Informatie Beveiligingsspecialist | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0383
Startdatum:
01-04-2022
Verwachte einddatum:
30-09-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28-03-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Informatie Beveiligingsspecialist op bassi van 36 uur per week. 

Vanwege uitval van een medewerker is tijdelijke ondersteuning nodig gedurende 6 maanden, met mogelijke uitloop naar 1 jaar. De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) van het Rijksvastgoedbedrijf is daarom per direct op zoek naar een enthousiaste deskundige die een aanvulling vormt op het aanwezige IB&P team met zijn kennis en ervaring. De kandidaat is in staat om zelfstandig een bijdrage te leveren aan de diensten die de afdeling verleend voor het RVB. Kennis van methoden, standaarden, normen, wet- en regelgeving en best practices is hierbij essentieel.

Taken:

 • Opstellen van risicoanalyses, het inschatten van mogelijke schade en/of dreigingen en advies uitbrengen over passende maatregelen en/of restrisico’s;
 • Kwalificeren- en kwantificeren van risico’s in bedrijfsprocessen en het adviseren over de meest geschikte maatregelen, binnen de gestelde kaders en beleid;
 • Bestaande processen en oplossingen onderzoeken zodat verbeteringen/innovaties bepaald kunnen worden en het opstellen van aanbevelingen hiervoor;
 • Het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging, nemen van correctiemaatregelen en bewaken van de opvolging;
 • Organiseren en borgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens die zijn opgeslagen in de informatiesystemen;
 • Bevorderen van bewustwording bij stakeholders t.a.v. van risico’s en geldende beheersmaatregelen. 

Opdrachtgever:
Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoed houdende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

CIO-Office – deelstelsel IB&P:
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt de CIO-Office een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is het deelstelstel IB&P verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen en vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid/strategie;
 • Het adviseren en begeleiden bij het vaststellen van de processen;
 • Verantwoordelijk voor de integrale beveiliging en privacy;
 • Het ophalen, bewerken en leveren van kaders voor het RVB.;
 • Het adviseren over de juiste managementinformatie om te sturen en te verantwoorden, in nauwe samenspraak met de andere directies.

Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers.

Positie:
De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het hoofd van het CIO-Office. Het werk wordt uitgevoerd binnen het IB&P-deelstelsel/team onder coördinatie van de CISO. Het CIO-Office bestaat naast IB&P uit de deelstelsels Enterprise Architectuur, Informatiehuishouding, Life Cycle Management, Data Management en Project Portfolio Management, waarmee contacten en samenwerking mogelijk is. Daarnaast zijn de contacten met de directies die zich bezighouden met de primaire taak van het RVB het bouwen, verbouwen en onderhouden van het Rijksvastgoed van groot belang.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team IB&P van het Rijkvastgoedbedrijf. Het team IB&P is onderdeel van het CIO-Office welke onder de directie P&P valt. De kandidaat voert op tactisch-operationeel niveau zelfstandig taken uit en legt hiërarchisch verantwoording af aan de CISO. De kandidaat voert zijn taken gezamenlijk uit binnen een team van 4 informatiebeveiliging adviseurs en 2 privacy officers.

Bijzonderheden:
Een deel van de taken heeft een vertrouwelijk karakter wat een AIVD screening-B vereist. De kandidaat moet hierover beschikken of zich akkoord verklaren met deze screening om voor de opdracht in aanmerking te komen. Tevens betekent dit dat de kandidaat waarop de keuze valt, pas kan beginnen als de screeningsprocedure is doorlopen en in de tussenliggende tijd mag de kandidaat geen andere opdrachten aannemen. De kandidaat dient het omgaan met vertrouwelijke zaken in houding en gedrag te ondersteunen en uit te dragen.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over een diploma informatiebeveiliging op minimaal HBO niveau of de certificeringen: CISSP en/of CISM en/of CRISC;
 • Kandidaat beschikt over toegepaste kennis van ISO 27001 en/of Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van advies en toetsing van informatiebeveiliging en privacy binnen de Rijksoverheid;
 • Kandidaat beschikt over VGB-B of is bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en VIR-BI. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Mate waarin de kandidaat over relevante competenties zoals bestuurssensitiviteit, onafhankelijkheid, omgevingsbewustzijn, samenwerken, netwerken, creatief/oplossingsgericht, analytisch, helicopterview en adviesvaardigheden beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en/of tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever;
 • Mate van aantoonbare werkervaring op het gebied van advies en toetsing van informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-24 11:07:12

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden