtuigingskracht; -Organisatie-sensitiviteit;
 • De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring als informatiespecialist (25%)(3 jaar = 0 pt; 4 jaar = 25 pt; 5 jaar = 50 pt; 6 jaar =75 pt; 7 jaar = 100 pt);
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van referentiearchitecturen (10%)(Ja = 100 pt; nee = 0 pt);
 • Kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (15%)(3 jaar = 0 pt; 4 jaar = 25 pt; 5 jaar = 50 pt; 6 jaar =75 pt; 7 jaar = 100 pt);
 • Interviewcriteria: -Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen; -Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten; – Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren; -Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig; -Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-12-12 08:58:08

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden