Informatieanalist Rapportages Programma DIT | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Informatieanalist Rapportages Programma DIT is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1411
Startdatum:
31-10-2023
Verwachte einddatum:
30-01-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
18-10-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Informatieanalist Rapportages Programma DIT

Wij zijn namens Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Informatieanalist Rapportages Programma DIT op basis van 36 uur.

De informatieanalist voert, in nauwe samenwerking met de projectleider Rapportage & BI, de
volgende werkzaamheden uit:

 • Doorlopen van de informatiebehoefte Als onderdeel van het project Rapportage & BI is een grove inventarisatie van de bestaande rapporten gemaakt. Dit resulteerde in de informatiebehoefte voor ongeveer 100 rapporten. Dit inventarisatie wordt nu verfijnd. De informatieanalist zal met de betreffende key user(s) het rapport doorlopen en voorbeelden opvragen, zodat de huidige situatie duidelijk wordt.
 • Maken van een voorstel voor een nieuw rapport Op basis van de huidige situatie maakt de informatieanalist een kort voorstel voor een nieuw rapport. Hierbij wordt verwacht, dat er een consolidatie in de bestaande rapporten zal plaatsvinden, zodat er uiteindelijk 50 à 60 rapporten overblijven.
 • Configuratie van het rapport in Planon De nieuwe applicatie is een implementatie van Planon. Deze suite heeft een rapportagemodule waarbinnen rapporten geconfigureerd kunnen worden. De informatieanalist configureert het rapport met behulp van deze rapportagemodule.
 • Begeleiden van de key user in het beoordelen van het gebouwde rapport. De informatieanalist legt het rapport ter beoordeling aan de key user voor. De informatieanalist begeleidt de key user in het beoordelen. Zonodig voert de informatieanalist nog wijzigingen aan het rapport door. Deze beoordeling is nog geen formele acceptatietest.
 • Documenteren van de gemaakte rapportage en het gevolgde proces De informatieanalist documenteert het rapport tot op het niveau dat de staande beheerorganisatie het rapport bij afronding van het project in beheer kan nemen. Ook legt de informatieanalist de resultaten van de beoordeling door de key user en de gemaakte keuzes vast.

De werkzaamheden die hierboven beschreven zijn gaan in op de rapportages die rechtstreeks met de nieuwe applicatie gemaakt kunnen worden. In aanvulling hierop is ook behoefte aan rapportage uit verschillende bronnen. In dit geval betreft het rapportage over contractinformatie (Oracle EBS) en de vastgoedbeheerinformatie (Planon). Om deze rapportage te maken zal de informatie uit Planon ingelezen worden in Oracle BI Apps. Daarmee is er één bron die zowel toegang heeft tot Oracle EBS gegevens als gegevens uit Planon. Vervolgens worden met Oracle Analytics rapportages gemaakt. Deze ‘Overige werkzaamheden’ zijn geen onderdeel van de aanvraag. Het wordt meegegeven als achtergrondinformatie, omdat nog niet duidelijk is of voor het maken van rapportages met Oracle Analytics uiteindelijk ook externe inhuur nodig is. De aanbieder kan er bij de selectie van de beste kandidaat dan rekening houden met deze toekomstige vraag die er aan zou kunnen komen.

Programma De Instandhouding Transitie (DIT)
Het programma DIT harmoniseert en standaardiseert onder andere de processen, applicaties en data voor het domein Instandhouden Vastgoed. Het programma bestaat uit diverse projecten waarmee o.a. de inrichting van de nieuwe applicatie, de dataconversie, de koppelingen met bestaand landschap en de organisatieverandering worden gerealiseerd.

De implementatie betreft het uitfaseren van 6 legacy systemen. Deze worden vervangen door één nieuwe applicatie. Er worden 7 geharmoniseerde hoofdprocessen geïmplementeerd waarbij er sprake is van ongeveer 1200 gebruikers die met deze processen gaan werken. Het project “Rapportages en BI” is één van de projecten binnen het programma. Als onderdeel van dit project worden de rapportages in de nieuwe applicatie ingericht. Hiertoe wordt met key users een analyse uitgevoerd op de bestaande rapporten van de legacy systemen. Als de informatiebehoefte bekend is wordt het rapport geconfigureerd in de nieuwe applicatie en ter test aangeboden aan de betreffende key user. Na goedkeuring wordt het rapport overgedragen aan de staande beheerorganisatie van RVB. Ter ondersteuning van het uitvoeren van deze werkzaamheden zoeken wij een informatie analist. De informatieanalist rapporteert aan de projectleider Rapportages & BI, die op zijn beurt weer rapporteert aan de programmamanager DIT

Eisen en wensen voor de functie Informatieanalist Rapportages Programma DIT

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- of denkniveau aangetoond door een diploma op het gebied van informatica of vergelijkbaar, af te leiden uit het CV;
 • Kandidaat heeft ervaring met informatieanalyse;
 • Kandidaat heeft de vaardigheid om zelfstandig rapporten te maken met behulp van de Planon report generator. Er is geen kennis van Planon vereist, maar het is wel noodzakelijk dat de kandidaat in staat is om snel zich deze kennis eigen te maken. Bij de aanbieding moet met behulp van voorbeelden van uitgevoerd werk aannemelijk gemaakt worden dat de kandidaat deze vaardigheid heeft.

Wensen:

 • De mate waarin de aangeboden kandidaat ervaring heeft met het bouwen van rapporten met de Planon report generator (minimaal 6 maanden)(Maximaal 300 punten);
 • De mate waarin de aangeboden kandidaat ervaring heeft met het bouwen van rapporten met Oracle Analytics (minimaal 6 maanden)(Maximaal 100 punten);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever. (Maximaal 200 punten);
 • Mate waarin de kandidaten ervaring hebben met Vastgoed processen, Rapportages en BI (Maximaal 200 punten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-10-17 09:48:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden