Informatiebeveiliging programma manager | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0430
Startdatum:
02-05-2022
Verwachte einddatum:
02-05-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
08-04-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Informatiebeveiliging programma manager op basis van 36 uur per week. 

JenV heeft een stevige ambitie op het gebied van Informatiebeveiliging. Hiervoor zijn verschillende verbeteractiviteiten gestart vanuit de Directie Informatievoorziening een Inkoop (DI&I). De verbetertrajecten zijn vastgelegd in een Plan van aanpak Informatiebeveiliging. Hiermee is er een ambitieus programma gestart op basis van een nieuwe meerjaren cyber strategie. Dit vereist een stevig en ervaren Programmamanager met gedegen kennis van IV/IB die hier de komende jaren uitvoering en sturing op geeft. 

Werkzaamheden:
De kandidaat overziet als programma manager alle lopende en aankomende projecten binnen het PvA IB. Alle projecten hebben een gezamenlijk doel, het vergroten van de feitelijk veiligheid en weerbaarheid van MinJenV. 

De kandidaat voert o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • Dagelijkse aansturing van de projectleiders en of coördinatoren;
 • Afstemming met controller t.b.v. de programmafinanciën;
 • Afstemming met en ondersteuning aan de JenV organisaties over implementatie van de centrale SOC JenV diensten en maatregelen en verbetertrajecten conform het Plan van Aanpak Informatiebeveiliging;
 • Rapporteren aan Programmadirecteur en CIO JenV en indirect de eigenaar van de onderdelen over de voortgang van het PvA IB en adviseren over te nemen maatregelen;
 • Managen en sturen op het verhelpen van risico’s, issues en afhankelijkheden in de voortgang van de verschillende projecten binnen het programma;
 • Draagvlak realiseren en afstemming bij relevante MinJenV gremia zoals de CISO board, het CTO overleg, de CIO raad, de Bedrijfsvoeringsberaad en de Bestuursraad;
 • Inrichten van de Quality Assurance functie op het programma IB 2.0;
 • Samenwerken met en opdrachtgeven aan interne en externe leveranciers (SSC-ICT, JIO, Solvinity, etc) voor implementeren van maatregelen en verbetertrajecten.
 • Samenwerken met JenV onderdelen voor implementeren van maatregelen en verbetertrajecten. 

Vanuit het PvA IB 2.0 lopen er meerdere projecten tegelijkertijd. De kandidaat zal zich onder andere bezighouden met taken en verantwoordelijkheden zoals hieronder staan beschreven:

 • De programma-manager is verantwoordelijk voor de implementatie van de vastgesteld informatiebeveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch om de gewenste NBA volwassenheidsniveau te bereiken.
 • Kerntaken die daarbij horen zijn:
  • besturen van het programma;
  • inzicht hebben op de programmafinanciën;
  • rapportages opstellen t.b.v. de programma directeur en de bestuurders JenV;
  • opdrachtgeverschap naar de JenV organisaties en leveranciers.

Organisatie:
Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder.

Directie Informatievoorziening & Inkoop van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Betrouwbare informatievoorziening en een doelmatige ICT-infrastructuur zijn essentieel voor alle fasen van de beleidscyclus: beleid, uitvoering, handhaving. De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Daarnaast ontwikkelt de directie JenV-brede kaders voor informatievoorziening/ ICT en Inkoop, adviseert ze over deze kaders en ziet toe op de naleving van deze kaders.

De afdeling Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, alsmede informatiebeveiliging en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV. We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan om ‘in control’ te komen. Daarnaast analyseren we securityvraagstukken en signaleren we knelpunten en risico’s. Ook advisering over opzet, bestaan en werking van kaders voor informatiebeveiliging valt onder onze verantwoordelijkheid, net als het geven van (strategisch) advies en managementinformatie over de risico’s op informatiebeveiliging.

We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. J&V wil een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en heeft dan ook een zeer ambitieus meerjarenplan om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal een relevante en afgeronde HBO-opleiding;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar ervaring als Programmamanager in cybersecurity/informatiebeveiliging vakgebied;
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren en sturen van (cybersecurity)programma’s binnen de (Rijks)overheid;
 • Kandidaat is PRINCE2 Practitioner/ Managing Successful Programmes (MSP) of gelijkwaardig gecertificeerd en heeft kennis van en ervaring met de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en NBA Volwassenheidsmodel informatiebeveiliging. Kandidaat beschikt over gedegen en actuele IB-technologie kennis;
 • Kandidaat kan aan de hand van werkervaring aantonen dat hij/zij programma’s/projecten tot een goed einde heeft weten te brengen;
 • Kandidaat kan zich op bestuurlijk organisatorisch niveau zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en weet wie hij of zij op de juiste momenten moet betrekken (bestuurlijk sensitief en doortastend).

Wensen:

 • Kandidaat is na gunning beschikbaar binnen x-aantal weken: max 7 weken. Geef aan binnen hoeveel weken je beschikbaar bent;
 • Je hebt kennis en ervaring op de security gebieden als SOC, BCM, IAM en PAM. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt;
 • Kandidaat is in het bezit van het CISM en of CISSP certificaat;
 • Kandidaat heeft aantoonbare en relevante ervaring als programmamanager binnen de Rijksoverheid, binnen (een van) de grote departementen;
 • Interview: Kandidaat is deskundig op de gevraagde expertisegebieden, is zeer ervaren in het verbinden en samenwerken en heeft een duidelijke beeld van de opdracht; – Kandidaat is in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten voor de opdracht; – Kandidaat is bestuurlijk sensitief en laat blijken de diverse belangen (bestuurs- departement en JenV organisatie) te overzien en daarbinnen te kunnen acteren; – Kandidaat past binnen het team van informatie beveiligers; – Kandidaat is: communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen); flexibel (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) en is stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-04-05 10:05:14

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden